Open Pedagogische Seminarreeks

Een belangrijke maatschappelijke activiteit van de leerstoel is het Open Pedagogisch Seminar. De idee van het Seminar is om in de context van de leerstoel een mogelijkheid te creëren voor gezamenlijke studie van (klassieke en contemporaine) onderwijspedagogische theorie.

Het seminar omvat vijf bijeenkomsten gedurende een academisch jaar en zal als open aanbod tussen de Universiteit voor Humanistiek en het NIVOZ in worden gepositioneerd, zodat zowel studenten van de UvH als andere belangstellenden aan het seminar deel kunnen nemen.

Het seminar is deels bedoeld om de zichtbaarheid van (het focus van) de leerstoel te vergroten en deels om een meer open dialoog over pedagogische theorie tot stand te brengen.

Meer informatie volgt