Agenda

Gratis proeven aan pedagogische tact en NIVOZ: schrijf je in!

do 14 dec 2017

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische…

Lees meer

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op donderdagavond 14 december (aanvang 19.30 uur) is de tweede kans.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de proeverij, wel vragen we je tevoren in te schrijven i.v.m. voorzieningen. Het is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders, voor PO, VO, mbo en hbo.

Onderdelen van de proeverij zijn:

 • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
 • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
 • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
 • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Andere data

 • maandag 26 maart – 19.30 uur
 • zaterdag 26 mei – 10.00 uur

Tijd: 19.30 tot +/- 21.30 uur
Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn.

Lees meer
Onderwijsavond Joep Dohmen: ‘Bildung in het onderwijs’

do 11 jan 2018

In het nieuwe kalenderjaar zetten we de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden voort met een voordracht van Joep Dohmen, lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). De titel van zijn lezing…

Lees meer

In het nieuwe kalenderjaar zetten we de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden voort met een voordracht van Joep Dohmen, lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). De titel van zijn lezing is: Bildung in het onderwijs.

Op donderdag 11 januari 2018 spreekt Dohmen – emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht – als vierde in de rij. De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons NIVOZ-jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren.

Kaarten
Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur, in theater Maitland in Driebergen, landgoed De Horst. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

Volwassen ben je als onder ogen ziet dat je nooit de wereld  zult verkrijgen die je verlangt, maar tegelijkertijd weigert om met minder genoegen te nemen.’ Susan Neiman, Waarom zou je volwassen worden? 2014

Joep Dohmen introduceert zijn lezing als volgt: “Het begrip volwassenheid functioneert in uitlopende contexten als beleid, biologie en ontwikkelingspsychologie. Doorgaans gaat het dan om het bereiken van een bepaalde leeftijd, een groeiproces of om de stadia van een leerproces waarin vaardigheden moeten worden ontwikkeld en  conflicten moeten worden verwerkt. Wanneer we willen opvoeden tot volwassenheid, gebruiken we dat begrip bovendien vanuit een moraalfilosofische context. In die zin is volwassenheid een normatief begrip, dat echter zelden expliciet wordt gemaakt en daarom voor conceptuele verwarring en veel handelingsverlegenheid zorgt.

Hier kan de actuele filosofie van de Bildung, opgevat als begeleide zelfvorming, uitkomst brengen. Volwassenheid kan dan worden opgevat als de ideale uitkomst van Bildung in onderwijs en opvoeding. Methodisch gezien gaat het daarin om een integratie van drie filosofische perspectieven: de zelfverwerkelijking van de deugdethiek, de morele autonome van de plichtethiek en de verantwoordelijkheid van de zorgethiek. Volwassenheid is dan die houding van prudentiële en emotionele rijpheid, waarvoor wij in opvoeding en onderwijs de basis scheppen.”

Meer over Joep Dohmen
Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO) en emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Kaarten voor teams
De entreeprijs is 32,50 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Lees meer
Workshop voor beginnend docenten (VO): ‘Lesgeven vanuit vertrouwen’

ma 22 jan 2018

Voor beginnend docenten in het voortgezet onderwijs wordt op maandag 22 januari 2018 de workshop ‘Lesgeven vanuit vertrouwen’ georganiseerd. Lesgeven is meer dan leer- en lesdoelen opstellen; je werkt met mensen. In…

Lees meer

Voor beginnend docenten in het voortgezet onderwijs wordt op maandag 22 januari 2018 de workshop ‘Lesgeven vanuit vertrouwen’ georganiseerd. Lesgeven is meer dan leer- en lesdoelen opstellen; je werkt met mensen. In deze workshop, gegeven door drie docenten van het traineeship Eerst De Klas, ontdekken we wat dat ‘meer’ voor jou is. Hierover gaan we met elkaar in gesprek bij stichting NIVOZ op Landgoed De Horst in Driebergen.

Inschrijven
Deelname aan de workshop (inclusief lunch) kost 40 euro. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 19 januari 2018 via deze link.

