18 april 2018: Eddie Denessen

Op woensdagmiddag/avond 18 april zal er een Masterclass in Driebergen worden gegeven door Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Deze bijeenkomst is in lijn met een maatschappelijke perspectief op volwassenheid, het begrip dat we bij NIVOZ dit schooljaar vanuit verschillende domeinen verkennen. De titel van de masterclass is: ‘Differentiatie, ofwel hoe ga je verantwoord om met verschillen in de klas?’

Inschrijven

Deze Masterclass vindt plaats op landgoed De Horst in Driebergen, de thuishaven van NIVOZ. De aanvangstijd is 16.30 uur, de eindtijd ongeveer 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro, daar is een lichte broodmaaltijd bij inbegrepen. Klik hier voor aanmelding.  De masterclass met Eddie Denessen staat in relatie tot het NIVOZ-jaarthema volwassenheid dat we vanuit verschillende perspectieven verkennen.

Eddie Denessen bezet op het instituut Pedagogische Wetenschappen de Sardes-leerstoel, die is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden. Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:

  • de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie,
  • opbrengstgericht werken,
  • selectie en differentiatie in de klas,
  • passend onderwijs
  • en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Over Eddie Dennissen

Dr. Eddie Denessen  (1970) is sinds 1994 verbonden aan de opleiding Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2010 als universitair hoofddocent. Hij heeft onderzoek gedaan naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.

Coördinatie van deze Masterclass is in handen van Hartger Wassink: h.wassink@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018