Terugblik Jan Derksen

Jan Derksen was op woensdagavond 7 maart de vijfde gast in de serie van zeven Onderwijsavonden in Driebergen. Derksen sprak vanuit het psychologisch perspectief op het begrip ‘volwassenheid’ – het NIVOZ-jaarthema. De titel van zijn lezing luidde: Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?

Na zijn studie klinische psychologie is Derksen (1953) verbonden aan de Radboud Universiteit, thans als universitair hoofddocent. Al bijna 20 jaar is hij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij in een aantal landelijke kranten.

 

 

 

 

 

 

 


Foto Ted van Aanholt

Inleidende tekst van Jan Derksen:
We kennen de laatste jaren een lawine aan DSM etiketten die over onze jongste generatie wordt uitgerold. Enkele voorbeelden: adhd, autisme, dyslexie etc.
In deze bijdrage wordt op basis van een (in maart 2018) net afgeronde, breed en internationaal opgezette studie naar de preventie van diagnoses bij kinderen en jongeren een analyse gepresenteerd van hoe het onderwijs aan deze preventie kan bijdragen. In deze bijdrage worden enkele kritische noten gekraakt de waarde van diagnoses in relatie  tot het onderwijs, over kind gecentreerd onderwijs, de rol van leermiddelen zoals IPads etc.
Het vermoeden is dat de discussie die zal losbarsten nog lang zal naklinken.Op deze pagina blikken we terug op de avond.

U vindt hier:

De reeks Onderwijsavonden in Driebergen staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Eerder leverden Désanne van Brederode (6 september), Iliass El Hadioui (5 oktober), Hans Boutellier (15 november), Joep Dohmen (11 januari) hun bijdrage hieraan.

In de voorbije schooljaren heeft stichting NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. Lees en kijk terug.
De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst.