Mart de Kruif (2012)

“Wij dienen de maatschappij door mensen te vormen”

dekruifLuitenant-Generaal Mart de Kruif lijkt in eerste instantie de afstand tussen het militaire bedrijf en het onderwijsveld te vergroten door zijn toehoorders mee te nemen naar een militair vliegtuig, zoals het Nederland nadert na een missie. Je ziet dan een aangeharkt land, met werkende straatlantaarns, asfalt zonder gaten, veel groen. Een land waar iedereen, ook meisjes, veilig naar school kunnen.

Kortom, een paradijs. Maar wel een paradijs waar angst heerst: ‘Een paradijs maken is moeilijk, een paradijs behouden is een uitdaging. Niet kennis, maar angst is de appel van het paradijs: de angst om dingen te verliezen. Angst verlamt. En een maatschappij die stopt om beter te worden, is een maatschappij die uiteindelijk helemaal stopt te bestaan.’

Wat onderwijs met de krijgsmacht gemeen heeft, stelt De Kruif, ‘is dat wij allemaal dienders zijn. Wij dienen de maatschappij door mensen kennis bij te brengen, vaardigheden te leren en, bovenal, mensen te vormen.’ Dat brengt hem bij tien stellingen waarin hij zijn leiderschapslessen en zijn ervaring in het vormen van individuele jongeren tot trotse leden van een eenheid verbindt met het onderwijsveld.

Met doorleefde nadruk onderstreept De Kruif het belang van onderwijs in een democratie.‘Een democratie blijft altijd kwetsbaar, want de stem van het volk regeert. Oordeelsvorming is daarom belangrijk, maar verre van eenvoudig. Want onze mening wordt voortdurend, bewust en onbewust, beïnvloed. Ik vind het een borging van de democratie als wij onze kinderen ook leren te denken.’

Lees hier de hele lezing van Mart de Kruif