Onderwijs binnen NIVOZ en UvH

Het NIVOZ heeft een uitgebreid programma van activiteiten waaraan de leerstoelhouder deel kan nemen. In overleg zal worden besloten waar de inzet van de leerstoelhouder het meest zinvol is. Er is ook een uitdrukkelijke link met het onderzoek van de leerstoel, met name in relatie tot de trajecten ‘pedagogische tact’ en ‘pedagogisch leiderschap’ die door het NIVOZ worden verzorgd. Onderzocht wordt op welke wijze onderzoek van de leerstoel een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en verdieping van deze trajecten.

Er zullen bijdragen worden geleverd aan het Master programma van het cluster Educatie op de Universiteit voor Humanistiek, en aan de Graduate School, met inbegrip van een bijdrage aan de begeleiding van het onderzoek van Master studenten.