Terugblik op Hans Boutellier

Hans Boutellier was op woensdag 15 november de derde spreker in de serie van zeven Onderwijsavonden. Hij is als wetenschappelijk directeur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. De titel van zijn lezing luidde Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2016 is hij deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit (faculteit sociale wetenschappen). Hij bekleedt daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

Op deze pagina blikken we terug op de avond.

U vindt hier:

De zeven Onderwijsavonden van NIVOZ staan dit schooljaar namelijk in het teken van het begrip Volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip is – denken wij – behulpzaam bij pedagogische vragen en in je dagelijkse onderwijspraktijk. In de septembermaand onderzochten we dit begrip volwassenheid vanuit een spiritueel perspectief. In oktober vanuit een democratisch perspectief en in de maanden november/december vanuit een maatschappelijk perspectief. Van elke periode stelt NIVOZ een e-book, zie link voor eerder edities.

Drie activiteiten vanuit NIVOZ-podium

Op woensdagmiddag 22 november is er in Roermond wordt er een schoolbezoek mogelijk aan de Synergieschool, een bijzondere plek waarover eerder een reportage is geschreven door Rikie van Blijswijk. Rob Martens – wiens specialisme ligt op het gebied van onderwijsinnovatie en -onderzoek, verzorgt een ondersteunende lezing. Hij heeft zich in de praktijk verdiept.  Meer info en tickets.

Op maandagavond 27 november vindt er in Amsterdam een unieke theatervoorstelling plaats, Kings of War jr. exclusief uitgevoerd voor onderwijsmensen (leraren, schoolleiders of anderszins). KOWJ wordt gespeeld door14-20 jarige scholieren, onder regie van Toneelgroep Amsterdam. In Na afloop wordt er een gesprek gevoerd door NIVOZ-docenten Gerard de Jong en Mascha Enthoven. Meer info en tickets.

En op woensdagmiddag/avond 13 december verdiepen we ons in het werk van pedagoog Klau Mollenhauer. Wouter Pols heeft zijn boek vertaald, Vergeten Samenhang. Hij spreekt op deze avond, met anderen over de betekenis van zijn werk, juist in deze onderwijs- en opvoedtijd.  Meer info en tickets.

Als u kaarten wilt bestellen, voor de volgende Onderwijsavonden, dan kan dat via onderstaand formulier. Meer informatie over sprekers en inhoud leest u hier

Een inleidende tekst van Hans Boutellier

De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. Men spreekt van een netwerkmaatschappij. Deze heeft zich ontwikkeld tegen de achtergrond van enkele grote ontwikkelingen, zoals de informatisering. Dit heeft consequenties voor de sociale structuur en de organisatie van de samenleving. Boutellier gebruikt de geïmproviseerde muziek als een metafoor om de sociale ordening te begrijpen. Deze situatie stelt ook nieuwe eisen aan de opvoeding. We hebben te maken met een seculiere conditie, dat wil zeggen dat de grote levensbeschouwingen niet zonder meer richtinggevend zijn – althans collectief. Een gedeelde publieke moraal (waarden en normen) zijn niet vanzelfsprekend meer, zeker gezien de immigratie van niet-westerse groepen. Tegen die achtergrond wordt waardenvol opvoeden opnieuw van groot belang – Boutellier deelde hierover zijn inzichten, onder andere gebaseerd op zijn laatste boek Het seculiere experiment (Boom filosofie).

 Onderwijsavonden in Driebergen

Kaarten en passe-partout
U kunt nog losse kaarten bestellen aanschaffen voor de resterende zeven avonden, Gelet op de animo is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.