Agenda

Masterclass met Jan Bransen: ‘Onvolwassenheid als excuus’

do 15 mrt 2018

Op donderdagmiddag-avond 15 maart zal Jan Bransen een Masterclass in Driebergen verzorgen die verband houdt met het psychologisch perspectief op ‘volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema. Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de…

Lees meer

Op donderdagmiddag-avond 15 maart zal Jan Bransen een Masterclass in Driebergen verzorgen die verband houdt met het psychologisch perspectief op ‘volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema. Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van zijn masterclass luidt: ‘Onvolwassenheid als excuus’.

Inschrijven

Binnen het ‘psychologisch perspectief  op het thema Volwassenheid’ kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Jan Derksen op 7 maart 2018. De Masterclass van Jan Bransen zal plaatsvinden in Driebergen, op landgoed De Horst, tussen 16.30 – 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro, inclusief een lichte maaltijd. Inschrijven kan hier.

De empirische psychologie hanteert een nogal individualistische of atomistische kijk op het begrip ‘volwassen’; alsof je van een persoon, op zichzelf beschouwd, zou kunnen vaststellen of hij volwassen is of niet. Zo’n benadering past bij een overwegend biologische of biografische kijk op de menselijke ontwikkeling, alsof volwassenheid een niet-relationele eigenschap is van een groeiend menselijk individu. Het idee lijkt te zijn dat volwassenheid gedefinieerd kan worden als een ontwikkelingsfase die individuele exemplaren van de menselijke soort op een bepaald moment bereiken; zoals bomen hun eerste zijtak ontwikkelen, zwanen hun mooie witte veren krijgen en rupsen zich transformeren tot vlinders.

In deze masterclass zullen we op diverse manieren deze atomistische, niet-relationele interpretatie van het begrip ‘volwassenheid’ bevragen en bekritiseren. Dat kan enerzijds met behulp van de sociale psychologie, waarin er veel aandacht en nadruk is voor de context waarin mensen zich gedragen en zijn wie ze zijn. Het kan ook met behulp van de ecologische psychologie, waarin er aandacht is voor de manier waarop mensen met elkaar omgangsvormen ontwikkelen. Daardoor wordt het denkbaar dat het begrip ‘volwassenheid’ wellicht meer een eigenschap is van een omgangsvorm dan van een individu.

Maar als dat waar is, dan zal de empirische psychologie tegen haar eigen grenzen lopen en filosofische vragen oproepen. Want omgangsvormen laten zich niet bestuderen zonder ze te beïnvloeden en te veranderen. De effecten die de bestudering van omgangsvormen op die omgangsvormen zelf hebben, beperken zich daarbij echter niet slechts tot het volwassen of kinderlijke gedrag dat mensen vertonen, maar grijpt ook in op het begrippenkader dat ze hanteren. Daarmee wordt ‘volwassenheid’ een expliciet normatief begrip, dat niet slechts bestudeerd kan worden, maar dat altijd ook concreet inhoud gegeven wordt in een praktijk die draait om verantwoordelijkheid en verontschuldiging.

Tijdens de masterclass worden de deelnemers actief aan het denken gezet. Er wordt gebruik gemaakt van korte opdrachten in twee- en viertallen waarin het draait om de dagelijkse ervaring van de deelnemers. Na afloop van de masterclass zal het voor de meeste deelnemers geruime tijd duren voordat zij de woorden ‘volwassen’ en ‘onvolwassen’ weer onnadenkend kunnen gebruiken.

Literatuur: hoofdstuk 10 van Jan Bransen, Laat je niets wijsmaken (Klement, 2013). Deze tekst krijgt u bij aanmelding toegestuurd.

Als hoogleraar op de Radboud Universiteit onderzoekt prof. Jan Bransen (1958) de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin wij onszelf beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen. Daarbij geeft hij bijzondere aandacht aan de betekenis van actueel gedragswetenschappelijk onderzoek voor deze begrippenkaders. Daarnaast is hij docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie doet hij voordrachten in het kader van een Filosofisch Theater.

