Onderwijsavonden 2017-2018

Ook voor komend schooljaar heeft stichting NIVOZ kans gezien een inspirerende reeks van zeven Onderwijsavonden te agenderen. Ze staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via onderstaand formulier.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur.

‘Over de thema’s die NIVOZ aansnijdt, zeg ik: ‘He, daar zit energie in. Daar wordt op de goede toon gesproken over hoe het verder moet met het onderwijs in Nederland’

Geen live-streaming of videoregistratie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

De data en de sprekers op een rij:

Woensdag 6 september 2017: Désanne van Brederode

Handle with care. 
Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid

Nederlandse schrijfster, filosofe en opiniemaakster (in kranten, radio en tv). Van Brederode (1970) spreekt vaak over levensbeschouwelijke thema’s. In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs.  Meer informatie achter deze link.

Donderdag 5 oktober 2017: Iliass El Hadioui

Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur

Wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit. Socioloog El Hadioui (1983) doet promotieonderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren. Auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’ en programmaleider van het project ‘De Transformatieve School’. Meer informatie achter deze link.

Woensdag 15 november 2017: Hans Boutellier

Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij

Wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2016 is Boutellier (1953) deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit (faculteit sociale wetenschappen). Hij bekleedt daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap. Meer informatie achter deze link.

Donderdag 11 januari 2018: Joep Dohmen

Bildung in het onderwijs

Lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). Dohmen (1949) is emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Meer informatie achter deze link.

Woensdag 7 maart 2018: Jan Derksen

Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?

Na zijn studie klinische psychologie is Derksen (1953) verbonden aan de Radboud Universiteit, thans als universitair hoofddocent. Al bijna 20 jaar is hij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij in een aantal landelijke kranten. Meer informatie achter deze link.

Donderdag 12 april 2018: Arjen Wals

Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises

Arjen Wals (1964) is hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Hij beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing. Meer informatie achter deze link.

Woensdag 6 juni 2018: Gert Biesta en Luc Stevens

Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat

NIVOZ-leerstoelhouder ‘Pedagogische dimensies’ aan de Universiteit van Humanistiek, tevens hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Biesta (1957) is sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Luc Stevens (1941) is founding father van stichting NIVOZ en emeritus hoogleraar orthorpedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie achter deze link.

Inleidend blog van Geert Bors: Waarom zou je volwassen worden?

Volwassenheid

Het motief van komend jaarprogramma is de pedagogische opdracht die in scholen en opleidingen, meer of minder bewust, wordt gerealiseerd. Deze opdracht wordt op verschillende manieren verwoord. Als persoonsvorming, bijvoorbeeld (zie het advies Onderwijs2032). Of als subjectivatie – naast socialisatie en kwalificatie (zie het werk van Gert Biesta). Hoe ook verwoord, voor een antwoord op de waartoe-vraag in onderwijs en opvoeding zijn er oriëntaties nodig.

Een heel gebruikelijk antwoord op de vraag naar de pedagogische opdracht is: volwassenheid. Biesta heeft de betekenis van dit begrip nader gedetermineerd als het onderscheid weten tussen gewenst of te wensen enerzijds – en wenselijk anderzijds. Wij willen dit fundamentele onderscheid in ons jaarprogramma nader richting en inhoud geven. Volwassenheid verwijst naar een bepaalde kwaliteit van inzicht in en praktijk van omgang met jezelf, de ander en je omgeving. Om die kwaliteit zal het gaan.

De waartoe-vraag – met als voorlopig houvast dus het begrip volwassenheid – is als jaarthema gekozen, omdat het voor leraren/docenten, schoolleiders en andere betrokkenen een ingang biedt voor hun reflectie op de vraag naar hun pedagogische opdracht en de aard van de begeleiding van hun leerlingen en studenten. We hebben het begrip uitgewerkt aan de hand van zeven hieraan te onderscheiden deelthema’s en domeinen die met elkaar de inhoud van het programma 2017-2018 vormen.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl