Herman Wijffels (2006)

Intro op Herman Wijffels’ lezing (uit 2006)

hermanZich bewust van het staan op de drempel van een nieuwe eeuw neemt Herman Wijffels in deze NIVOZ-lezing een macro-perspectief aan, waarbij hij de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste honderd jaar vergelijkt met de ontluikende nieuwe eeuw.

Met zijn openingssalvo zet Wijffels de toon: ‘Het op industriële organisatieprincipes gebaseerde onderwijs-stelsel van de twintigste eeuw is over zijn houdbaarheidsdatum heen.’ Hij onderbouwt zijn stelling en doet een aantal voorstellen voor de ‘aanzienlijke veranderingen die nodig zijn om ons onderwijs te laten voldoen aan de eisen van de 21e eeuw.’

De twintigste emancipatoire beweging van klassenmaatschappij tot samenleving waarin ieder individu zijn eigen talent mag ontdekken en ontplooien moet een vervolgstap krijgen in het onderwijs, stelt Herman Wijffels: ‘Willen wij het talent dat in ieder van ons schuilt optimaal aanspreken, dan zullen we het onderwijsbestel zo moeten inrichten dat het vertrekpunt het individuele niveau is. We hebben elke flinter talent nodig.’

Volgens Wijffels is een toekomst-bestendig onderwijs daarmee van de leraar en de leerling. Scholen moeten autonome kennisondernemingen zijn, waarbij Den Haag nog slechts stuurt op hoofdlijnen en de vrijheid én verantwoordelijkheid legt bij de mensen die het echte werk doen.

Lees hier de hele lezing van Herman Wijffels