Rikie van Blijswijk

auteur

Rikie van Blijswijk (1954) is verbonden aan het NIVOZ in tal van projecten.

Ze begon in 1975 als leerkracht op een school in een ambtenarenwijk van Rijswijk (Z-H). 'In 1979 vroeg mijn ‘hoofd der school’ mij om projectleider te worden van het Ontwikkelingsproject Basisonderwijs. De MO A en B Pedagogiek studie combineerde ik met het genieten van mijn drie kinderen en mijn zwaarbevochte parttime aanstelling. In 1986 schreef ik mee aan de methode ‘De Leeshoek’ van Malmberg en in 1988 werd ik schoolbegeleider.'

Tien jaar later sprak ze met Rebecca en Mauricio Wild uit Ecuador en bezocht ze Reggio Emilia. Die inspiratie draagt ze tot op de dag van vandaag bij zich. Als beleidsmedewerker bij Lucas Onderwijs in Den Haag zette ze projecten op als ‘opleiden in de school’ en ‘kwaliteitszorg’ en verbond deze aan wat nu ‘de nieuwe onderwijspraktijk’ wordt genoemd. Bij de oprichting en vormgeving van basisschool de Bras in Den Haag kwam dit allemaal samen! Ook organiseerde ze studiemiddagen over Reggio Emilia en Feuerstein en met o.a. Kris Verbeeck.

Na een kennismaking met Luc Stevens participeerde ze in het ‘Ethos-project’ en richtte ze niet veel later samen met Merlijn Wentzel De Leerschool op. Daarin daagt ze leraren op verschillende manieren uit om meer naar hun kinderen te kijken en uitdagend onderwijs te organiseren.