 

 

 

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact en NIVOZ: schrijf je in!

ma 26 mrt 2018

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact…

Lees meer

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op maandagavond 26 maart (aanvang 19.30 uur) is de volgende kans.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de proeverij, wel vragen we je tevoren in te schrijven i.v.m. voorzieningen. Het is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders, voor PO, VO, mbo en hbo.

Onderdelen van de proeverij zijn:

 • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
 • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
 • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
 • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Laatste proeverij:

 • zaterdag 26 mei – 10.00 uur

Tijd: 19.30 tot +/- 21.30 uur
Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn.

Lees meer
Masterclass in Leiden: Verwondering en onderbreking in het curriculum van de school

do 05 apr 2018

Op donderdag 5 april zal er op de Hogeschool Leiden een NIVOZ-masterclass plaatsvinden. Het thema zal zijn: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school? Sprekers zijn: Dick…

Lees meer

Op donderdag 5 april zal er op de Hogeschool Leiden een NIVOZ-masterclass plaatsvinden. Het thema zal zijn: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school? Sprekers zijn: Dick van der Wateren, parttime VO-docent en filosofisch practicus die een boek De verwondering schreef. Merel Boon, opleidingsdocent aan de Hogeschool Leiden die verslag doet van haar project op een basisschool in Haarlem waarin ze werkt  met de pedagogiek van de onderbreking. Tot slot zal de film Most Likely to Succeed worden vertoond.

Inschrijven

Deze Masterclass zal plaatsvinden op de Hogeschool Leiden, tussen 16.00 – 20.00 uur. De kosten zijn 75 euro. U kunt zich inschrijven achter deze link. Het is bedoeld voor lerarenopleiders, als wel voor docenten en leraren van PO, VO en beroepsonderwijs. De Masterclass valt onder de verkenning van het begrip volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema dat we in de maand april benaderen vanuit het perspectief van het curriculum. Ook de Onderwijsavond van Arjen Wals (op 12 april) valt onder dat deelthema.

De dagelijkse onderwijspraktijk stelt leraren en schoolleiders voortdurend voor grote vragen, zoals: ‘waartoe onderwijzen we?’ Onderwijs wijst leerlingen de weg naar volwassenheid, opdat ze zich op een wenselijke manier staande kunnen houden in een complexe samenleving. School wordt gezien als oefenplaats daartoe, waar ze kunnen ontmoeten, ontdekken, exploreren, fouten maken en kennis opdoen, zoals het in het echte leven ook voortdurend gaat. Van leraren wordt verwacht een paradoxaal proces van ‘onderbreken’ vorm te geven: aanbieden en laten uitzoeken, sturen en loslaten, aanmoedigen en stilzetten. Deze bedoeling van onderwijs vraagt om een reflectie op het curriculum van de school, waarin het gaat om de omgang van leraren met leerlingen, en van leraren (en schoolleiders) met elkaar, ofwel het schoolethos. In deze masterclass gaat het om de vraag of en hoe ‘volwassenheid’ onderwezen kan worden en welke consequenties dit heeft voor het curriculum.

Tijdens deze middag/avond zijn er drie  presentaties die elk op hu eigen manier het gesprek over het curriculum initiëren.

Programma
15.30 uur: inloop
16.00 uur: Dick v.d. Wateren, onderwijzer, edublogger en filosofisch practicus introduceert het curriculum van de Verwondering.
16.45 uur: Merel Boon, opleidingsdocent aan de Hogeschool Leiden, doet verslag van haar project op een basisschool in Haarlem, waarin met de pedagogiek van de onderbreking wordt gewerkt.
17.30 uur: vragen en uitwisseling
18.00 uur: gezamenlijk gebruiken we de maaltijd
18.45 uur de film Most Likely to Succeed, een reportage op High Tech High, de beroemde Highschool in San Diego. Deze documentaire toont wat er gebeurt met en tussen leerlingen en hun leraren en hun bijzondere curriculum.
19.45 uur: vragen en uitwisseling
20.00 terug naar huis

Het boek – De Verwondering- van Dick van Wateren ontvangt u na afloop van deze masterclass

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 10, 2300 AJ Leiden

Biografie
Dick van der Wateren geeft les op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Naast het onderwijs heeft hij een jarenlange ervaring als wetenschapper (geologisch onderzoek o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter.

Hij bracht vorig jaar het boek De Verwondering – leren creatief en kritisch te denken door vragen te stellen – uit. Daarin laat hij zien waar motivatie bij kinderen en pubers in zijn ogen begint. Naast auteur en VO-docent publiceert Dick regelmatig op zijn eigen website en op andere fora over onderwijs en opvoeding.Eerder schreef hij een blog over een jaar natuurkundeles aan een derde klas in Haarlem, zonder boeken, maar met de verwondering als uitgangspunt. Lees hier.

 

De film
Over de film Most Likely to Succeed uit 2015 is al veel geschreven, ook door leraar en Correspondent Johannes Visser. “Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.”

De Amerikaanse documentairemaker Greg Whiteley portretteert een school dat met haar concept High Tech High in de Verenigde Staten booming is. Er zijn geen vakken en toetsen meer zijn zoals wij die kennen; er wordt vakoverstijgend gewerkt en iedere periode wordt afgesloten met een tentoonstelling voor de ouders. Hight Tech High scholen heb je voor alle leeftijden, dus zowel elementary schools, als middle schools als high schools. En de leerresultaten zijn spectaculair. Het verschil met veel onderwijsvernieuwers is dat het docententeam van High Tech High hun aanpak  – project based learning – niet als heilige graal ziet. Docenten zeggen niet: ‘de wereld verandert en dit is dé oplossing,’ maar ‘de wereld verandert en wellicht zou deze vorm van onderwijs beter aan kunnen sluiten op de toekomst.’

Contact over inhoud Masterclass: Rikie van Blijswijk (NIVOZ) –> r.vanblijswijk@hetkind.org

 

 

 

Lees meer
Onderwijsavond Arjen Wals: ‘Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises.’

do 12 apr 2018

Arjen Wals zal op donderdag 12 april maart de vloer van theater Maitland betreden als zesde spreker in de reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. Hij is hoogleraar en UNESCO Chair op het…

Lees meer

Arjen Wals zal op donderdag 12 april maart de vloer van theater Maitland betreden als zesde spreker in de reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. Hij is hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden en beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing. De titel van zijn lezing luidt: Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Eerder leverden Désanne van Brederode (6 september), Iliass El Hadioui (5 oktober), Hans Boutellier (15 november), Joep Dohmen (11 januari) en Jan Derksen (7 maart) hun bijdrage hieraan. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

In de voorbije schooljaren heeft stichting NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst.

Meer over Arjen Wals
Arjen Wals (1964) is hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Zijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en leeromgevingen die burgers – van jong tot oud – actief kunnen betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, afval, voedselzekerheid en energie. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich ook op duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken, het omgaan met verwarring en onzekerheid, het benutten van diversiteit, het kunnen inbeelden van alternatieve toekomstrichtingen en het overbruggen van de kloof tussen denken en doen. Hij beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing.

Een inleidende tekst en artikel op zijn lezing volgt.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Lees meer
Masterclass Eddie Denessen: ‘Differentiatie, ofwel hoe ga je verantwoord om met verschillen in de klas?’

wo 18 apr 2018

Op woensdagmiddag/avond 18 april 2018 zal er een Masterclass in Driebergen worden gegeven door Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Deze bijeenkomst…

Lees meer

Op woensdagmiddag/avond 18 april 2018 zal er een Masterclass in Driebergen worden gegeven door Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Deze bijeenkomst is in lijn met een maatschappelijke perspectief op volwassenheid, het begrip dat we bij NIVOZ dit schooljaar vanuit verschillende domeinen verkennen. De titel van de masterclass is: ‘Differentiatie, ofwel hoe ga je verantwoord om met verschillen in de klas?’

Inschrijven

Deze Masterclass vindt plaats op landgoed De Horst in Driebergen, de thuishaven van NIVOZ. De aanvangstijd is 16.30 uur, de eindtijd ongeveer 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro, daar is een lichte broodmaaltijd bij inbegrepen. Klik hier voor aanmelding.  De masterclass met Eddie Denessen staat in relatie tot het NIVOZ-jaarthema volwassenheid dat we vanuit verschillende perspectieven verkennen.

Eddie Denessen bezet op het instituut Pedagogische Wetenschappen de Sardes-leerstoel, die is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden. Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:

 • de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie,
 • opbrengstgericht werken,
 • selectie en differentiatie in de klas,
 • passend onderwijs
 • en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Over Eddie Dennissen

Dr. Eddie Denessen  (1970) is sinds 1994 verbonden aan de opleiding Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2010 als universitair hoofddocent. Hij heeft onderzoek gedaan naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.

Coördinatie van deze Masterclass is in handen van Hartger Wassink: h.wassink@nivoz.nl

 

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact en NIVOZ: schrijf je in!

za 26 mei 2018

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar was er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact…

Lees meer

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar was er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op zaterdagochtend 26 mei (aanvang 10.00 uur) is de laatste kans.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de proeverij, wel vragen we je tevoren in te schrijven i.v.m. voorzieningen. Het is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders, voor PO, VO, mbo en hbo.

Onderdelen van de proeverij zijn:

 • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
 • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
 • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
 • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Laatste proeverij:

 • zaterdag 26 mei – 10.00 uur

Tijd: 19.30 tot +/- 21.30 uur
Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn.

Lees meer
Masterclass in Rotterdam: ‘Iedereen is leraar. Ofwel toekomstig onderwijs in tijden van crisis’

wo 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei is er een NIVOZ-masterclass in Rotterdam, waar de film ‘Iedereen is leraar’ van docent Maarten Stuifbergen wordt vertoond. De vertoning vindt plaats op basisschool De Kleine Wereld, vanaf…

Lees meer

Op woensdag 30 mei is er een NIVOZ-masterclass in Rotterdam, waar de film ‘Iedereen is leraar’ van docent Maarten Stuifbergen wordt vertoond. De vertoning vindt plaats op basisschool De Kleine Wereld, vanaf 15.30 uur. Na de film zal er een dialoog plaatsvinden over de thema’s die zijn aangeraakt en is er een rondleiding door deze bijzondere Rotterdamse school. ‘Toekomstig onderwijs in tijden van crisis. Wat is plek van de leraar?’ Alle onderwijsbegeleiders en betrokkenen  zijn welkom.

Inschrijven

Deze Masterclass zal plaatsvinden tussen 15.30 uur en 20.00 uur. De kosten bedragen 50 euro. U kunt zich inschrijven via deze link. Deze Masterclass valt onder de verkenning van het begrip volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema dat we in de maand april benaderen vanuit het perspectief van het curriculum. Ook de Onderwijsavond van Arjen Wals (op 12 april) valt onder dat deelthema.

De eigen lespraktijk stelt leraren voortdurend voor vragen. Van hen wordt dagelijks gevraagd beslissingen te nemen, die alleen zij kunnen nemen, op dat moment. Op veel van die vragen bestaat geen sluitend, definitief antwoord. Naast de hectiek van de dag spelen voor leraren de ‘grotere vragen’, zoals ‘waartoe onderwijzen we?’ ook een steeds belangrijkere rol. Telkens opnieuw worden immers overwegingen, belangen en oogmerken daartoe geherformuleerd. Leraren en schoolleiders voelen de urgentie om met elkaar in gesprek te gaan en zoeken elkaar graag op om afwegingen en vragen uit te wisselen én om houvast en inspiratie te vinden.

In deze masterclass ligt het accent op wie je bent als leraar en hoe je in deze veranderende (onderwijs) wereld niet alleen staande houdt, maar ook en vooral een moreel kompas kunt zijn. Je bent welkom in basisschool de Kleine Wereld, waar de film – Iedereen is leraar – zal worden getoond. Na afloop wordt het gesprek gevoerd mét Maarten Stuifbergen, maker van deze film, lid van het MT Montessorischool in Leidschenveen én lerarenopleider. Hij staat klaar om vragen uit de zaal te beantwoorden.

De locatie voor deze masterclass is niet voor niets gekozen. Basisschool de Kleine Wereld heeft de afgelopen twee jaar een metamorfose ondergaan. De leraren zijn op zoek gegaan naar een antwoord op hoe het anders kan en anders moet. Ze maken jou graag deelgenoot van hun proces en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor hun leerlingen hebben vormgegeven.

Programma

15.00 uur: inloop
15.30 uur: vertoning van de film – Iedereen is leraar-
16.30 uur: vragenronde en gesprek met Maarten Stuifbergen
17.00 uur: lichte maaltijd
17.45 uur: het verhaal over basisschool de Kleine Wereld door directeur Saskia de Bruijne
18.30 uur: rondleiding door de school
19.15 uur: tijd voor gesprek en vragen
19.30 terug naar huis

In de film Iedereen is leraar gaat lerarenopleider en oud-basisschoolleraar Maarten Stuifbergen op zoek naar de kracht van de leraar. Wat is dat en hoe kan die het beste worden ingezet ten behoeve van de kansen van kinderen? Welke impact heb je als leraar?

Maarten Stuifbergen is meer dan 10 jaar werkzaam geweest als leraar in het primair onderwijs en leidt nu toekomstige leraren op aan de faculteit educatie van de Hogeschool Leiden. Hij houdt zich bezig met allerlei vormen van onderwijsvernieuwing en is in het bijzonder geïnteresseerd in thema’s als beroepseer en professionele identiteit van de leraar. Stephan de Haas – met wie hij de film maakte – is  fotograaf en filmmaker.

In de film Iedereen is leraar – die op 5 oktober tijdens de Nationale Onderwijsweek in premiére ging – wordt een groot aantal onderwijsbetrokkenen aan het woord gelaten, zaols docente Neomi Lotte, Peter Heerschop, Gert Biesta, Aleid Truyens en meester Bart.

Adres:
De Kleine Wereld
Taborstraat 40-42,
3061 EW Rotterdam

Contact over inhoud Masterclass: Rikie van Blijswijk (NIVOZ) –> r.vanblijswijk@hetkind.org

Trailer:

Lees meer
Onderwijsavond Gert Biesta en Luc Stevens: ‘Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat.’

wo 06 jun 2018

Gert Biesta en Luc Stevens sluiten op woensdag 6 juni 2018 het jaarprogramma af van de serie Onderwijsavonden in Driebergen. De titel van de lezing luidt: Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat….

Lees meer

Gert Biesta en Luc Stevens sluiten op woensdag 6 juni 2018 het jaarprogramma af van de serie Onderwijsavonden in Driebergen. De titel van de lezing luidt: Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat.

Op deze laatste avond worden de verschillende perspectieven uit de voorgaande zes Onderwijsavonden bij elkaar gebracht. Deze sessie zou uitzicht moeten kunnen geven door oriëntaties aan te bieden in de zin van een kader voor het gesprek over ‘de pedagogische opdracht’. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons NIVOZ-jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Eerder leverden Désanne van Brederode (6 september), Iliass El Hadioui (5 oktober), Hans Boutellier (15 november) en Joep Dohmen (11 januari), Arjen Wals (7 maart) en Jan Derksen (12 april) hun bijdrage hieraan. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

In de voorbije schooljaren heeft stichting NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst.

Meer over Gert Biesta
NIVOZ-leerstoelhouder ‘Pedagogische dimensies’ aan de Universiteit van Humanistiek, tevens hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Biesta (1957) is sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland.

Meer over Luc Stevens
Luc Stevens (1941) is founding father van stichting NIVOZ en emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Een inleidende tekst en artikel op deze lezing volgt.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

 

Lees meer