Lesgeven is meer dan leer- en lesdoelen opstellen, werkvormen bedenken en toetsen afnemen. Je hebt in je opleiding misschien geleerd om je les tot op de minuut voor te bereiden, maar vervolgens verloopt de les anders dan gepland. In een lokaal gebeurt van alles wat je vooraf niet in een plan kan stoppen. Waarom? Je hebt te maken met leerlingen. Iedere leerling komt met zijn/haar eigen verhaal in jouw les en dat heeft invloed op de les die jij hebt voorbereid. Mogen deze verhalen ruimte krijgen in jouw les? Voel jij aan wat jouw leerlingen nodig hebben en wat jij daarin kan doen?

Dit soort essentiële vragen stellen we elkaar tijdens de bijeenkomst voor beginnend docenten. De focus ligt op het delen van ervaringen. Door deze gesprekken probeer je te ontdekken waarom je doet wat je doet als docent en of dit het juiste is in de ogen van de leerlingen. Je wordt uitgedaagd om vanuit vertrouwen les te geven in plaats van alleen maar volgens het boekje.

De workshop zal duren van 10.00 uur tot 16.00 uur en is inclusief lunch. De bijeenkomst wordt begeleid door Anouk van Croesdijk (docent Frans), Martina Faber (docent Nederlands) en Gepko Hahn (docent Geschiedenis), die zich dit jaar vanuit hun traineeship Eerst De Klas hebben met het werk van stichting NIVOZ. Ze hebben enkele jaren leservaring in verschillende schoolvakken. Ook is er literatuur beschikbaar, zodat jij als deelnemer verder kunt onderzoeken wie jij als docent wil zijn.

Voor wie?

Ben jij net voor de klas begonnen in het voortgezet onderwijs? Dan kan deze dag je een verrassend perspectief geven op lesgeven. Docenten met een, twee of drie jaar ervaring zijn van harte uitgenodigd. Ook als je als stagiair(e) zelfstandig voor de klas staat, ben je welkom. Twijfel je? Mail gerust naar: m.faber@nivoz.nl.

Tip: Je kunt de bijeenkomst gebruiken voor jouw professionele ontwikkeling. Vraag hier eens naar op jouw school. 

Programma:
09.30 uur inloop met koffie en thee.
10.00 uur welkom en inleiding.
10.00 uur programma
12.30 uur lunchpauze
13.30 uur programma
16.00 uur afronding programma

Locatie van deze dag:
Landgoed De Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen-Rijsenburg

 

 

 

 

Lees meer
NIVOZ-masterclass met Wouter Sanderse: ‘Volwassenheid als voortreffelijkheid’

wo 24 jan 2018

Op woensdagmiddag/avond 24 januari zal Wouter Sanderse een Masterclass in Driebergen verzorgen dat verband houdt met het filosofisch-ethische perspectief op ‘volwassenheid’, het NIVOZ-jaarthema. Sanderse is onder meer lector ‘Beroepsethiek van de leraar’…

Lees meer

Op woensdagmiddag/avond 24 januari zal Wouter Sanderse een Masterclass in Driebergen verzorgen dat verband houdt met het filosofisch-ethische perspectief op ‘volwassenheid’, het NIVOZ-jaarthema. Sanderse is onder meer lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De vraag die wordt onderzocht: ‘Zit er aan volwassenheid ook een moreel ideaal vast, waaruit bestaat deze én kunnen we dat bereiken of slechts benaderen?’

Inschrijven

Deze Masterclass vindt plaats bij NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen. Aanvang is 16.30 uur, globale eindtijd 21.00 uur. U kunt zich hier inschrijven. aBinnen het ‘filosofisch-ethisch perspectief’ op het thema Volwassen worden kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Joep Dohmen (11 januari) en een masterclass met Daan Roovers (14 februari).

Sommige kinderen zijn al op erg jonge leeftijd volwassen, terwijl sommigen ouderen nog behoorlijk kinderachtig zijn. ‘Volwassenheid’ is dus niet alleen een gefixeerde (biologische of juridische) leeftijdsgrens, maar ook een moreel ideaal dat iedereen – jong of oud – in meer of minder mate kan benaderen. En dat wellicht niemand helemaal is. Waaruit bestaat die volwassenheid?

