Kring van lectoren

Rondom de leerstoel is een lectorenkring opgericht.

De lectorenkring is niet alleen bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten en ambities van de leerstoel, maar ook als een kring waarmee de activiteiten van de leerstoel in verbinding kunnen worden gebracht met het veld van onderwijs, opleiding en vorming, waarbij de aandacht zich vooral zal richten op interactie met de opleiding en verdere professionalisering van leraren en docenten. Hiertoe is een groep van ongeveer 12 lectoren werkzaam in de opleiding van leraren uitgenodigd om gemiddeld drie keer per jaar bijeen te komen om gericht te werken aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. In juni 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats.

De lectorenkring wordt geleid door de leerstoelhouder en Prof. Luc Stevens namens het NIVOZ. De lectorenkring beoogt de verdere uitstraling van de activiteiten van de leerstoel in de opleiding van educatieve professionals te ondersteunen.

Hieronder vindt u de lijst van lectoren die participeren, inclusief een link naar hun lectoraat.

Hans Bakker
Christelijke Hogeschool Ede
Lectoraat Talenten en opbrengsten

Bas van den Berg
Marnix Academie
Master Leren en innoveren

Ton Bruining
KPC Groep
directeur Beroepsonderwijs

Jos Castelijns
Educatieve Federatie Interactum
Lectoraat Kantelende kennis

Jan Hoogland
VIAA Gereformeerde Hogeschool
Lectoraat Vormend onderwijs

Gaby Jacobs
Hogeschool Fontys
Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering

Monique Leygraaf
iPabo Alkmaar
Onderzoeksgroep Diversiteit en Kritisch burgerschap

Aziza Mayo
Hogeschool Leiden
Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs

Bram de Muynck
Hogeschool Driestar
Lectoraat Christelijk leraarschap

Wouter Sanderse
Hogeschool Fontys
Lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Jeannette Geldens
Hogeschool De Kempel
Leren in leerwerkgemeenschappen

Carolien Gravesteijn
Hogeschool Leiden
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Frederike de Jong
Ethisch gefundeerde onderwijspraktijk

Jacqueline Bulterman-Bos
Christelijke Hogeschool Ede
Lectoraat Docent en Talent

Nico de Vos
Hogeschool Utrecht
Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling