Leerstoel Pedagogische dimensies

De leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming‘ is ingesteld door het NIVOZ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De leerstoel heeft een omvang van 0.2 fte en is op 1 april 2016 van start gegaan voor een periode van vijf jaar. De leerstoel wordt bezet door prof. dr. Gert Biesta en maakt deel uit van de leerstoelgroep Educatie van de UvH. 

ZocbtioIiW

Achtergronden, urgentie en thema’s

De instelling van de leerstoel moet begrepen worden tegen de achtergrond van het grotendeels verdwijnen van de pedagogiek als zelfstandige wetenschappelijke discipline aan de Nederlandse universiteiten, met name als gevolg van de specifieke dynamiek van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland – een dynamiek die overigens niet in alle gevallen gelijk loopt met ontwikkelingen in anderen landen. –> Lees verder

Overzicht activiteiten

Kring van lectoren
NIVOZ heeft een kring van lectoren bij elkaar gebracht, die in regelmatige bijeenkomsten trachten de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek. De bedoeling is dat deze bijeenkomsten leiden tot een symposium in 2018. Lees verder

Inaugurele rede
Een inaugurele rede heeft op 11 april 2018 plaatsgevonden.
Lees verder

Conferenties, lezingen en symposia

Bij NIVOZ heeft Gert Biesta eerder een bijdrage geleverd aan:

De eerstvolgende lezing die hij voor NIVOZ houdt, zal zijn de Onderwijsavond op 6 juni 2018, samen met Luc Stevens.

Onderzoek
Het onderzoek van de leerstoelhouder richt zich op de thematiek van onderwijs en onderwezen worden in de onderwijspedagogische theorievorming, met inbegrip van de (bijzondere) verhouding tussen pedagogiek en didactiek en de oriëntatie op volwassen subject-zijn in het pedagogisch handelen.

Twee promovendi zijn in september 2016 van start gegaan. Het eerste project heeft betrekking op de specifieke aard van het pedagogisch handelen; het tweede project heeft betrekking op het vraagstuk van persoonsvorming. Lees verder

Nieuws vanuit de Leerstoel

Hier zal zowel informatie over de leerstoel, als nieuws over activiteiten en lopend en afgesloten onderzoek worden geplaatst, inclusief aan de leerstoel verbonden promotieonderzoek. Lees verder.

Zie ook: www.leerstoelpedagogischedimensies.nl

Contact

Voor meer informatie over de leerstoel, contact met Gert Biesta, gelieve te mailen naar leerstoel@nivoz.nl

Lees ook