Sommigen zullen morele volwassenheid of volgroeidheid gelijkstellen aan autonomie; anderen zien het als leiden van een authentiek leven. In deze masterclass putten we uit de ethiek van Aristoteles. Volwassenheid bestaat dan in een voortreffelijke omgang met een aantal levensdomeinen waarin je meer of minder geoefend kunt zijn. ‘Voortreffelijk’ is daarbij de vertaling van het oud-Griekse arete, dat we ook met ‘deugdelijk’ kunnen vertalen. Denk aan een gebalanceerde omgang met emoties, zoals woede of angst. Maar ook aan gevoel voor humor, gepaste trots en genieten met mate.

Een vraag waarop we vervolgens ingaan is of een ‘volwassene’ iemand is die zich een aantal houdingen, zoals eerlijkheid, geduld en mildheid, duurzaam echt heeft eigengemaakt. Kun je in moreel opzicht ‘af’ zijn? Of is volwassenheid eerder een voortdurende zoektocht naar wat goed is? En zo ja, wat maakt die zoektocht dan volwassen? In de masterclass bekijken we onder andere verschillende treden van een morele ontwikkelingsladder, waarmee je meer oog krijgt voor de morele ontwikkeling van leerlingen, collega’s, en…jezelf.

Biografie
Wouter Sanderse (1982) promoveerde in de wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.  In zijn proefschrift, ‘Character Education’, werkte hij een Aristotelische benadering van morele vorming in het onderwijs uit, onder begeleiding van prof. Paul van Tongeren. Daarvoor ontving hij in 2014 van de Association of Moral Education (AME) de prijs voor wereldwijd het beste proefschrift van het jaar op dit gebied.

Tijdens zijn onderzoek was Wouter ook coördinator van het Nijmeegse Centrum voor Ethiek. In dezelfde tijd begon hij met zijn bureau Ethika trainingen te geven op scholen over morele vorming en Socratische gespreksvoering. Wouter zette zijn onderzoek meerdere malen in het buitenland voort, in Edinburgh, Reykjavik en Rochester (VS). Tussen september 2013 en maart 2015 werkte hij als research fellow bij het Jubilee Centre for Character and Virtues van de University of Birmingham aan een project over karaktervorming in het Britse onderwijs. Samen met collega’s schreef hij daarover het boek ‘Teaching character and virtue in schools‘.

In november 2012 is Wouter aangesteld als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Hij begeleidt er het praktijkonderzoek van lerarenopleiders naar verschillende aspecten van de ethiek van het leraarschap. Naast zijn lectoraat heeft Wouter een brede ervaring opgebouwd met het doceren van (beroeps)ethiek en filosofie aan verschillende universiteiten, zowel aan filosofiestudenten als aan studenten onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde, bedrijfscommunicatie, bestuurskunde en studenten aan de (universitaire) lerarenopleiding. Vanaf de tweede lectoraatsperiode wordt het lectoraat uitgebreid tot Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE).

Overige literatuur:

Contact over inhoud Masterclass: Maartje Janssen (NIVOZ) –> m.janssens@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

Lees meer
NIVOZ-masterclass met Daan Roovers: ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden… tot volwassenheid’

wo 14 feb 2018

Op woensdag 14 februari 2018 zal Daan Roovers een masterclass in Driebergen verzorgen over het NIVOZ-jaarthema ‘volwassen worden’. Ze doet dat vanuit filosofisch-ethisch perspectief. Daan Roovers is docent publieksfilosofie bij de Universiteit…

Lees meer

Op woensdag 14 februari 2018 zal Daan Roovers een masterclass in Driebergen verzorgen over het NIVOZ-jaarthema ‘volwassen worden’. Ze doet dat vanuit filosofisch-ethisch perspectief. Daan Roovers is docent publieksfilosofie bij de Universiteit van Amsterdam, programmamaker bij omroep HUMAN, debatvoorzitter in de Rode Hoed en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Met haar laatste publicatie ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden’ trok ze veel aandacht.

Inschrijven

De Masterclass zal plaatsvinden in Driebergen, bij NIVOZ, en biedt plaats aan maximaal 50 deelnemers. Tijden zijn 16.30 uur – 21.00 uur. Kosten: 75 euro, inclusief een lichte maaltijd. U kunt hier inschrijven. Binnen het ‘filosofisch-ethisch perspectief’ op het thema Volwassenheid kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Joep Dohmen (11 januari) en een masterclass met Wouter Sanderse (maand januari) 

De vragen: Wat betekent volwassenheid in een tijd waarin ‘jeugd’ en ‘jong’ onze idealen zijn? Hoe begeleiden we kinderen in een sterk gedigitaliseerde leefwereld waarin zij veel meer thuis zijn dan wij, en waarin zij elke innovatie zich veel sneller eigen maken? Hoe bereiden we ze voor op een wereld waarin zoveel onzeker is?

Naast de noodzakelijke kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktijkervaring die een reguliere opleiding biedt (Ausbildung) is het zeer van belang om jongeren te begeleiden in hun persoonlijk, maatschappelijke en culturele vorming (Bildung). Aan de basis van deze persoonlijke ontwikkeling ligt een brede kennis wereld waarin je leeft. Maar meer nog dan kennis gaat het om de vorming van perspectief en je houding in de samenleving. Met behulp van Bildung ontwikkel je je vermogen om te kunnen gaan met vrijheid, met het onbekende, met de toekomst.

Deze openheid naar de toekomst is een van de belangrijkste unieke vermogens van de mens, aldus Hannah Arendt.. In plaats van studenten alleen toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op Bildung, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog nÍet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn: door niet alleen hun skills, maar door ook de jongeren zélf te vormen.

Tijdens de masterclass gaan we vanuit een filosofische introductie op Bildung in op actuele vragen rondom opvoeding en volwassenwording, en aan de slag met echte, dagelijkse vragen en dilemma’s van leraren. Na afloop van de masterclass hebben de deelnemers beter en dieper inzicht in actuele morele vraagstukken in de omgang met jongeren en hun eigen afwegingen daarin.

Voorbereiding: nadenken over en insturen van dagelijkse vragen, situaties en dilemma’s in de klas, waarmee we in de masterclass aan de slag gaan.

Samen met René Gude schreef Daan Roovers (1970) het boek ‘De kleine geschiedenis van de filosofie’ (2010). Als schrijver behandelt ze thema’s als onderwijs, opvoeding, ethiek en feminisme. Haar nieuwe boek ‘Mensen maken; nieuw licht op opvoeden’ is een essay over de impact van wereldnieuws op de burgers van de toekomst. (Korte impressie hier en hier). Op dit moment werkt ze  samen met Michael Sandel en Omroep Human aan het programma What’s the Right Thing to Do? (en het vervolg daarop).

www.daanroovers.nl

Contact over inhoud Masterclass: Maartje Janssen (NIVOZ) –> m.janssens@nivoz.nl

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

Lees meer
Onderwijsavond Jan Derksen: ‘Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?’

wo 07 mrt 2018

Jan Derksen is op woensdagavond 7 maart de volgende gast in de serie van zeven Onderwijsavonden in Driebergen. Derksen is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, waar hij ook zelf zijn studie…

Lees meer

Jan Derksen is op woensdagavond 7 maart de volgende gast in de serie van zeven Onderwijsavonden in Driebergen. Derksen is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, waar hij ook zelf zijn studie klinische psychologie afrondde. De titel van zijn lezing luidt: Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie? Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren.  Eerder leverden Désanne van Brederode (6 september), Iliass El Hadioui (5 oktober), Hans Boutellier (15 november), Joep Dohmen (11 januari) hun bijdrage hieraan. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

Een inleiding op deze lezing van Jan Derksen:
We kennen de laatste jaren een lawine aan DSM-etiketten die over onze jongste generatie wordt uitgerold. Enkele voorbeelden: adhd, autisme, dyslexie etc.
In deze bijdrage wordt op basis van een (in maart 2018) net afgeronde, breed en internationaal opgezette studie naar de preventie van diagnoses bij kinderen en jongeren een analyse gepresenteerd van hoe het onderwijs aan deze preventie kan bijdragen. In deze bijdrage worden enkele kritische noten gekraakt ten aanzien van de waarde van diagnoses in relatie  tot het onderwijs, over kind gecentreerd onderwijs, de rol van leermiddelen zoals IPads etc.
Het vermoeden is dat de discussie die zal losbarsten nog lang zal naklinken.

Meer over Jan Derksen
Na zijn studie klinische psychologie is Derksen (1953) verbonden aan de Radboud Universiteit, thans als universitair hoofddocent. Al bijna 20 jaar is hij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij in een aantal landelijke kranten.

In de voorbije schooljaren heeft stichting NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

 

Lees meer
Gratis proeven aan pedagogische tact en NIVOZ: schrijf je in!

ma 26 mrt 2018

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact…

Lees meer

Stichting NIVOZ is de plek waar expertise ligt over het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders. Dit lopende schooljaar is er vier keer gelegenheid om twee uur te proeven aan onze trajecten: pedagogische tact en leiderschap. Op maandagavond 26 maart (aanvang 19.30 uur) is de volgende kans.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de proeverij, wel vragen we je tevoren in te schrijven i.v.m. voorzieningen. Het is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders, voor PO, VO, mbo en hbo.

Onderdelen van de proeverij zijn:

 • Docenten geven uitleg over trajecten en missie/visie van stichting NIVOZ.
 • Deelnemers vertellen over hun ontwikkeling, over hun praktijk.
 • Je doet een ervaring op uit de trajecten.
 • Er is tijd/ruimte voor vragen.

Laatste proeverij:

 • zaterdag 26 mei – 10.00 uur

Tijd: 19.30 tot +/- 21.30 uur
Locatie De Horst 1, Driebergen, gebouw Vossesteyn.

Lees meer
Masterclass met Jan Bransen: ‘Onvolwassenheid als excuus’

do 29 mrt 2018

Op donderdagmiddag-avond 29 maart zal Jan Bransen een Masterclass in Driebergen verzorgen die verband houdt met het psychologisch perspectief op ‘volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema. Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de…

Lees meer

Op donderdagmiddag-avond 29 maart zal Jan Bransen een Masterclass in Driebergen verzorgen die verband houdt met het psychologisch perspectief op ‘volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema. Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van zijn masterclass luidt: ‘Onvolwassenheid als excuus’.

Inschrijven

Binnen het ‘psychologisch perspectief  op het thema Volwassenheid’ kunt u ook een bezoek brengen aan de Onderwijsavond met Jan Derksen op 7 maart 2018. De Masterclass van Jan Bransen zal plaatsvinden in Driebergen, op landgoed De Horst, tussen 16.30 – 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro, inclusief een lichte maaltijd. Inschrijven kan hier.

De empirische psychologie hanteert een nogal individualistische of atomistische kijk op het begrip ‘volwassen’; alsof je van een persoon, op zichzelf beschouwd, zou kunnen vaststellen of hij volwassen is of niet. Zo’n benadering past bij een overwegend biologische of biografische kijk op de menselijke ontwikkeling, alsof volwassenheid een niet-relationele eigenschap is van een groeiend menselijk individu. Het idee lijkt te zijn dat volwassenheid gedefinieerd kan worden als een ontwikkelingsfase die individuele exemplaren van de menselijke soort op een bepaald moment bereiken; zoals bomen hun eerste zijtak ontwikkelen, zwanen hun mooie witte veren krijgen en rupsen zich transformeren tot vlinders.

In deze masterclass zullen we op diverse manieren deze atomistische, niet-relationele interpretatie van het begrip ‘volwassenheid’ bevragen en bekritiseren. Dat kan enerzijds met behulp van de sociale psychologie, waarin er veel aandacht en nadruk is voor de context waarin mensen zich gedragen en zijn wie ze zijn. Het kan ook met behulp van de ecologische psychologie, waarin er aandacht is voor de manier waarop mensen met elkaar omgangsvormen ontwikkelen. Daardoor wordt het denkbaar dat het begrip ‘volwassenheid’ wellicht meer een eigenschap is van een omgangsvorm dan van een individu.

Maar als dat waar is, dan zal de empirische psychologie tegen haar eigen grenzen lopen en filosofische vragen oproepen. Want omgangsvormen laten zich niet bestuderen zonder ze te beïnvloeden en te veranderen. De effecten die de bestudering van omgangsvormen op die omgangsvormen zelf hebben, beperken zich daarbij echter niet slechts tot het volwassen of kinderlijke gedrag dat mensen vertonen, maar grijpt ook in op het begrippenkader dat ze hanteren. Daarmee wordt ‘volwassenheid’ een expliciet normatief begrip, dat niet slechts bestudeerd kan worden, maar dat altijd ook concreet inhoud gegeven wordt in een praktijk die draait om verantwoordelijkheid en verontschuldiging.

