De NIVOZ-lezing

Onconventionele perspectieven op onderwijs – uitgesproken door mensen die hun sporen hebben verdiend in hun eigen werkveld – kunnen van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, en voor het onderwijs in het bijzonder. Vanuit dat gegeven is gedurende een aantal jaren de NIVOZ-lezing georganiseerd.

Op uitnodiging lieten aansprekende en succesvolle mensen hun licht schijnen op het huidige onderwijs, tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lezingen beroering en de nodige impact, op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld en daarbuiten.

Freek de Jonge nam recent – op 8 december 2015 – de vijfde NIVOZ-lezing voor zijn rekening. Mart de Kruif, Herman Wijffels, Hans Adriaanssens en Tex Gunning gingen hem voor. Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘. U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge