NIVOZ delegatie RETHINK Our Common Future

08 jun 2015 · door Gijs Verbeek >
Forum-redacteur

NIVOZ delegatie bezoekt RETHINK Our Common Future

Transforming the Heart of Education

Deze week reist een delegatie namens het NIVOZ af naar het Deense AarhusAarhus voor een conferentie over het belang van relaties, empathie en mindfulness in onderwijs, getiteld RETHINK Our Common Future. De delegatie bestaat uit Luc Stevens, Annonay Andersson (redactie hetkind) en Gijs Verbeek (redactie NIVOZ-forum). Tijdens de conferentie (10 t/m 12 juni) presenteren mensen uit de onderwijspraktijk en onderzoekers hun laatste inzichten en ervaringen uit praktijk en onderzoek over initiatieven gerelateerd aan deze thematiek.
In het huidige tijdsgewricht waarin wordt gezocht naar een nieuwe balans voor wat betreft vorm en inhoud van onderwijs is het welkom kennis te nemen van wat er over de landsgrenzen gebeurt en dit ook verder te delen.

Bijdrage NIVOZ
Luc Stevens spreekt op de tweede dag over het belang van pedagogische tact in onderwijs en de overeenkomsten en verbanden daarvan met zaken als mindfulness en empathie. Pedagogische tact is als begrip en ‘zijnswijze’ of oriëntatie voor het pedagogisch handelen door het NIVOZ geadopteerd en wordt gebruikt als basis voor begeleidingstrajecten Pedagogische Tact, zoals nader omschreven in het gelijknamige boek van Stevens en Bors (2013).
Deze activiteiten zijn altijd gemonitord en onderzocht en ook heeft er continu wetenschappelijke legitimering en concept verheldering plaatsgevonden. Deze kennis en ervaringen delen we graag met anderen.

Doelstelling
Een van de doelstellingen van de conferentie is, naast het delen van laatste inzichten, ook reflecties en dialoog te faciliteren over de condities voor een (pedagogisch) duurzame samenleving. Hieraan draagt NIVOZ bij met de jarenlange ervaring die zij heeft opgedaan met pedagogische tact. Onder een pedagogisch duurzame samenleving wordt door de organisatie verstaan, het verkennen van:

… ways in which children and young people can be offered better opportunities to help create a more sustainable society by getting into better contact with themselves, with others, and with the world around them.

Programma & inhoud
De driedaagse conferentie is als volgt vorm en inhoud gegeven.
Op de eerste dag staan de praktijkervaringen en -verhalen centraal. Leraren en docenten presenteren wat zij hebben gedaan op het gebied van relaties, empathie en mindfulness in hun onderwijs en delen de inzichten die hen dat opleverde.
Op dag twee staat het onderzoek centraal. Onderzoekers delen hier de onderzoeksprogramma’s die zij uitvoeren en tot welke inzichten dit heeft geleid. Sprekers en bezoekers gaan met elkaar opzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die hieruit naar voren komen. Deelnemers zijn onder andere prof. Steen Hildebrandt, Helle Jensen, Kevin Hawkins (Mindfulness in Schools, UK), prof. Peter Senge (MIT), prof. Katherine Weare (Univ. of Southampton), en Brooke Dodson-Lavelle (Mind and Life Institute).
Tot slot daagt de organisatie op dag drie bezoekers uit in gesprek te gaan en gehoor te geven aan een zogenaamde Call to Care. Het betreft een dialoog en werksessie rondom onderwijs dat, naast kwalificatie, ook aandacht besteed aan socialisatie en persoonsvorming:

Call to Care aims to address the limited attention in our educational systems for cultivating care and compassion.  The Call to Care framework is informed by research on socio-emotional learning (SEL), contemplative teaching and learning (CTL), and developmental psychology.  It is organized around three integrated modes of care – receiving care, developing self-care, and extending care – that rely on compassion-based contemplative practices for helping educators and students recognize and nurture their innate capacities for care. The program’s design reflects a developmentally-sensitive, culturally aware, systems-based approach that aims both to empower educators and students and to support and strengthen community. Call to Care is currently being developed and implemented in in partnership with a collaborative network of educators, researchers, and community leaders in schools in the US and around the world.

Dagelijks deelt forumredacteur Gijs Verbeek zijn indrukken en ervaringen.