Activiteiten

De maatschappelijke zichtbaarheid van de leerstoel wordt deels gewaarborgd door de hieronder genoemde activiteiten, vooral waar die een mogelijke uitstraling naar en betekenis voor een groter publiek dan alleen studenten of een academisch publiek (publicaties) hebben. Middels bijdragen aan en interviews in kranten, vaktijdschriften en onderwijswebsites, en lezingen gericht op de onderwijspraktijk wordt een bijdrage geleverd aan de bredere maatschappelijke discussie over het belang van pedagogische denken en doen in onderwijs, opleiding en vorming.

Overzicht activiteiten

Kring van lectoren
Vanaf juni 2016 komt een lectorenkring bijeen. Er is afgesproken dat er met de kring van lectoren gewerkt gaat worden aan een boekpublicatie waarin de contouren van een nieuwe onderwijspedagogiek geschetst en verder ontwikkeld zullen worden. Lees verder

Inaugurele rede
Een inaugurele rede is uitgesproken in het voorjaar van 2018. Lees verder

Onderzoek
Het onderzoek van de leerstoel richt zich op de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming, met speciale aandacht voor lesgeven en het werk van de leraar, de verhouding tussen pedagogiek en didactiek, en het vraagstuk van volwassen-zijn. In de zomer van 2018 verschijnt hierover een nieuw boek: De Terugkeer van het Lesgeven (Uitgeverij Phronese).

In September 2016 zijn twee promotieprojecten van start gegaan: rondom de betekenis van aandachtige betrokkenheid in onderwijs en onderwijzen (Lisette Bastiaansen) en rondom de bijzondere mogelijkheden van de kunsten om in het onderwijs existentiële vragen te adresseren. Daarnaast is Gert Biesta als tweede promotor/co-promotor betrokken bij een viertal andere promotieprojecten (burgerschap en democratie in het primair onderwijs; kunst, filosofie en onderwijs; conflictonderwijs; onderwijsbeleid en het vraagstuk van goed onderwijs). Lees verder

Onderwijs binnen NIVOZ en UvH
NIVOZ heeft een uitgebreid programma van activiteiten waaraan Gert Biesta bijdragen levert. Er is ook een uitdrukkelijke link met het onderzoek van de leerstoel, met name in relatie tot de trajecten ‘pedagogische tact’ en ‘pedagogisch leiderschap’ die door NIVOZ worden verzorgd.

Gert Biesta levert ook bijdragen aan het onderwijsprogramma van het cluster Educatie op de Universiteit voor Humanistiek, en aan de Graduate School, met inbegrip van een bijdrage aan de begeleiding van het onderzoek van Master studenten.

Conferenties, lezingen en symposia
In het najaar van 2018 (donderdag 12 oktober) is vanuit de lectorenkring rondom de leerstoel een conferentie gepland over onderwijspedagogiek in de context van de opleiding van leraren.

Naar aanleiding van de op 11 april 2018 gehouden oratie zal in het collegejaar 2018-2019 een symposium over de rol en status van de pedagogiek in Nederland worden georganiseerd. Nadere informatie volgt.

Recente publicaties
Hier vindt u enkele recente publicaties van Gert Biesta, die gedurende zijn aanstelling als Leerstoel-houder zijn verschenen. Lees verder.