Archief van alle Onderwijsavonden 2011-2017

In de voorbije zes schooljaren heeft stichting NIVOZ een flink aantal sprekers ontvangen. De serie Onderwijsavonden in Driebergen hebben daardoor – in samenwerking met het platform hetkind – een flinke reputatie opgebouwd. Voor het overgrote deel van de bezoekers is theater Maitland op landgoed De Horst – niet zelden met 300 onderwijsbetrokkenen uitverkocht – de plek voor inspiratie, legitimatie en verbinding. 

De zeven Onderwijsavonden van NIVOZ staan dit schooljaar 2017-2018 in het teken van het begrip Volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip is – denken wij – behulpzaam bij pedagogische vragen en in je dagelijkse onderwijspraktijk. In de septembermaand onderzoeken we dit begrip volwassenheid vanuit een spiritueel perspectief. Daarvan is een e-book te verkrijgen vanaf 27 september a.s.

Van elke lezing/onderwijsavond in voorgaande schooljaren is een verslag gemaakt, soms op video, altijd in een artikel.  Achter de titel vindt u een link naar het verslag.


Terugblik op Onderwijsavond 2017-2018

6 september 2017: Désanne van Brederode
Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.

Op deze pagina vindt u foto’s, verslagen terug en kunt u een e-book downloaden waarin we het thema Volwassenheid vanuit spiritueel perspectief verkennen.

5 oktober 2017: Iliass el Hadioui
Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

Op deze pagina vindt u foto’s, verslagen terug en kunt u een e-book downloaden waarin we het thema Volwassenheid vanuit democratisch perspectief verkennen.

15 november 2017: Hans Boutellier
Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij

Op deze pagina vindt u foto’s, verslagen terug en kunt u een e-book downloaden waarin we het thema Volwassenheid vanuit maatschappelijk perspectief verkennen.

Donderdag 11 januari 2018: Joep Dohmen
Bildung in het onderwijs

Op deze pagina vindt u foto’s, verslagen terug en kunt u een e-book downloaden waarin we het thema Volwassenheid vanuit filosofisch-ethisch perspectief verkennen.

Woensdag 7 maart 2018: Jan Derksen
Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?

Op deze pagina vindt u foto’s, verslagen terug en kunt u een e-book downloaden waarin we het thema Volwassenheid vanuit psychologisch perspectief verkennen.

Donderdag 12 april 2018: Arjen Wals
Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises

Woensdag 6 juni 2018: Gert Biesta en Luc Stevens
Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat


Verslagen en video’s van 2016-2017

7 september 2016: Gert Biesta
Over de terugkeer van de pedagogiek?
Van deze lezing is geen videoregistratie beschikbaar

29 september: Geert Kelchtermans
Dé school, dé docent, dé directeur… ze bestaan niet’
Video-samenvatting

9 november: Sihame El Kaouakibi
‘Waarom iedereen zegt, maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn’
Video-samenvatting

7 december: NIVOZ-docenten
Pedagogische Tact is meer dan alleen het verbeteren van de relatie of een pedagogisch kompas, het is een opdracht’
Video-samenvatting

19 januari: Jessica Mesman
‘Wat doet ertoe en valt ons niet (meer) op?
Intergrale weergave op video

19 april: Christa Anbeek
‘Goed onderwijs ontstaat, daar waar we kwetsbaarheid van relaties erkennen, en toelaten’
Integrale weergave op video

10 mei: Arnold Jonk
‘Gelijke kansen en de verantwoordelijkheden in school’
Integrale weergave op video

7 juni: Harry Kunneman
‘Van waarde naar actie, onderwijswerk is waardenwerk’
Integrale weergave op audio


Verslagen en video’s van 2015-2016

10 september 2015: Mark Mieras
Verkenning tussen wetenschap en onderwijs: Leren = vertrouwen

7 oktober 2015: Edith Hooge
‘Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker’
Samenvatting lezing op film

20 en 21 januari 2016: Vincent Bijlo
Een speciale blik op inclusief onderwijs
Samenvatting lezing op film

10 maart 2016: Paulien Meijer
Leren van docenten: het serieus nemen van onzekerheid
Samenvatting lezing op film.

