Agenda

Gratis proeven aan pedagogische tact? Schrijf je in!

di 09 mei 2017

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei…

Lees meer

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei zal docent Martijn Galjé een introductie verzorgen op de ontwikkeling die jij als leraar en/of schoolleider kan doormaken aan de hand van jouw eigen pedagogische vragen en pedagogische opdracht.

Deelname aan de avonden – en de zaterdagochtend – is gratis, maar wel na inschrijving. En is voor onderwijskrachten in PO VO, mbo en hbo. U wordt verwacht op de locatie van stichting NIVOZ, op De Horst 1 (gebouw Vossesteyn, in Driebergen).

Zie inschrijfformulier, ook voor tijden.

Onderdelen van de proeverij

  • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
  • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
  • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
  • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Wat zou er bij jou op school ontstaan als…

 …jij nog vaker de leraar of schoolleider
bent die je écht wilt zijn?

…de pedagogische vragen leidend worden in het dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt …en jij dus daar het goede doet,
ook in de ogen van de leerling?

 

 

Lees meer
Onderwijsavond Arnold Jonk in Driebergen: De Staat van het Onderwijs: inzichten in de ontwikkeling van kansengelijkheid

wo 10 mei 2017

Op woensdagavond 10 mei 2017 wordt de Onderwijsavond verzorgd door Arnold Jonk (NB: deze avond was oorspronkelijk gepland op 8 maart, en zou worden verzorgd door Sietske Waslander. Echter kan zij wegens persoonlijke omstandigheden niet…

Lees meer

Op woensdagavond 10 mei 2017 wordt de Onderwijsavond verzorgd door Arnold Jonk (NB: deze avond was oorspronkelijk gepland op 8 maart, en zou worden verzorgd door Sietske Waslander. Echter kan zij wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn).

Arnold Jonk is plaatsvervangend Inspecteur-generaal. Daarnaast heeft hij de portefeuilles primair onderwijs en speciaal onderwijs. Ook is hij verantwoordelijk voor kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, niet-bekostigd onderwijs, Nederlands onderwijs in het buitenland en de vertrouwensinspecteurs.
Hiervoor werkte hij onder meer als directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van evidence based beleid, het strategisch informatiebeleid en het verbeteren van het contact tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Arnold Jonk werkt sinds 2012 bij de Onderwijsinspectie, en was hierin sterk betrokken bij de vernieuwingen die de onderwijsinspectie aan het doorvoeren is en de totstandkoming van de Staat van het Onderwijs. In de vernieuwing van het toezicht is sterk de nadruk op eigenaarschap in het veld gelegd. In de Staat van het Onderwijs is aandacht gevraagd voor gelijke kansen en de consequenties van schoolverschillen voor loopbanen voor leerlingen.

Ruim een jaar geleden publiceerde de onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs inzichten in de ontwikkeling van kansengelijkheid die veel stof deden opwaaien. Mede als gevolg van deze publicatie is op veel plaatsen, door veel verschillende mensen in veel verschillende rollen, gesproken over de rol van het onderwijs in kansgelijkheid.

In deze lezing wil Arnold Jonk een aantal nieuwe inzichten, zoals beschreven in de laatste Staat van het Onderwijs delen. Maar ook terugkijken op een jaar discussiëren en werken aan kansgelijkheid. Wat leveren die gesprekken eigenlijk op, of wat leert dat over het onderwijs(veld)? Over gretigheid, externe attributie, het tekortschieten van taal en andere fenomenen.

Het is de zevende Onderwijsavond in een serie van acht. Theater Maitland is plaats van handeling.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registermcogax71EAKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Achter deze link kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

Resterende ONDERWIJSAVOND 2016-2017

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact? Schrijf je in!

za 13 mei 2017

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei…

Lees meer

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei zal docent Martijn Galjé een introductie verzorgen op de ontwikkeling die jij als leraar en/of schoolleider kan doormaken aan de hand van jouw eigen pedagogische vragen en pedagogische opdracht.

Deelname aan de avonden – en de zaterdagochtend – is gratis, maar wel na inschrijving. En is voor onderwijskrachten in PO VO, mbo en hbo. U wordt verwacht op de locatie van stichting NIVOZ, op De Horst 1 (gebouw Vossesteyn, in Driebergen).

Zie inschrijfformulier, ook voor tijden.

Onderdelen van de proeverij

  • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
  • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
  • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
  • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Wat zou er bij jou op school ontstaan als…

 …jij nog vaker de leraar of schoolleider
bent die je écht wilt zijn?

…de pedagogische vragen leidend worden in het dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt …en jij dus daar het goede doet,
ook in de ogen van de leerling?

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact? Schrijf je in!

do 18 mei 2017

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei…

Lees meer

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei zal docent Martijn Galjé een introductie verzorgen op de ontwikkeling die jij als leraar en/of schoolleider kan doormaken aan de hand van jouw eigen pedagogische vragen en pedagogische opdracht.

Deelname aan de avonden – en de zaterdagochtend – is gratis, maar wel na inschrijving. En is voor onderwijskrachten in PO VO, mbo en hbo. U wordt verwacht op de locatie van stichting NIVOZ, op De Horst 1 (gebouw Vossesteyn, in Driebergen).

Zie inschrijfformulier, ook voor tijden.

Onderdelen van de proeverij

  • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
  • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
  • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
  • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Wat zou er bij jou op school ontstaan als…

 …jij nog vaker de leraar of schoolleider
bent die je écht wilt zijn?

…de pedagogische vragen leidend worden in het dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt …en jij dus daar het goede doet,
ook in de ogen van de leerling?


Lees meer

Gratis proeven aan pedagogische tact! Schrijf je in!

wo 24 mei 2017

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei…

Lees meer

In de maand mei biedt stichting NIVOZ gelegenheid om te proeven aan haar trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op de avonden 9 mei, 18 mei en 24 mei en zaterdag 13 mei zal docent Martijn Galjé een introductie verzorgen op de ontwikkeling die jij als leraar en/of schoolleider kan doormaken aan de hand van jouw eigen pedagogische vragen en pedagogische opdracht.

Deelname aan de avonden – en de zaterdagochtend – is gratis, maar wel na inschrijving. En is voor onderwijskrachten in PO VO, mbo en hbo. U wordt verwacht op de locatie van stichting NIVOZ, op De Horst 1 (gebouw Vossesteyn, in Driebergen).

Zie inschrijfformulier, ook voor tijden.

Onderdelen van de proeverij

  • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
  • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
  • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
  • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Wat zou er bij jou op school ontstaan als…

 …jij nog vaker de leraar of schoolleider
bent die je écht wilt zijn?

…de pedagogische vragen leidend worden in het dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt …en jij dus daar het goede doet,
ook in de ogen van de leerling?


Lees meer

Onderwijsavond met Harry Kunneman: ‘Van waarde naar actie, onderwijswerk is waardenwerk’

wo 07 jun 2017

Over de achtste en laatste Onderwijsavond van het schooljaar – met Harry Kunneman  – op woensdagavond 7 juni 2017  – leest u hier binnenkort meer. Kunneman is een goede bekende in relatie…

Lees meer

Over de achtste en laatste Onderwijsavond van het schooljaar – met Harry Kunneman  – op woensdagavond 7 juni 2017  – leest u hier binnenkort meer. Kunneman is een goede bekende in relatie tot het NIVOZ, de organisator van de reeks inspirerende lezingen. Hij is hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder theorie en praktijk van normatieve professionalisering.

harryOver zijn lezing:

‘De sterk toegenomen belangstelling in het onderwijsveld voor Bildung en persoonsvorming is verheugend. Maar Bildung op zich is niet genoeg voor het vormgeven aan ethische en morele leerprocessen in het onderwijs. In deze lezing werk ik het begrip ‘waardenwerk’ uit als overkoepelend begrip voor ethische en morele leerprocessen in onze tijd. Tegen de achtergrond van toenemende agressie en dikke-ik gedrag, besteed ik bijzondere aandacht aan emotionele complexiteit, het omgaan met macht en het morele belang van waardig strijden’

Harry Kunneman (1948) studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheidstrechter (cum laude). Van 1974 – 1989 was hij als universitair docent sociale filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de UvA, waar hij zich vooral bezighield met kritische theorie, i.h.b. het denken van Jürgen Habermas. Van 1990 tot 2013 was hij hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek waar hij de leerstoel Sociale en politieke theorie bekleedde. Sinds 2013 is hij persoonlijk hoogleraar Sociale filosofie, i.h.b. theorie en praktijk van normatieve professionalisering.

Kunneman publiceerde een tiental boeken en bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen. i.h.b. het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Hij was eerder voorzitter van de Humanistische Alliantie. Ook was hij van 2000-2004 rector van de universiteit.

Op zijn eigen website zijn veel artikelen te lezen en video’s waarin met en over Kunneman wordt gesproken. Klik hier.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registerleraarKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden. Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Achter deze link kunt u uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

 

Lees meer
Inaugurele rede Gert Biesta uitgesteld

ma 03 jul 2017

Let op: Deze inaugurele rede is voorlopig uitgesteld tot een latere datum… Gert Biesta zou op 3 juli 2017 een inaugurele rede verzorgen in het Academiegebouw aan het Utrechtse Domplein. Nadere informatie…

Lees meer

Let op: Deze inaugurele rede is voorlopig uitgesteld tot een latere datum…

Gert Biesta zou op 3 juli 2017 een inaugurele rede verzorgen in het Academiegebouw aan het Utrechtse Domplein.

Nadere informatie volgt.

Vanaf 1 april 2016 bezet Biesta de NIVOZ-leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ ondergebracht bij de Universiteit van Humanistiek.

 

Lees meer