Podium

Het NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en andere betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, opdat ieder mens verantwoordelijk en verbonden in de samenleving kan staan. Dat gebeurt langs een drietal pijlers:  NIVOZ-opleidingen, NIVOZ-platform hetkind (publicaties), en het NIVOZ-Podium (publieke bijeenkomsten). Het geheel wordt gelegitimeerd door de NIVOZ-denktank.

In het NIVOZ-Podium vindt je alle publieke bijeenkomsten waarin sprekers (hoogleraren, onderzoekers, leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen) voor input zorgen. In en vanuit deze Podium-bijeenkomsten biedt NIVOZ inspiratie en legitimatie voor het gesprek over de pedagogische opdracht, over pedagogische vragen.

Op het NIVOZ-podium onderscheiden we vijf varianten:

Onderwijsavonden Driebergen

Elk schooljaar organiseert NIVOZ zeven Onderwijsavonden in Driebergen, met lezingen van prominente sprekers. Deze inspirerende avonden zijn toegankelijk voor iedereen. Ze zijn allemaal gekoppeld aan het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid, meer specifiek aan een deelthema en een bepaald perspectief. Lees hier verder

Alle lezingen vinden plaats in theater Maitland (t.o. P1), op landgoed De Horst i. De avonden starten om 19.30 uur (deur open op 18.45 uur, de koffie staat klaar). De toegangsprijs bedraagt €32,50 en dient van te voren worden besteld. Er is ook een passe-partout verkrijgbaar voor alle avonden.

U kunt zich aanmelden via hetkind.org en ontvangt na betaling met iDeal een e-ticket dat aan de kassa wordt gescand. Aan de kassa zijn geen kaarten verkrijgbaar. Voor groepen van acht en meer geldt een groepskorting van 15% voor een losse avond. Refunds zijn niet mogelijk, wel is een gekocht kaartje overdraagbaar aan iemand anders.

Vanaf het lopende schooljaar worden de Onderwijsavonden – waar mogelijk en met toestemming van de spreker – via een live-streaming publiek gemaakt. Achter deze link vindt u videoregistraties terug en verslagen van eerdere avonden.

Masterclasses

Vanuit het het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid, het begrip dat behulpzaam kan zijn bij onze pedagogische vragen en praktijk –  ontstaat er behoefte aan verdieping en vertaling naar de praktijk. NIVOZ maakt het in Masterclasses mogelijk om met elkaar een spreker een laagje verder te kijken, . Ons jaarprogramma in het schooljaar 2017-2018 bevat andermaal een aantal bijzondere Masterclasses, die allemaal gekoppeld zijn aan het jaarthema, in het bijzonder aan een bepaald perspectief op Volwassenheid. Lees hier verder.

Symposia

Stichting NIVOZ organiseert ook mini-symposia, nationaal en internationaal. Zo vond op 7 en 8 februari 2017 het symposium Unfolding Human Potential plaats in Driebergen. En zal er in het voorjaar en najaar van 2018 opnieuw een symposium plaatsvinden. Lees hier verder over symposium Unfolding.

Sprekersbureau

NIVOZ-sprekers dragen de pedagogische paragraaf uit, richten zich op tact en leiderschap en onderbouwen hun inbreng met wetenschappelijke inzichten. Docenten van NIVOZ-trajecten verzorgen lezingen op locatie en op aanvraag. Zij kunnen een rol spelen om uw studiedag, conferentie of themabijeenkomst van nieuwe invalshoeken en inspiratie te voorzien, dan wel een inleiding verzorgen met het oog op mogelijk volgende ontwikkelstappen. Daarnaast vindt er vier keer per jaar een gratis proeverij plaats in Driebergen. Daarin kunt u kennismaken met de mensen van stichting NIVOZ, de werkwijze en proeven aan wat en hoe er in een ontwikkeltraject als pedagogische tact (NIVOZ-opleidingen) wordt gewerkt.

Zoekt u een spreker, prikkelende columnist, panellid of docent voor een workshop of masterclass? Klik hier voor de betreffende docenten en mogelijkheden.

Dé NIVOZ-lezing

Op uitnodiging nodigt stichting NIVOZ soms een spreker van naam uit om vanuit een onconventioneel perspectief zijn/haar licht te laten schijnen op het huidige onderwijs. Hij of zij heeft zijn sporen verdiend in het eigen werkveld, maar toont zijn betrokkenheid ook buiten het eigen domein. Deze NIVOZ-lezingen worden uitgesproken tegen het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en urgenties. En ze hebben de nodige impact, eigenlijk op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld.

Freek de Jonge nam op 8 december 2015 de vijfde en laatste NIVOZ-lezing voor zijn rekening. Mart de Kruif, Herman Wijffels, Hans Adriaanssens en Tex Gunning gingen hem voor.  Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘. U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge