Conferenties, lezingen en symposia

In het najaar van 2018 (vrijdag 12 oktober) is vanuit de lectorenkring rondom de leerstoel een conferentie gepland over onderwijspedagogiek in de context van de opleiding van leraren. Deze zal plaatsvinden in Helmond, op De Kempel. Meer informatie volgt

Naar aanleiding van de op 11 april 2018 gehouden oratie zal in het collegejaar 2018-2019 een symposium over de rol en status van de pedagogiek in Nederland worden georganiseerd. Nadere informatie volgt.

Bij NIVOZ heeft Gert Biesta eerder een bijdrage geleverd aan:

De eerstvolgende lezing die hij voor NIVOZ houdt, zal zijn de Onderwijsavond op 6 juni 2018, samen met Luc Stevens.