Christa Anbeek –> 19 april 2017

Christa Anbeek verzorgt de zevende en voorlaatste Onderwijsavond in Driebergen,  op woensdagavond 19 april 2017. Ze is hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU te Amsterdam, en als universitair hoofddocent bestaansfilosofie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.  Theater Maitland is plaats van handeling.

Door haar persoonlijke levensgeschiedenis heeft Christa Anbeek zich veel beziggehouden met de zin en de kwetsbaarheid van het leven. Ze schreef verschillende boeken waarin ze onderzoekt hoe omgaan met de dood kan helpen de vragen over de betekenis van het leven te beantwoorden. Een van de conclusies die ze trekt, is dat het leven zin krijgt in de verbindingen die we met anderen aangaan. En dat we zo verbonden zijn, maakt ons tegelijk kwetsbaar.
Daar ligt de parallel met onderwijs. Want ook de relatie tussen leraar en leerling kenmerkt zich door verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. En ook goed onderwijs ontstaat, waar we de kwetsbaarheid van die relatie erkennen en toelaten. Er bestaat soms verlegenheid en een gebrek aan taal, om over goed onderwijs in brede zin te praten. Toch is de behoefte daaraan groot. De vraag is nu, hoe we door kwetsbaarheid beter te begrijpen, meer houvast kunnen krijgen in dat gesprek.

Achter deze link kun je een interview bekijken dat ze in 2014 gaf bij debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

registermcogax71EAWilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering