Terugblik op Synergieschool in Roermond (22 november)

Op woensdagmiddag 22 november vond er een schoolbezoek plaats op de Synergieschool in Roermond, een inspirerende plek die Rikie van Blijswijk eerder in een schoolportret heeft beschreven. Hoogleraar Rob Martens deed er vanuit het Welten-instituut onderzoek en gaf aansluitend een lezing.

Deze NIVOZ-podium-activiteit stond in relatie tot de Onderwijsavond eerder die maand met Hans Boutellier (op 15 november) en het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid – een begrip dat behulpzaam kan zijn bij pedagogische vragen en dat we in deze novembermaand vanuit een maatschappelijk perspectief verkenden.

De dagelijkse onderwijspraktijk stelt leraren en schoolleiders voortdurend voor grote vragen, zoals: ‘waartoe onderwijzen we?’ waarop vaak geen sluitende antwoorden zijn. Onderwijs beweegt zich steeds meer in een cultureel-diverse en geïndividualiseerde samenleving met steeds minder vanzelfsprekende richtingwijzers naar waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. De centrale vraag is: in welke mate is onderwijs in staat gezamenlijke oriëntaties te ontwikkelen en opnieuw verbinding te creëren?

De Synergieschool is in 2016 gestart met leerlingen mét en zonder toelaatbaarheidsverklaring, én met leerlingen die een breed ondersteuningsprofiel vragen, zoals moeilijk lerende kinderen, een bijna blind en een doof kind. ‘De onzekerheid hebben we vastberaden omhelsd. Elke keer staan we voor nieuwe uitdagingen; we willen in die onzekerheid blijven en oplossen wat nodig is.’ (directie Synergieschool)

Achter deze link lees je het verhaal van Rob Martens:
De Synergieschool, de school waarop alle kinderen echt samen naar school gaan

Biografie

Prof. dr. Rob Martens is per 1 januari 2018 de nieuwe wetenschappelijk directeur van stichting NIVOZ. Martens (53), tevens hoogleraar bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, vult de ruimte in die wordt vrijgemaakt door prof.dr. Luc Stevens. Bijna vijftien jaar na oprichting van de stichting doet Stevens binnenkort een stap terug.

Rob Martens zal zijn werkweek verdelen over het Welten-instituut en NIVOZ, maar vooral gelooft in de samenwerking. Het Welten-instituut van de OU heeft specifiek als doel om onderwijsonderzoek te doen. Martens, die er vanaf 2014 hoogleraar en programmaleider is: ‘Er is in het denken van wetenschappelijk onderzoek sprake van verschuiving. We zien daarbij dat er steeds meer gestreefd wordt naar (wetenschappelijk) onderzoek dat aantoonbare maatschappelijke impact heeft, dat ‘gevaloriseerd’ kan worden. Deze nieuwe samenwerking met NIVOZ sluit heel goed aan op deze ontwikkeling. Zo’n samenwerking kan ook gestalte krijgen op het gebied van opleidingen. Immers, zowel het Welten-instituut als NIVOZ bieden opleidingen voor docenten.’

Martens’ specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering. Hij  is ooit begonnen als onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit en is ook werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 is hij verbonden aan de Open Universiteit in diverse functies. Hij zal formeel twee dagen per week aan NIVOZ verbonden zijn.

Publicaties van Rob Martens zijn regelmatig terug te vinden in het publieke domein. Hij verzorgde eerder al eens een NIVOZ-Onderwijsavond in Driebergen (november 2012). Lees dit artikel van zijn hand dat eerder bekroond werd.

Locatie van deze middag/avond:

Synergieschool – centrum voor leven en leren
Herkenbosscherweg 22
6045 AR  Roermond

Website: www.synergieschool.nl

De coördinatie van dit schoolbezoek was in handen van Rikie van Blijswijk: r.vanblijswijk@hetkind.org

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018