Agenda

Onderwijsavond met Christa Anbeek: ‘Goed onderwijs ontstaat, daar waar we kwetsbaarheid van relaties erkennen, en toelaten’

wo 19 apr 2017

Christa Anbeek verzorgt de zevende en voorlaatste Onderwijsavond in Driebergen,  op woensdagavond 19 april 2017. Ze is hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU te Amsterdam, en als universitair hoofddocent bestaansfilosofie verbonden aan…

Lees meer

Christa Anbeek verzorgt de zevende en voorlaatste Onderwijsavond in Driebergen,  op woensdagavond 19 april 2017. Ze is hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU te Amsterdam, en als universitair hoofddocent bestaansfilosofie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Theater Maitland is plaats van handeling.

Door haar persoonlijke levensgeschiedenis heeft Christa Anbeek zich veel beziggehouden met de zin en de kwetsbaarheid van het leven. Ze schreef verschillende boeken waarin ze onderzoekt hoe omgaan met de dood kan helpen de vragen over de betekenis van het leven te beantwoorden. Een van de conclusies die ze trekt, is dat het leven zin krijgt in de verbindingen die we met anderen aangaan. En dat we zo verbonden zijn, maakt ons tegelijk kwetsbaar.
Daar ligt de parallel met onderwijs. Want ook de relatie tussen leraar en leerling kenmerkt zich door verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. En ook goed onderwijs ontstaat, waar we de kwetsbaarheid van die relatie erkennen en toelaten. Er bestaat soms verlegenheid en een gebrek aan taal, om over goed onderwijs in brede zin te praten. Toch is de behoefte daaraan groot. De vraag is nu, hoe we door kwetsbaarheid beter te begrijpen, meer houvast kunnen krijgen in dat gesprek.

Achter deze link kun je een interview bekijken dat ze in 2014 gaf bij debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

 

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registermcogax71EAKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Achter deze link kunt u uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Lees meer
Onderwijsavond Sietske Waslander in Driebergen: Hoe ideaal is het ‘meritocratisch ideaal’? Over ongelijke kansen in een ongelijke samenleving

wo 10 mei 2017

Op woensdagavond 10 mei wordt de Onderwijsavond verzorgd door Sietske Waslander (NB: deze avond was oorspronkelijk op 8 maart gepland, maar is verplaatst). Sietske is hoogleraar sociologie bij TIAS School for Business…

Lees meer

Op woensdagavond 10 mei wordt de Onderwijsavond verzorgd door Sietske Waslander (NB: deze avond was oorspronkelijk op 8 maart gepland, maar is verplaatst). Sietske is hoogleraar sociologie bij TIAS School for Business and Society en lid van de Onderwijsraad. Vanuit een sociologisch perspectief deed ze eerder onderzoek naar onderwerpen als innovatie en leiderschap. Bijzondere belangstelling heeft ze voor de inrichting en het functioneren van het onderwijsbestel. Ze publiceerde veelvuldig over marktwerking, governance en onderwijsbeleid. Vanuit die brede blik staat ze in de NIVOZ-lezing stil bij het onderwerp ‘ongelijke onderwijskansen’.

sietskeHet bieden van gelijke kansen aan leerlingen met heel verschillende achtergronden, is een belangrijke drijfveer voor veel onderwijsprofessionals. Uit tal van onderzoek blijkt echter dat de ongelijkheid in het onderwijs juist toeneemt. Deze lezing staat stil bij het thema ongelijkheid en bestaat uit twee delen.

In het eerste deel schetst Sietske een breed beeld van het thema aan de hand van een aantal vragen. Hoe staat het er voor met (on)gelijke onderwijskansen in Nederland? Is opleidingsniveau de nieuwe sociale scheidslijn? Krijgt Michael Young gelijk, toen hij al in 1958 voorspelde dat het meritocratisch ideaal zou uitlopen op een opstand van de onderklasse? Of anders gezegd, hoe ideaal is het meritocratisch ideaal eigenlijk?

Het tweede deel legt de focus op de betekenis van dit alles voor onder meer leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders.

Het is de zesde Onderwijsavond in een serie van acht. Theater Maitland is plaats van handeling.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registermcogax71EAKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Achter deze link kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 19 april: Christa Anbeek
Hoogleraar Remonstrants Seminarium Amsterdam, en universitair hoofddocent existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Lees meer
Onderwijsavond met Harry Kunneman: ‘Van waarde naar actie, onderwijswerk is waardenwerk’

wo 07 jun 2017

Over de achtste en laatste Onderwijsavond van het schooljaar – met Harry Kunneman  – op woensdagavond 7 juni 2017  – leest u hier binnenkort meer. Kunneman is een goede bekende in relatie…

Lees meer

Over de achtste en laatste Onderwijsavond van het schooljaar – met Harry Kunneman  – op woensdagavond 7 juni 2017  – leest u hier binnenkort meer. Kunneman is een goede bekende in relatie tot het NIVOZ, de organisator van de reeks inspirerende lezingen. Hij is hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder theorie en praktijk van normatieve professionalisering.

harryOver zijn lezing:

‘De sterk toegenomen belangstelling in het onderwijsveld voor Bildung en persoonsvorming is verheugend. Maar Bildung op zich is niet genoeg voor het vormgeven aan ethische en morele leerprocessen in het onderwijs. In deze lezing werk ik het begrip ‘waardenwerk’ uit als overkoepelend begrip voor ethische en morele leerprocessen in onze tijd. Tegen de achtergrond van toenemende agressie en dikke-ik gedrag, besteed ik bijzondere aandacht aan emotionele complexiteit, het omgaan met macht en het morele belang van waardig strijden’

Harry Kunneman (1948) studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheidstrechter (cum laude). Van 1974 – 1989 was hij als universitair docent sociale filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de UvA, waar hij zich vooral bezighield met kritische theorie, i.h.b. het denken van Jürgen Habermas. Van 1990 tot 2013 was hij hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek waar hij de leerstoel Sociale en politieke theorie bekleedde. Sinds 2013 is hij persoonlijk hoogleraar Sociale filosofie, i.h.b. theorie en praktijk van normatieve professionalisering.

Kunneman publiceerde een tiental boeken en bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen. i.h.b. het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Hij was eerder voorzitter van de Humanistische Alliantie. Ook was hij van 2000-2004 rector van de universiteit.

Op zijn eigen website zijn veel artikelen te lezen en video’s waarin met en over Kunneman wordt gesproken. Klik hier.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registerleraarKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden. Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Achter deze link kunt u uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

 

Lees meer
Inaugurele rede Gert Biesta in Utrecht, leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’

ma 03 jul 2017

Gert Biesta zal op 3 juli 2017 een inaugurele rede verzorgen in het Academiegebouw aan het Utrechtse Domplein. Aanvang 16.15 uur. Alleen voor genodigden. Vanaf 1 april 2016 bezet Biesta de NIVOZ-leerstoel…

Lees meer

Gert Biesta zal op 3 juli 2017 een inaugurele rede verzorgen in het Academiegebouw aan het Utrechtse Domplein. Aanvang 16.15 uur. Alleen voor genodigden.

Vanaf 1 april 2016 bezet Biesta de NIVOZ-leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ ondergebracht bij de Universiteit van Humanistiek.

Meer informatie volgt.

Lees meer