Agenda

Masterclass Eva Klooster: ‘Hoe komen we tot gelijke kansen voor alle jongeren?’

wo 01 nov 2017

Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt. Wat weten we erover uit onderzoek en hoe raakt het studenten en professionals uit het (beroeps)onderwijs? Onderzoeker Eva Klooster gaat bij de Masterclass op woensdagmiddag-avond 1…

Lees meer

Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt. Wat weten we erover uit onderzoek en hoe raakt het studenten en professionals uit het (beroeps)onderwijs? Onderzoeker Eva Klooster gaat bij de Masterclass op woensdagmiddag-avond 1 november in op de theorie en praktijk van omgaan met vooroordelen en discriminatie. Ze is thans onder meer verbonden aan het Verwey Jonker Instituut en voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving geeft zij momenteel lezingen. De masterclass is met name bedoeld voor leraren en onderwijsmensen uit het vmbo, mbo en hbo.

Stereotypering, vooroordelen en discriminatie zijn complexe vraagstukken. Vrijwel iedereen heeft er mee te maken en tegelijkertijd ervaart, denkt en reageert iedereen anders.  Deze masterclass gaat onderzoeker Eva Klooster in op het (beroeps)onderwijs en het omgaan met vooroordelen en discriminatie.  Aan de hand van onderzoek , theorie en voorbeelden uit de praktijk wordt gesproken over wat vooroordelen en discriminatie doen met jonge mensen en hoe leerkrachten zich daartoe (kunnen) verhouden.

Inschrijven

De masterclass met Eva Klooster zal plaatsvinden tussen 16.30 – 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro. Er is een maximum van 30 deelnemers. Inschrijven kan hier. Deze masterclass wordt gegeven vanuit een verdere verkenning van het begrip volwassenheid – het NIVOZ-jaarthema – dat behulpzaam kan zijn voor ons pedagogisch handelen, in onderwijs en opvoeding. In de maand oktober kijken we vooral vanuit een democratisch perspectief. Op donderdag 5 oktober zal Iliass el Hadioui een Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, vanuit hetzelfde deelthema.

In de masterclass komen voorbeelden uit het beroepsonderwijs (v-mbo en hbo) aan de orde, maar het is ook te volgen door leraren uit het primair- en voortgezet onderwijs. Reden om te starten bij het beroepsonderwijs is dat de leerlingen hier op jongere leeftijd zelfstandig de wereld buiten de school verkennen.. Bij het zoeken en lopen van stages zijn leerlingen merendeels alleen. Het contact met bedrijven is vaak de eerste ‘volwassenrelatie’ met de wereld buiten de school. Hoe die relatie met leerwerkbedrijven tot stand komt kan heel bepalend worden voor het gevoel ‘welkom’ te zijn. De vraag hoe jongeren zich verhouden tot de samenleving en de samenleving tot hen, is tijdens de beroepspraktijkvorming heel concreet aan de orde.

Uit onderzoek weten we dat die stage en arbeidsmarkt niet voor alle groepen even toegankelijk is. Studenten met een niet-westerse achtergrond, zeker degenen die een hoofddoek dragen, vinden bijvoorbeeld moeilijker een representatieve functie.  Ook voor studenten met een beperking is de toegang tot stages moeizaam zijn.

De masterclass focust op de kansen van studenten op de stage en arbeidsmarkt, en op de vraag hoe leraren die kansen kunnen versterken. Bovenal gaat het om de leraar zelf. Wat ziet de leraar als zijn of haar verantwoordelijkheid als het gaat over kansen en burgerschap.

Biografie

Eva Klooster (1965) is kwalitatief onderzoeker, met ruime ervaring op het terrein van jeugd en onderwijs naar o.a. diversiteitsvraagstukken en discriminatie. Ook deed zij onderzoek naar stagediscriminatie. Tijdens de masterclass zal zij ingaan op het creëren van gelijke kansen en het reageren op discriminatie. Dit doet zij op basis van actueel onderzoek en praktijkvoorbeelden van haarzelf en deelnemers.

Op dit moment werkt Eva Klooster op projectbasis met het Verwey-Jonker Instituut. Voor het Kennisplatform Intergratie en Samenleving geeft zij momenteel lezingen. Als zelfstandig onderzoeker is zij bezig aan de evaluatie van voorlichtingsprojecten op het thema radicalisering.

In 2013 schreef Klooster het non-fictie boek Hangplek Holland  over stedelijke jongeren die in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. In het boek komen de jongeren zelf aan het woord, evenals ouders, jongerenwerkers, hulpverleners en politie.

Achtergrond voor deze masterclass
Wanneer jeugdigen en/of hun ouders discriminatie meemaken kan dit invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van jeugdigen, weten we uit recent onderzoek. Discriminatie ervaringen in de jonge jeugd kunnen invloed hebben op het vertrouwen ‘erbij te horen’, net zoals de boodschappen van ouders en docenten doorwerken op studenten en de mate waarin zij zich onderdeel voelen van de school, de arbeidsmarkt en de bredere samenleving. Een deel van de studenten beroepsonderwijs gaat vooral in de eigen omgeving op zoek naar stages. Naast motieven als gemak en bekendheid met eigen netwerk, speelt discriminatie én angst voor discriminatie een rol. Dit blijkt uit recent onderzoek (Klooster, E. Kocak, S, Day, M. KIS 2016 en ROA 2016) dat het startpunt zal vormen van de masterclass.

Discriminatie op de stage en arbeidsmarkt heeft impact op de toekomst van mbo-studenten. Op opleidingen, waar dit vraagstuk wordt genegeerd door docenten en bpv coördinatoren, hebben studenten er meer last van. Zij hebben minder vertrouwen in de eigen kansen en een deel van hen komt terecht bij stageplekken in de eigen omgeving, die mogelijk weinig perspectief bieden op vast werk.

Coordinatie van deze masterclass is in handen van Gabrielle Taus: g.taus@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

Lees meer
Onderwijsavond Hans Boutellier: ‘Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij’

wo 15 nov 2017

Hans Boutellier is op woensdag 15 november de derde spreker in de serie van zeven Onderwijsavonden. Hij is als wetenschappelijk directeur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. De titel van zijn lezing luidt…

Lees meer

Hans Boutellier is op woensdag 15 november de derde spreker in de serie van zeven Onderwijsavonden. Hij is als wetenschappelijk directeur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. De titel van zijn lezing luidt Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons NIVOZ-jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

Een inleidende tekst op zijn lezing van Hans Boutellier: De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. Men spreekt van een netwerkmaatschappij. Deze heeft zich ontwikkeld tegen de achtergrond van enkele grote ontwikkelingen, zoals de informatisering. Dit heeft consequenties voor de sociale structuur en de organisatie van de samenleving. Boutellier gebruikt de geïmproviseerde muziek als een metafoor om de sociale ordening te begrijpen. Deze situatie stelt ook nieuwe eisen aan de opvoeding. We hebben te maken met een seculiere conditie, dat wil zeggen dat de grote levensbeschouwingen niet zonder meer richtinggevend zijn – althans collectief. Een gedeelde publieke moraal (waarden en normen) zijn niet vanzelfsprekend meer, zeker gezien de immigratie van niet-westerse groepen. Tegen die achtergrond wordt waardenvol opvoeden opnieuw van groot belang – Boutellier deelt hierover zijn inzichten, onder andere gebaseerd op zijn laatste boek Het seculiere experiment (Boom filosofie).

Meer over Hans Boutelier
Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2016 is hij deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit (faculteit sociale wetenschappen). Hij bekleedt daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

 

Lees meer
Masterclass op Synergieschool in Roermond, met Rob Martens: ‘Een nieuwe onderwijspraktijk onder de loep’

wo 22 nov 2017

Op woensdagmiddag-avond 22 november is er een NIVOZ-masterclass op én over de praktijk van de Synergieschool in Roermond, een inspirerende plek die Rikie van Blijswijk eerder in een schoolportret heeft beschreven. Hoogleraar Rob…

Lees meer

Op woensdagmiddag-avond 22 november is er een NIVOZ-masterclass op én over de praktijk van de Synergieschool in Roermond, een inspirerende plek die Rikie van Blijswijk eerder in een schoolportret heeft beschreven. Hoogleraar Rob Martens doet er onderzoek en zal op die middag/avond zijn bevindingen en werk nader toelichten. Dit uitgebreide schoolbezoek start om 15.30 uur en eindigt rond de klok van 19.30 uur.

Inschrijven

Deelname aan de Masterclass kost 50 euro. Aanmelden gaat via deze link. De masterclass staat in relatie tot de Onderwijsavond eerder die maand met Hans Boutellier (op 15 november) en het NIVOZ-jaarthema Volwassenheid – een begrip dat behulpzaam kan zijn bij pedagogische vragen en dat we in de novembermaand vanuit een maatschappelijk perspectief verkennen.

De dagelijkse onderwijspraktijk stelt leraren en schoolleiders voortdurend voor grote vragen, zoals: ‘waartoe onderwijzen we?’ waarop vaak geen sluitende antwoorden zijn. Onderwijs beweegt zich steeds meer in een cultureel-diverse en geïndividualiseerde samenleving met steeds minder vanzelfsprekende richtingwijzers naar waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. De centrale vraag is: in welke mate is onderwijs in staat gezamenlijke oriëntaties te ontwikkelen en opnieuw verbinding te creëren? Deze masterclass beoogt vanuit een inspirerend praktijkvoorbeeld en presentatie uitzicht te bieden.

Deelnemers zijn uitgenodigd voor een uitgebreid scholenbezoek aan De Synergieschool. De school is in 2016 gestart met leerlingen mét en zonder toelaatbaarheidsverklaring, én met leerlingen die een breed ondersteuningsprofiel vragen, zoals moeilijk lerende kinderen, een bijna blind en een doof kind. ‘De onzekerheid hebben we vastberaden omhelsd. Elke keer staan we voor nieuwe uitdagingen; we willen in die onzekerheid blijven en oplossen wat nodig is.’ (directie Synergieschool)

Rob Martens presenteert zijn visie op onderwijs met een eiersorteermachine in de hoofdrol.

Programma:
15.00 uur koffie en thee.
15.30 uur welkom en inleiding.
15.45 uur Jet Dekker en Hetty Belgers vertellen het verhaal over de Synergieschool. Tevens gesprek met ouders en leerlingen en een rondleiding door de school
17.00 uur gezamenlijke afsluiting van de kennismaking.
17.30 uur een eenvoudige maaltijd
18.15 interactieve presentatie door Rob Martens
19.15 uur afronding Jet en Hetty
19.30 uur terug naar huis

Biografie

Sinds 2014 is Rob Martens hoogleraar en programmaleider van het Welten-instituut (faculteit psychologie en onderwijswetenschappen) bij de Open Universiteit. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering. Hij is voorzitter van de vakgroep doceren en docentprofessionalisering. Daarnaast is Martens wetenschappelijk directeur ecbo (expertisecentrum beroepsonderwijs) bij stichting CINOP.

Publicaties van Rob Martens zijn regelmatig terug te vinden in het publieke domein. Hij verzorgde eerder al eens een NIVOZ-Onderwijsavond in Driebergen (november 2012). Lees dit artikel van zijn hand dat eerder bekroond werd.

Locatie van deze middag/avond:

Synergieschool – centrum voor leven en leren
Herkenbosscherweg 22
6045 AR  Roermond

Website: www.synergieschool.nl

De coördinatie van dit schoolbezoek is in handen van Rikie van Blijswijk: r.vanblijswijk@hetkind.org

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

Lees meer
NIVOZ, Toneelgroep Amsterdam en leiderschap: Kings of War jr. – exclusief voor onderwijsbetrokkenen

ma 27 nov 2017

Zelden maakte een theatervoorstelling zoveel los als Kings of war jr. onder regie van Toneelgroep Amsterdam. Leiderschap is het centrale thema. En bezoekers worden fanatieke spelers en deelnemers. Je kunt je immers…

Lees meer

Zelden maakte een theatervoorstelling zoveel los als Kings of war jr. onder regie van Toneelgroep Amsterdam. Leiderschap is het centrale thema. En bezoekers worden fanatieke spelers en deelnemers. Je kunt je immers niet aan de samenleving onttrekken. ‘Deze voorstelling verdient het om door iedereen – op scholen en in alle organisaties – beleefd te worden,’ schreef NIVOZ-medewerker Rob van der Poel in het najaar 2016.

Anderhalf jaar later is er een gelegenheid. Een unieke voorstelling, exclusief voor onderwijsmensen, voor leraren, schoolleiders en betrokken ouders. Op maandagavond 27 november in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Stichting NIVOZ verzorgt het inhoudelijk gesprek achteraf, nadat het stof weer enigszins is neergedaald.

Inschrijven

Een kaartje kost 25 euro. Dat kunt u hier bestellen. We beginnen om 18.30 uur stipt. En er is plek voor maar 80 mensen. Dus snel reageren!!

Sinds 2002 maakt Toneelgroep Amsterdam jaarlijks een juniorproductie: een jongerenversie van een TA-voorstelling. Twintig geselecteerde spelers (tussen 14-20 jaar) worden geregisseerd door twee theatermakers van de afdeling educatie. De spelers onderzoeken, proberen, repeteren en spelen uiteindelijk 18 x de voorstelling. Zij worden hierbij ondersteund door professionele technici, dramaturgen en productieleiders van TA. De jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en meedoen aan de juniorproductie vormt een ervaring voor het leven. Kings of War was de voorstelling van 2016, maar gaat anderhalf jaar later in reprise. Dat is nooit eerder vertoond. Maar niet voor niets. Kings of War jr is een unieke ervaring en vraagt om een vervolg.

In samenwerking met stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken) biedt Toneelgroep Amsterdam een gelegenheid aan onderwijsmensen om het theaterstuk te bekijken en na afloop in gesprek te gaan. Daar is namelijk alle aanleiding voor. Kings of War jr. kruipt onder je huid. Naast het thema ‘leiderschap’ zullen er vragen te stellen zijn rondom de rol die onderwijs heeft (en jij?) in de samenleving van nu en de toekomst. Hoe leef jij vanuit deze verantwoordelijkheid? Wat zie je jezelf doen, hoe zou je het willen? Wat betekent een begrip als volwassenheid in deze dynamiek?

Kings of War jr is een ervaring die je niet wilt missen. Je raakt er niet snel over uitgepraat. We hebben plek voor slechts 80 mensen. De voorstelling op 27 november vindt plaats in studio 2, op de zevende verdieping van de Amsterdamse schouwburg. Klokslag 18.30 uur starten we. Tussen 20 uur en 21 uur wordt het nagesprek geleid door begeleiders van NIVOZ. Inloop is er vanaf 17.45 uur.

Synopsis
In Kings of war jr. verkennen de spelers – samen met het publiek – de arena van de macht. Ze stellen zichzelf en jou daarbij de vraag: welke eigenschappen heeft de perfecte leider? Wie heeft het recht om te beslissen? En waar ligt de grens? Geïnspireerd door Shakespeares koningsdrama’s Henry V, Henry VI en Richard III gidsen de spelers hun publiek door een avontuurlijk spel over macht, leiderschap en verantwoordelijkheid. Natuurlijk, de jongeren hebben de toekomst. Maar kijkend naar Nederland vragen zij zich af: voelen wij ons nog verbonden met onze leiders? Of is het tijd voor een frisse wind? De regie van Kings of War jr. is in handen van Karlijn Benthem en Rosa Fontein.

‘Is dit een spel? Of toch een toneelstuk? Allebei en méér dan. Want, zo blijkt als we eenmaal onderweg zijn, er zijn opvallend veel gelijkenissen met het dagelijks leven, met onze samenleving, met kleine en grote ‘onverkwikkelijkheden’. Met hoe ik me als mens verhoud tot de ander, tot een democratie, tot gezag of autoriteit, of tot macht – zoals je het ook kan zien en beleven. Welke leider ben ik eigenlijk zelf?’ uit: ‘Kings of War jr kruipt onder je huid’

Interview met Wilma Smilde, hoofd educatie van Toneelgroep Amsterdam, over hoe je jongeren bij theater betrekt en wat het effect van deelname aan TA jr. op jongeren is. Lees meer over Kings of War jr.

Coördinatie is bij NIVOZ in handen van Rob van der Poel: r.vanderpoel@nivoz.nl

Voorstelling Kings of War jr. exclusief voor onderwijsmensen

Datum: maandagavond 27 november 2017
Aanvangstijd: stipt 18.30 uur (inloop 17.45 uur). Einde circa 21.00 uur.
Adres: Stadschouwburg Amsterdam, Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
Zaal: Studio 2, zevende verdieping.
Prijs: 25 euro.

Openbaar vervoer
U bereikt de Stadsschouwburg (halte Leidseplein) met tram 1, 2 en 5, tram 7 en 10, buslijnen 170, 172, diverse streekbussen en nachtbussen. U kunt uw reis plannen via 9292ov.nl.

Parkeren
De binnenstad van Amsterdam is niet bijzonder autovriendelijk. Indien u toch graag met de auto komt, kunt u hier de routebeschrijvingen (pdf) downloaden. In de Marnixstraat op ca. 850 meter van de schouwburg ligt de Europarking, een ruime parkeergarage. Iets dichterbij, maar minder groot, vindt u parkeergarage Byzantium (Tesselschadestraat, ca. 300 meter).

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

Lees meer
Boekpresentatie rondom pedagoog Klaus Mollenhauer: ‘Vergeten samenhang: over cultuur en opvoeding’

wo 13 dec 2017

Op woensdagavond 13 december zal er in Driebergen een gesprek op gang worden gebracht rondom het vertaalde werk van Klaus Mollenhauer. Zijn boek ‘Vergeten samenhang: over cultuur en opvoeding’ is door Wouter…

Lees meer

Op woensdagavond 13 december zal er in Driebergen een gesprek op gang worden gebracht rondom het vertaalde werk van Klaus Mollenhauer. Zijn boek ‘Vergeten samenhang: over cultuur en opvoeding’ is door Wouter Pols vertaald en krijgt zijn doop op deze avond. Pols zelf zal een presentatie verzorgen over het leven en werk van deze Duitse pedagoog uit de vorige eeuw (1928-1998), Bas Levering beziet Mollenhauer in de jaren 80 en Simon Verwer – onder meer docent aan het Hyperion Lyceum  – zal de betekenis van Mollenhauers werk voor de hedendaagse onderwijspraktijk naar voren laten komen.

Inschrijven

Locatie: landgoed De Horst, Driebergen. Exacte locatie is afhankelijk hoeveelheid deelnemers. De kosten van de avond bedragen 30 euro, het boek ‘Vergeten Samenhang’ wordt voor 20 euro aangeboden. U kunt bij inschrijving voor deelname kiezen, inclusief boek en zonder boek. De aanvangstijd is 19.30 uur. De exacte locatie  – 21.00 uur.

Klaus Mollenhauer (1928 – 1998) geldt als een van de belangrijkste Duitse pedagogen uit de vorige eeuw. De oorspronkelijke versie van Vergeten Samenhang verscheen in 1982. Het boek is inmiddels een pedagogische klassieker. Het wordt als een van de belangrijkste Duitse bijdragen beschouwd aan de twintigste-eeuwse opvoedings- en vormingstheorie. Het boek werd, naar het Nederlands, ook in andere talen vertaald, waaronder het Japans en het Engels.

Waarom voeden we kinderen op? Klaus Mollenhauer constateert in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat die vraag nauwelijks meer wordt gesteld. Het hoe is centraal komen te staan, niet het waarom van de opvoeding. Dat is in onze tijd niet anders. In Vergeten Samenhang laat Mollenhauer zien dat de vraag naar het hoe van de opvoeding en onderwijs niet kan worden beantwoord zonder de vraag naar het waarom te stellen. Elke generatie, zo stelt hij, wil dat het goede in haar leven blijft voortbestaan. Daarom willen mensen kinderen en voeden hen op. Dat ‘goede’ is niet alleen een moreel, maar ook een historisch en cultureel gegeven. Om te weten waarom we kinderen opvoeden gaat Mollenhauer op zoek naar de cultuur-historische wortels van wat hij een hedendaagse ‘algemene pedagogiek’ noemt.

Als reactie op de functionalisering en vertechnisering van opvoeding en onderwijs staat de vraag naar het waarom ervan vandaag de dag weer op de politieke agenda. Dat is de reden dat Vergeten samenhang opnieuw verschijnt. Het boek is actueler dan ooit. In de boekpresentatie – verzorgt door onder meer een van de twee vertalers van het boek: Wouter Pols – zullen de aanwezigen kennis maken met de hoofdgedachten van het boek en het belang ervan voor de huidige discussie over opvoeding en onderwijs. Ook aan de schrijver van het boek zal aandacht worden besteed. Wie was Mollenhauer en hoe vatte hij zijn rol als wetenschapper en pedagoog op?

Indeling van de avond:

 • Introductie: Mollenhauer in actie (filmbeelden)
 • Klaus Mollenhauer: leven en werk, presentatie (Wouter Pols)
 • De receptie van Mollenhauer in de jaren 80 (Bas Levering)
 • De receptie van Mollenhauer anno nu (Simon Verwer).
 • Ronde tafel- en publieksgesprek met Wouter, Bas en Simon, onder leiding van Joop Berding. Wat heeft Mollenhauer ons vandaag de dag nog te zeggen?

De mensen

Wouter Pols is onderzoeker/docent, onder meer aan de Hogeschool Rotterdam. Hij promoveerde in januari 2016 op zijn proefschrift: In de wereld komen: Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap.

Bas Levering is hoodredacteur van PIP (Pedagogiek in Praktijk) en tot 2012 lector algemene pedagogiek bij Fontys als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Eerder behandelde Bas Levering al eens Mollenhauers aandeel op een onderwijsavond in Driebergen, november 2012, onder de titel: “Hoe de pedagogiek verdween uit de opleiding en wat er daarna overbleef”.

Joop Berding is schrijver en was tot voor kort onderzoeker (Kenniscentrum Talentontwikkeling) en docent op het Instituut voor de Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast was Joop opleidingsmanager en docent bij de Masteropleiding Pedagogiek/Urban Education van de Hogeschool Rotterdam. Hij heeft zich met name verdiepd in het werk van Arendt, Dewey en Korczak.

Simon Verwer is docent op het Hyperion Lyceum en geeft les in de vakken Filosofie, Frans, Grote Denkers en eerder ook Logica & Argumentatieleer. Hij is initiatiefnemer van Denkfiguren en vertaler. Onder meer van werk van Philippe Meirieu.

Woensdag 13 december: 19.30 – 21.00 uur.
Locatie:
Driebergen, landgoed De Horst.

Het vertaalde boek Vergeten samenhang van Klaus Mollenhauer is een uitgave van Phronese en hier alvast te bestellen.

Coördinatie van de avond: Maartje Janssens –> m.janssens@nivoz.nl

 

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact en NIVOZ: schrijf je in!

do 14 dec 2017

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische…

Lees meer

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op donderdagavond 14 december (aanvang 19.30 uur) is de tweede kans.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de proeverij, wel vragen we je tevoren in te schrijven i.v.m. voorzieningen. Het is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders, voor PO, VO, mbo en hbo.

Onderdelen van de proeverij zijn:

 • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
 • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
 • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
 • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Andere data

 • maandag 26 maart – 19.30 uur
 • zaterdag 26 mei – 10.00 uur

Tijd: 19.30 tot +/- 21.30 uur
Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn.

Lees meer
Onderwijsavond Joep Dohmen: ‘Bildung in het onderwijs’

do 11 jan 2018

In het nieuwe kalenderjaar zetten we de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden voort met een voordracht van Joep Dohmen, lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). De titel van zijn lezing…

Lees meer

In het nieuwe kalenderjaar zetten we de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden voort met een voordracht van Joep Dohmen, lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). De titel van zijn lezing is: Bildung in het onderwijs.

Op donderdag 11 januari 2018 spreekt Dohmen – emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht – als vierde in de rij. De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons NIVOZ-jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Meer over Joep Dohmen
Lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). Dohmen (1949) is emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Een inleidende tekst en artikel op zijn lezing volgt.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Lees meer
NIVOZ-masterclass met Wouter Sanderse: ‘Volwassenheid als voortreffelijkheid’

wo 24 jan 2018

Op woensdagmiddag/avond 24 januari zal Wouter Sanderse een Masterclass in Driebergen verzorgen dat verband houdt met het filosofisch-ethische perspectief op ‘volwassenheid’, het NIVOZ-jaarthema. Sanderse is onder meer lector ‘Beroepsethiek van de leraar’…

Lees meer

Op woensdagmiddag/avond 24 januari zal Wouter Sanderse een Masterclass in Driebergen verzorgen dat verband houdt met het filosofisch-ethische perspectief op ‘volwassenheid’, het NIVOZ-jaarthema. Sanderse is onder meer lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De vraag die wordt onderzocht: ‘Zit er aan volwassenheid ook een moreel ideaal vast, waaruit bestaat deze én kunnen we dat bereiken of slechts benaderen?’

Inschrijven

Deze Masterclass vindt plaats bij NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen. Aanvang is 16.30 uur, globale eindtijd 21.00 uur. U kunt zich hier inschrijven. aBinnen het ‘filosofisch-ethisch perspectief’ op het thema Volwassen worden kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Joep Dohmen (11 januari) en een masterclass met Daan Roovers (14 februari).

Sommige kinderen zijn al op erg jonge leeftijd volwassen, terwijl sommigen ouderen nog behoorlijk kinderachtig zijn. ‘Volwassenheid’ is dus niet alleen een gefixeerde (biologische of juridische) leeftijdsgrens, maar ook een moreel ideaal dat iedereen – jong of oud – in meer of minder mate kan benaderen. En dat wellicht niemand helemaal is. Waaruit bestaat die volwassenheid?

Sommigen zullen morele volwassenheid of volgroeidheid gelijkstellen aan autonomie; anderen zien het als leiden van een authentiek leven. In deze masterclass putten we uit de ethiek van Aristoteles. Volwassenheid bestaat dan in een voortreffelijke omgang met een aantal levensdomeinen waarin je meer of minder geoefend kunt zijn. ‘Voortreffelijk’ is daarbij de vertaling van het oud-Griekse arete, dat we ook met ‘deugdelijk’ kunnen vertalen. Denk aan een gebalanceerde omgang met emoties, zoals woede of angst. Maar ook aan gevoel voor humor, gepaste trots en genieten met mate.

Een vraag waarop we vervolgens ingaan is of een ‘volwassene’ iemand is die zich een aantal houdingen, zoals eerlijkheid, geduld en mildheid, duurzaam echt heeft eigengemaakt. Kun je in moreel opzicht ‘af’ zijn? Of is volwassenheid eerder een voortdurende zoektocht naar wat goed is? En zo ja, wat maakt die zoektocht dan volwassen? In de masterclass bekijken we onder andere verschillende treden van een morele ontwikkelingsladder, waarmee je meer oog krijgt voor de morele ontwikkeling van leerlingen, collega’s, en…jezelf.

Biografie
Wouter Sanderse (1982) promoveerde in de wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.  In zijn proefschrift, ‘Character Education’, werkte hij een Aristotelische benadering van morele vorming in het onderwijs uit, onder begeleiding van prof. Paul van Tongeren. Daarvoor ontving hij in 2014 van de Association of Moral Education (AME) de prijs voor wereldwijd het beste proefschrift van het jaar op dit gebied.

Tijdens zijn onderzoek was Wouter ook coördinator van het Nijmeegse Centrum voor Ethiek. In dezelfde tijd begon hij met zijn bureau Ethika trainingen te geven op scholen over morele vorming en Socratische gespreksvoering. Wouter zette zijn onderzoek meerdere malen in het buitenland voort, in Edinburgh, Reykjavik en Rochester (VS). Tussen september 2013 en maart 2015 werkte hij als research fellow bij het Jubilee Centre for Character and Virtues van de University of Birmingham aan een project over karaktervorming in het Britse onderwijs. Samen met collega’s schreef hij daarover het boek ‘Teaching character and virtue in schools‘.

In november 2012 is Wouter aangesteld als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Hij begeleidt er het praktijkonderzoek van lerarenopleiders naar verschillende aspecten van de ethiek van het leraarschap. Naast zijn lectoraat heeft Wouter een brede ervaring opgebouwd met het doceren van (beroeps)ethiek en filosofie aan verschillende universiteiten, zowel aan filosofiestudenten als aan studenten onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde, bedrijfscommunicatie, bestuurskunde en studenten aan de (universitaire) lerarenopleiding. Vanaf de tweede lectoraatsperiode wordt het lectoraat uitgebreid tot Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE).

Overige literatuur:

Contact over inhoud Masterclass: Maartje Janssen (NIVOZ) –> m.janssens@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

Lees meer
NIVOZ-masterclass met Daan Roovers: ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden… tot volwassenheid’

wo 14 feb 2018

Op woensdag 14 februari 2018 zal Daan Roovers een masterclass in Driebergen verzorgen over het NIVOZ-jaarthema ‘volwassen worden’. Ze doet dat vanuit filosofisch-ethisch perspectief. Daan Roovers is docent publieksfilosofie bij de Universiteit…

Lees meer

Op woensdag 14 februari 2018 zal Daan Roovers een masterclass in Driebergen verzorgen over het NIVOZ-jaarthema ‘volwassen worden’. Ze doet dat vanuit filosofisch-ethisch perspectief. Daan Roovers is docent publieksfilosofie bij de Universiteit van Amsterdam, programmamaker bij omroep HUMAN, debatvoorzitter in de Rode Hoed en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Met haar laatste publicatie ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden’ trok ze veel aandacht.