13 april 2016: Ido Weijers
‘Jonge veelplegers, stoppen of volharden en de rol van onderwijs’
Samenvatting lezing op film

15 juni 2016: Joop Berding en Wouter Pols
Wie denk je wel dat je bent?! Over gezag van leraren.
Samenvatting lezing op film


Verslagen en video’s van 2014-2015

10 september 2014: Luc Stevens
Uitzicht. Over dienstbaarheid van kennis en verantwoord handelen in school
Hele lezing op film

16 oktober 2014: Johan Deklerck
Een veelkleurig verhaal: existentiële kwetsbaarheid in een postmoderne tijd
Korte samenvatting op film

12 november 2014: Jan Wiegers
Zin en onzin van toetsen en examinering
Samenvatting van Q&A na afloop op film

15 en 16 januari 2015: Peter Heerschop en Marcel van Herpen
Nieuwjaarsconference: 2014 was een zesje

11 maart 2015: Anne Speckens
Mindfulness, de toepassing en mogelijke betekenis voor het basis en voortgezet onderwijs
Korte impressie, plus Q&A met publiek op film

21 mei 2015: Jo Hermanns
Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs
Korte impressie op film

17 juni 2015: Henk Oosterling
De noodzaak van mediawijsheid en ecowijsheid in het basisonderwijs
Korte impressie op film, met Q&A


Verslagen van 2013-2014

12 september 2013: Paul Verhaeghe
Identiteit en onderwijs

14 november 2013: Paul Frissen
Onderwijs, vrijheid en tragiek

16 januari 2014: Joseph Kessels
Je kunt niet slim zijn tegen je zin!

13 februari 2014: Monique Volman
Betrokkenheid als leeropbrengst

13 maart 2014: Kees van der Wolf
Over de leraar als frontliniewerker

15 mei 2014: Gert Biesta
Kind, school en wereld, een pleidooi voor wereldgericht onderwijs

12 juni 2014: Max van Manen
Fenomenologie en pedagogiek; hoe verstaan wij onze kinderen en jongeren.


Verslagen van 2012-2013

1 november 2012: Micha de Winter
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

13 december 2012: Rob Martens
Leren met ICT, tussen leren en verdwalen

10 januari 2013: Dolf van den Berg
Met hart en ziel betrokken bij het onderwijs. maar toch..!

7 februari 2013: Jelle Jolles
Ontplooiing van kinderen vanuit neuropsychologische invalshoek: over steun, sturing en inspiratie

7 maart 2013: Jos Kessels
Denken helpt niet, je moet geraakt worden

4 april 2013: Charlotte Visch
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

13 juni 2013: Luc Stevens en Marcel van Herpen
Het Pedagogisch Antwoord op ontkoppeling


Verslagen en video’s van 2011-2012

27 september 2011: Prof.dr. Luc Stevens
Het kind als antwoord
Hele lezing op film

9 november 2011: Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.
Spraak- en taalontwikkeling vanuit neurobiologisch perspectief
Samenvatting op film

11 januari 2012: Ferre Laevers
De kracht van een procesgerichte benadering in het perspectief van talentontwikkeling en excellentie
Samenvatting op film

29 februari 2012: Dr. Bas Levering
Hoe de pedagogiek uit school en opleiding verdween en wat er daarna overbleef Samenvatting op film

21 maart 2012: Ludo Heylen
Perspectief nemen. De kern van leerkracht zijn
Samenvatting op film

26 april 2012: Martine Delfos
Pubers en communicatie

20 juni 2012: Beate Letschert
Ermutigung, een pedagogisch principe
Samenvatting op film

Passe-partout voor komend schooljaar

U bent komend schooljaar welkom op landgoed De Horst in Driebergen. Alle lezingen vinden opnieuw plaats in theater Maitland (t.o. P1) en beginnen om 19.30 uur. Een losse entree kost 32,50 euro. Er is een passe-partout te verkrijgen voor de resterende zeven avonden (165 euro). Voor groepen van acht is er een groepskorting voor een losse avond van 25%. U kunt zich daarvoor melden bij Jetty van der Grift, via info@nivoz.nl