Edith Hooge

bestuursvoorzitter

Waarin vind jij je inspiratie?

Het inspireert mij om te werken aan goed bestuur, toezicht en leiderschap in onderwijs.
Bestuur en toezicht dat leidt tot scholen met een volwassen organisatiecultuur en onderwijsinhoudelijk leiderschap, waarin leraren en onderwijsstaf hun talent, energie, kennis en ervaring bundelen en inzetten voor de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren.
Bestuur en toezicht dat duurzaam weet om te gaan met mensen en middelen, helder voor ogen heeft voor wie en wat de onderwijsorganisatie werkt, en partijen in de omgeving hiervoor mobiliseert.
De kennis en inzichten hiervoor vind ik in wetenschappelijke (onderzoeks)literatuur, in de praktijk, en ik haal zeker ook  inspiratie en ideeën uit romans en biografieën.

Wat doe je momenteel ? Waarom doe je wat je doet?

Ik werk als hoogleraar Onderwijsbestuur  bij TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg. Ik doe onderzoek, geef onderwijs over onderwijsbeleid, -bestuur en -organisatie en geef daarnaast zelf leiding aan de organisatie van TIAS. Daarnaast ben ik momenteel lid van de ‘Evaluatiecommissie prestatie-afspraken Hoger Onderwijs’ en voorzitter van de ‘Monitoringscommissie Goed Bestuur in het MBO’. Ik doe dit alles omdat ik geloof in continue wisselwerking tussen praktijkkennis en -ervaring en theorie,

Waarom bestuurder bij NIVOZ?

NIVOZ is mij de afgelopen jaren opgevallen, omdat het luid en duidelijk het belang en de waarde van de opvoedende en vormende kant van onderwijs weet te benoemen, ook in de tijden dat de aandacht zich wat eenzijdig richtte op prestaties en opbrengsten in de basisvaardigheden. Als voorzitter van het bestuur lever ik graag mijn bijdrage aan de continuïteit van NIVOZ, en daarmee aan de voortgang van het debat en het denken over de pedagogische waarde(n) van (in) het onderwijs.