Inschrijven

De Masterclass zal plaatsvinden in Driebergen, bij NIVOZ, en biedt plaats aan maximaal 50 deelnemers. Tijden zijn 16.30 uur – 21.00 uur. Kosten: 75 euro, inclusief een lichte maaltijd. U kunt hier inschrijven. Binnen het ‘filosofisch-ethisch perspectief’ op het thema Volwassenheid kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Joep Dohmen (11 januari) en een masterclass met Wouter Sanderse (maand januari) 

De vragen: Wat betekent volwassenheid in een tijd waarin ‘jeugd’ en ‘jong’ onze idealen zijn? Hoe begeleiden we kinderen in een sterk gedigitaliseerde leefwereld waarin zij veel meer thuis zijn dan wij, en waarin zij elke innovatie zich veel sneller eigen maken? Hoe bereiden we ze voor op een wereld waarin zoveel onzeker is?

Naast de noodzakelijke kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktijkervaring die een reguliere opleiding biedt (Ausbildung) is het zeer van belang om jongeren te begeleiden in hun persoonlijk, maatschappelijke en culturele vorming (Bildung). Aan de basis van deze persoonlijke ontwikkeling ligt een brede kennis wereld waarin je leeft. Maar meer nog dan kennis gaat het om de vorming van perspectief en je houding in de samenleving. Met behulp van Bildung ontwikkel je je vermogen om te kunnen gaan met vrijheid, met het onbekende, met de toekomst.

Deze openheid naar de toekomst is een van de belangrijkste unieke vermogens van de mens, aldus Hannah Arendt.. In plaats van studenten alleen toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op Bildung, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog nÍet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn: door niet alleen hun skills, maar door ook de jongeren zélf te vormen.

Tijdens de masterclass gaan we vanuit een filosofische introductie op Bildung in op actuele vragen rondom opvoeding en volwassenwording, en aan de slag met echte, dagelijkse vragen en dilemma’s van leraren. Na afloop van de masterclass hebben de deelnemers beter en dieper inzicht in actuele morele vraagstukken in de omgang met jongeren en hun eigen afwegingen daarin.

Voorbereiding: nadenken over en insturen van dagelijkse vragen, situaties en dilemma’s in de klas, waarmee we in de masterclass aan de slag gaan.

Samen met René Gude schreef Daan Roovers (1970) het boek ‘De kleine geschiedenis van de filosofie’ (2010). Als schrijver behandelt ze thema’s als onderwijs, opvoeding, ethiek en feminisme. Haar nieuwe boek ‘Mensen maken; nieuw licht op opvoeden’ is een essay over de impact van wereldnieuws op de burgers van de toekomst. (Korte impressie hier en hier). Op dit moment werkt ze  samen met Michael Sandel en Omroep Human aan het programma What’s the Right Thing to Do? (en het vervolg daarop).

www.daanroovers.nl

Contact over inhoud Masterclass: Maartje Janssen (NIVOZ) –> m.janssens@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

Lees meer
Onderwijsavond Jan Derksen: ‘Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?’

wo 07 mrt 2018

Jan Derksen is op woensdagavond 7 maart de volgende gast in de serie van zeven Onderwijsavonden in Driebergen. Derksen is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, waar hij ook zelf zijn studie…

Lees meer

Jan Derksen is op woensdagavond 7 maart de volgende gast in de serie van zeven Onderwijsavonden in Driebergen. Derksen is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, waar hij ook zelf zijn studie klinische psychologie afrondde. De titel van zijn lezing luidt: Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie? Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren.  Eerder leverden Désanne van Brederode (6 september), Iliass El Hadioui (5 oktober), Hans Boutellier (15 november), Joep Dohmen (11 januari) hun bijdrage hieraan. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

Een inleiding op deze lezing van Jan Derksen:
We kennen de laatste jaren een lawine aan DSM-etiketten die over onze jongste generatie wordt uitgerold. Enkele voorbeelden: adhd, autisme, dyslexie etc.
In deze bijdrage wordt op basis van een (in maart 2018) net afgeronde, breed en internationaal opgezette studie naar de preventie van diagnoses bij kinderen en jongeren een analyse gepresenteerd van hoe het onderwijs aan deze preventie kan bijdragen. In deze bijdrage worden enkele kritische noten gekraakt ten aanzien van de waarde van diagnoses in relatie  tot het onderwijs, over kind gecentreerd onderwijs, de rol van leermiddelen zoals IPads etc.
Het vermoeden is dat de discussie die zal losbarsten nog lang zal naklinken.

Meer over Jan Derksen
Na zijn studie klinische psychologie is Derksen (1953) verbonden aan de Radboud Universiteit, thans als universitair hoofddocent. Al bijna 20 jaar is hij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij in een aantal landelijke kranten.

In de voorbije schooljaren heeft stichting NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

 

Lees meer