Onderzoek

Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op de thematiek van onderwijs en onderwezen worden in de onderwijspedagogische theorievorming, met inbegrip van de (bijzondere) verhouding tussen pedagogiek en didactiek (via het werk van Klaus Prange) en de oriëntatie op volwassen subject-zijn in het pedagogisch handelen (met name in het werk van Homer Lane, A.S. Neill, en John Dewey).

In september 2016 zijn twee promovendi van start gegaan in projecten die betrekking hebben op ‘de specifieke aard van het pedagogisch handelen’ en op ‘het vraagstuk van persoonsvorming’. Het onderzoek neemt gemiddeld vier jaar in beslag.

lisette-20151-452x440Lisette Bastiaansen

Lisette Bastiaansen is als coördinator studieloopbaanbegeleiding werkzaam voor Fontys Hogeschool Communicatie en als gastdocent verbonden aan de Masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast werkt ze als zelfstandig begeleider/coach op het gebied van interpersoonlijke communicatievraagstukken binnen het onderwijs.

In 2015 heeft Lisette Bastiaansen samen met Rob van den Nouweland het Durven Delen Onderwijsspel op de markt gebracht. Dit spel focust zich op de vraag: wie ben ik en wil ik zijn als leraar?

Het PhD-onderzoek van Lisette Bastiaansen zoomt in op ‘aandachtige betrokkenheid’ in de leraar-leerling relatie. Centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de waarde en betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen het dagelijks pedagogisch handelen van leraren?
Daarbij wordt onder meer onderzocht hoe de thema’s ‘aandacht’ en ‘betrokkenheid’ in de pedagogische en zorg-ethische literatuur een rol spelen en hebben gespeeld. Te denken valt aan literatuur van o.a. de Duitse filosoof Otto Bollnow, de Amerikaanse psycholoog/psychotherapeut Carl Rogers , de Amerikaanse filosofe Nell Noddings, de Canadees-Nederlandse fenomenoloog Max van Manen en Andries Baart, een Nederlandse hoogleraar die zich met kwesties van aandacht en betrokkenheid (de zogenaamde presentietheorie) bezighoudt.

Janeke Wienk

Janeke Wienk is medewerkster aan het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van ArtEZ in Arnhem. Hierin wordt onderzoek gedaan naar relevante en hedendaagse vormen van kunsteducatie wortelend in de Arts & Humanities. Dit doen we zowel in nationaal als in internationaal perspectief voor ‘Contemporary Arts Education’. Jeroen Lutters is lector.

Janeke Wienk is gespecialiseerd in het voortgezet onderwijs en in een van de vier onderzoekslijnen Art Based Learning.

ZocbtioIiW