Terugblik op Désanne van Brederode

Kort na de zomervakantie startte de nieuwe reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. Désanne van Brederode – schrijver, filosoof en opiniemaker (in kranten, radio en tv) – beet op woensdag 6 september het spits af. De titel van de lezing luidde: Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.

Schrijver en filosoof Désanne van Brederode (1970) spreekt en publiceert dikwijls over levensbeschouwelijke thema’s, op radio, tv en in kranten. In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs.

Op deze pagina blikken we terug op de avond.
U vindt hier:

De zeven Onderwijsavonden van NIVOZ staan dit schooljaar namelijk in het teken van het begrip Volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip is – denken wij – behulpzaam bij pedagogische vragen en in je dagelijkse onderwijspraktijk. In de septembermaand onderzoeken we dit begrip volwassenheid vanuit een spiritueel perspectief.

Masterclass
Op 26 september is er een Masterclass gegeven door Suzanne Niemeijer in lijn met dit perspectief. De titel: ‘Ontspannen en gelukkig voor de klas, hoe doe je dat?’

Als u kaarten wilt bestellen, voor de volgende Onderwijsavonden, dan kan dat via onderstaand formulier. Meer informatie over sprekers en inhoud leest u hier.

Schrijver en filosoof Désanne van Brederode (1970) spreekt en publiceert dikwijls over levensbeschouwelijke thema’s, op radio, tv en in kranten. In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs.

Waarom Désanne?
NIVOZ had Van Brederode gevraagd omdat ze iemand is die schrijft vanuit het zoeken. Zij komt niet met een gemakkelijk antwoord en vraagt juist aandacht voor de twijfel, het ongemak, de momenten waarop we het (nog) niet zeker weten. Omdat daarin juist de kans schuilt om te ontdekken wie je bent, wat je werkelijk van belang vindt. In de breekbaarheid, de aanvaarding van de beperking van de maakbaarheid, schuilt de ingang op schoonheid, op wat we het nastreven waard vinden. En dat is belangrijk om in het vizier te houden, in het leven, maar ook als je je bezighoudt met onderwijs en opvoeding.

Désanne schreef zelf een inleiding op haar lezing.

Volwassen zijn betekent niet per se: redelijk zijn. Veel volwassenen schamen zich zodanig voor hun ‘kinderachtige’ emoties, dat ze deze diep verbergen. Dat hun meningen en gedrag toch vaak door emoties worden gestuurd, ontkennen ze – het is altijd de ander die zich teveel laat meeslepen door zijn gevoel en dát dient ontmanteld te worden. Toch zijn het juist stemmingen, gevoelens en gemoedsbewegingen die ieder mens tot een uniek bezield individu maken. Ontvankelijk, kwetsbaar, warm – te ontroeren, te enthousiasmeren, te raken, te treffen, te ontwrichten, te troosten, lief te hebben. In staat om anderen te raken en onbevangen lief te hebben. Eeuwig zonde om emoties weg te rationaliseren, of ze er door sport of meditatie ‘onder te krijgen’: alsof je goud weggooit.
Al lijkt het lood, dus ballast: het is het goud waar dichters, musici en kunstenaars niet zonder kunnen. Een pleidooi voor soulfulness. Of: tegen eelt op de ziel.

Over de valkuil van kindvriendelijkheid

In de voorbereiding op de avond vonden we deze tekst van Désanne van Brederode, over de ‘valkuil van de kindvriendelijkheid’, waarin ze uiteenzet waarom het belangrijk is om soms juist ‘moeilijk te doen’ als het gaat om vorming. Terwijl we ook, zegt ze, moeten accepteren dat we niet zeker weten wat het resultaat van dat ‘moeilijk doen’ zal zijn.

In haar eigen woorden: ‘Zoals iedere puber (maar ook iedere volwassene!) de vleesgeworden verstopplaats is van een aandoenlijk ontvankelijk, leergierig kind, zo is ieder schattig kindje de feestelijke verpakking van een verrassing – die ook wel volwassene wordt genoemd. Niet meer, niet minder.’

Zo beschouwd blijkt dat de verhouding tussen wat of wie het kind is, en wie of wat de volwassene, veel minder voor de hand ligt dan we wel eens denken. Reflectie op die paradoxale betekenis van ‘volwassenheid’, en vooral het uithouden ervan, kan ons helpen te ontdekken wat we van belang vinden in het onderwijs. Deze ontdekkingstocht gaan wij graag met u aan in het komende seizoen.

Lees het hele artikel van Désanne

Onderwijsavonden NIVOZ in Driebergen

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor de resterende zes Onderwijsavonden, Ze vinden plaats in het sfeervolle theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen. De entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 165 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.