Iliass el Hadioui –> 5 oktober 2017

Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen

Op donderdag 5 oktober is Iliass El Hadioui de tweede spreker in de reeks Onderwijsavonden van NIVOZ. Iliass El Hadioui is socioloog en onder andere wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit. De titel van zijn lezing luidt: Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

In zijn lezing gaat El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hoe laveren stedelijke jongeren tussen de verborgen en uitgesproken sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup (zoals de straatcultuur) en hun schoolcultuur? De verschillen die ze ervaren leiden op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hún ladder. Maar deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.
El Hadioui neemt de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die deze micro-transformaties in het klaslokaal mogelijk maken. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School-onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties.
Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders voor deze cultuurverandering. Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste inspectierapport over het gesignaleerde probleem van kansenongelijkheid, in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben.

Onderwijsavonden NIVOZ

De zeven Onderwijsavonden van stichting NIVOZ staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via onderstaand formulier.

Meer over Iliass El Hadioui

Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’ en programmaleider van het project ‘De Transformatieve School’.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.