Onderwijs binnen NIVOZ en UvH

Het NIVOZ heeft een uitgebreid programma van activiteiten waaraan Gert Biesta bijdragen levert. Er is ook een uitdrukkelijke link met het onderzoek van de leerstoel, met name in relatie tot de trajecten ‘pedagogische tact’ en ‘pedagogisch leiderschap’ die door het NIVOZ worden verzorgd.

Gert Biesta levert ook bijdragen aan het onderwijsprogramma van het cluster Educatie op de Universiteit voor Humanistiek, en aan de Graduate School, met inbegrip van een bijdrage aan de begeleiding van het onderzoek van Master studenten.