Lezingen

Het NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en andere betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, opdat ieder mens verantwoordelijk en verbonden in de samenleving kan staan.

Dat gebeurt langs een drietal pijlers/activiteiten: het platform hetkind, de opleidingen en het wetenschappelijk forum. De lezingen vormen een onderdeel van ons brede pallet aan inspiratie.

We onderscheiden daarbij vier varianten:

  • Onderwijsavonden Driebergen
  • NIVOZ-sprekersbureau
  • Masterclasses
  • De NIVOZ-lezing

Onderwijsavonden Driebergen

Elk schooljaar organiseert NIVOZ i.s.m. met het platform hetkind weer 7 of 8 open Onderwijsavonden in Driebergen, met lezingen van prominente sprekers. Deze inspirerende avonden zijn toegankelijk voor iedereen.

Alle lezingen vinden plaats in theater Maitland (t.o. P1), op landgoed De Horst i. De avonden starten om 19.30 uur (deur open op 18.45 uur, de koffie staat klaar). De toegangsprijs bedraagt €32,50 en dient van te voren worden besteld. Er is ook een passe-partout verkrijgbaar voor alle avonden.

U kunt zich aanmelden via hetkind.org en ontvangt na betaling met iDeal een e-ticket dat aan de kassa wordt gescand. Aan de kassa zijn geen kaarten verkrijgbaar. Voor groepen van acht en meer geldt een groepskorting van 15% voor een losse avond. Refunds zijn niet mogelijk, wel is een gekocht kaartje overdraagbaar aan iemand anders.

Vanaf het lopende schooljaar worden de Onderwijsavonden – waar mogelijk en met toestemming van de spreker – via een live-streaming publiek gemaakt. Achter deze link vindt u videoregistraties terug en verslagen van eerdere avonden.

NIVOZ-sprekersbureau

Docenten van deze NIVOZ-trajecten verzorgen lezingen op locatie en op aanvraag. Zij kunnen een rol spelen om uw studiedag, conferentie of themabijeenkomst van nieuwe invalshoeken en inspiratie te voorzien, dan wel een inleiding verzorgen met het oog op mogelijk volgende ontwikkelstappen. Zoekt u een spreker, prikkelende columnist, panellid of docent voor een workshop of masterclass? De NIVOZ-sprekers dragen de pedagogische paragraaf uit, richten zich op tact en leiderschap en onderbouwen hun inbreng met wetenschappelijke inzichten. Ze spreken vanuit een gefundeerd en geëmancipeerd mensbeeld en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs.

Masterclasses

Vanuit de leerstoel, vanuit de werkgroep leiderschap, vanuit de onderwijsavonden ontstaat er regelmatig behoefte aan verdieping. NIVOZ maakt het in Materclasses mogelijk om met een spreker een laagje verder te kijken, dan wel dieper in te gaan op de pedagogische vragen. Onze agenda van het schooljaar 2016-2017 bevat andermaal een aantal Masterclasses die soms openbaar zijn, soms voor een specifoeke groep genodigden.

Dé NIVOZ-lezing

Onconventionele perspectieven op onderwijs – uitgesproken door mensen die hun sporen hebben verdiend in hun eigen werkveld – kunnen van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, en voor het onderwijs in het bijzonder. Vanuit dat gegeven is gedurende een aantal jaren de NIVOZ-lezing georganiseerd.

Op uitnodiging lieten aansprekende en succesvolle mensen hun licht schijnen op het huidige onderwijs, tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lezingen beroering en de nodige impact, op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld en daarbuiten. Zo is de tekst van Tex Gunning – uitgesproken op 13 oktober 2011 – duizenden keren gedownload en is aan zijn betoog in veel onderwijscontexten gerefereerd.

Freek de Jonge nam op 8 december 2015 de vijfde NIVOZ-lezing voor zijn rekening. Mart de Kruif was in november 2012 de laatste spreker. Herman Wijffels, Hans Adriaanssens en Tex Gunning gingen hem voor.  Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘. U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge