Agenda

NIVOZ-masterclass met Wouter Sanderse: ‘Volwassenheid als voortreffelijkheid’

wo 24 jan 2018

Op woensdagmiddag/avond 24 januari zal Wouter Sanderse een Masterclass in Driebergen verzorgen dat verband houdt met het filosofisch-ethische perspectief op ‘volwassenheid’, het NIVOZ-jaarthema. Sanderse is onder meer lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De vraag die wordt onderzocht: ‘Zit er aan volwassenheid ook een moreel ideaal vast, waaruit bestaat deze én kunnen we dat bereiken of slechts benaderen?’

Inschrijven

Deze Masterclass vindt plaats bij NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen. Aanvang is 16.30 uur, globale eindtijd 21.00 uur. U kunt zich hier inschrijven. aBinnen het ‘filosofisch-ethisch perspectief’ op het thema Volwassen worden kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Joep Dohmen (11 januari) en een masterclass met Daan Roovers (14 februari).

Sommige kinderen zijn al op erg jonge leeftijd volwassen, terwijl sommigen ouderen nog behoorlijk kinderachtig zijn. ‘Volwassenheid’ is dus niet alleen een gefixeerde (biologische of juridische) leeftijdsgrens, maar ook een moreel ideaal dat iedereen – jong of oud – in meer of minder mate kan benaderen. En dat wellicht niemand helemaal is. Waaruit bestaat die volwassenheid?

Sommigen zullen morele volwassenheid of volgroeidheid gelijkstellen aan autonomie; anderen zien het als leiden van een authentiek leven. In deze masterclass putten we uit de ethiek van Aristoteles. Volwassenheid bestaat dan in een voortreffelijke omgang met een aantal levensdomeinen waarin je meer of minder geoefend kunt zijn. ‘Voortreffelijk’ is daarbij de vertaling van het oud-Griekse arete, dat we ook met ‘deugdelijk’ kunnen vertalen. Denk aan een gebalanceerde omgang met emoties, zoals woede of angst. Maar ook aan gevoel voor humor, gepaste trots en genieten met mate.

Een vraag waarop we vervolgens ingaan is of een ‘volwassene’ iemand is die zich een aantal houdingen, zoals eerlijkheid, geduld en mildheid, duurzaam echt heeft eigengemaakt. Kun je in moreel opzicht ‘af’ zijn? Of is volwassenheid eerder een voortdurende zoektocht naar wat goed is? En zo ja, wat maakt die zoektocht dan volwassen? In de masterclass bekijken we onder andere verschillende treden van een morele ontwikkelingsladder, waarmee je meer oog krijgt voor de morele ontwikkeling van leerlingen, collega’s, en…jezelf.

Biografie
Wouter Sanderse (1982) promoveerde in de wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.  In zijn proefschrift, ‘Character Education’, werkte hij een Aristotelische benadering van morele vorming in het onderwijs uit, onder begeleiding van prof. Paul van Tongeren. Daarvoor ontving hij in 2014 van de Association of Moral Education (AME) de prijs voor wereldwijd het beste proefschrift van het jaar op dit gebied.

Tijdens zijn onderzoek was Wouter ook coördinator van het Nijmeegse Centrum voor Ethiek. In dezelfde tijd begon hij met zijn bureau Ethika trainingen te geven op scholen over morele vorming en Socratische gespreksvoering. Wouter zette zijn onderzoek meerdere malen in het buitenland voort, in Edinburgh, Reykjavik en Rochester (VS). Tussen september 2013 en maart 2015 werkte hij als research fellow bij het Jubilee Centre for Character and Virtues van de University of Birmingham aan een project over karaktervorming in het Britse onderwijs. Samen met collega’s schreef hij daarover het boek ‘Teaching character and virtue in schools‘.

In november 2012 is Wouter aangesteld als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Hij begeleidt er het praktijkonderzoek van lerarenopleiders naar verschillende aspecten van de ethiek van het leraarschap. Naast zijn lectoraat heeft Wouter een brede ervaring opgebouwd met het doceren van (beroeps)ethiek en filosofie aan verschillende universiteiten, zowel aan filosofiestudenten als aan studenten onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde, bedrijfscommunicatie, bestuurskunde en studenten aan de (universitaire) lerarenopleiding. Vanaf de tweede lectoraatsperiode wordt het lectoraat uitgebreid tot Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE).

Overige literatuur:

Contact over inhoud Masterclass: Maartje Janssen (NIVOZ) –> m.janssens@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

< alle agenda items