Tijdens de masterclass worden de deelnemers actief aan het denken gezet. Er wordt gebruik gemaakt van korte opdrachten in twee- en viertallen waarin het draait om de dagelijkse ervaring van de deelnemers. Na afloop van de masterclass zal het voor de meeste deelnemers geruime tijd duren voordat zij de woorden ‘volwassen’ en ‘onvolwassen’ weer onnadenkend kunnen gebruiken.

Literatuur: hoofdstuk 10 van Jan Bransen, Laat je niets wijsmaken (Klement, 2013). Deze tekst krijgt u bij aanmelding toegestuurd.

Als hoogleraar op de Radboud Universiteit onderzoekt prof. Jan Bransen (1958) de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin wij onszelf beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen. Daarbij geeft hij bijzondere aandacht aan de betekenis van actueel gedragswetenschappelijk onderzoek voor deze begrippenkaders. Daarnaast is hij docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie doet hij voordrachten in het kader van een Filosofisch Theater.

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

 

Lees meer
Masterclass in Leiden: Verwondering en onderbreking in het curriculum van de school

do 05 apr 2018

Op donderdag 5 april zal er op de Hogeschool Leiden een NIVOZ-masterclass plaatsvinden. Het thema zal zijn: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school? Sprekers zijn: Dick…

Lees meer

Op donderdag 5 april zal er op de Hogeschool Leiden een NIVOZ-masterclass plaatsvinden. Het thema zal zijn: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school? Sprekers zijn: Dick van der Wateren, parttime VO-docent en filosofisch practicus die een boek De verwondering schreef. Merel Boon, opleidingsdocent aan de Hogeschool Leiden die verslag doet van haar project op een basisschool in Haarlem waarin ze werkt  met de pedagogiek van de onderbreking. Tot slot zal de film Most Likely to Succeed worden vertoond.

Inschrijven

Deze Masterclass zal plaatsvinden op de Hogeschool Leiden, tussen 16.00 – 20.00 uur. De kosten zijn 75 euro. U kunt zich inschrijven achter deze link. Het is bedoeld voor lerarenopleiders, als wel voor docenten en leraren van PO, VO en beroepsonderwijs. De Masterclass valt onder de verkenning van het begrip volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema dat we in de maand april benaderen vanuit het perspectief van het curriculum. Ook de Onderwijsavond van Arjen Wals (op 12 april) valt onder dat deelthema.

De dagelijkse onderwijspraktijk stelt leraren en schoolleiders voortdurend voor grote vragen, zoals: ‘waartoe onderwijzen we?’ Onderwijs wijst leerlingen de weg naar volwassenheid, opdat ze zich op een wenselijke manier staande kunnen houden in een complexe samenleving. School wordt gezien als oefenplaats daartoe, waar ze kunnen ontmoeten, ontdekken, exploreren, fouten maken en kennis opdoen, zoals het in het echte leven ook voortdurend gaat. Van leraren wordt verwacht een paradoxaal proces van ‘onderbreken’ vorm te geven: aanbieden en laten uitzoeken, sturen en loslaten, aanmoedigen en stilzetten. Deze bedoeling van onderwijs vraagt om een reflectie op het curriculum van de school, waarin het gaat om de omgang van leraren met leerlingen, en van leraren (en schoolleiders) met elkaar, ofwel het schoolethos. In deze masterclass gaat het om de vraag of en hoe ‘volwassenheid’ onderwezen kan worden en welke consequenties dit heeft voor het curriculum.

Tijdens deze middag/avond zijn er drie  presentaties die elk op hu eigen manier het gesprek over het curriculum initiëren.

Programma
15.30 uur: inloop
16.00 uur: Dick v.d. Wateren, onderwijzer, edublogger en filosofisch practicus introduceert het curriculum van de Verwondering.
16.45 uur: Merel Boon, opleidingsdocent aan de Hogeschool Leiden, doet verslag van haar project op een basisschool in Haarlem, waarin met de pedagogiek van de onderbreking wordt gewerkt.
17.30 uur: vragen en uitwisseling
18.00 uur: gezamenlijk gebruiken we de maaltijd
18.45 uur de film Most Likely to Succeed, een reportage op High Tech High, de beroemde Highschool in San Diego. Deze documentaire toont wat er gebeurt met en tussen leerlingen en hun leraren en hun bijzondere curriculum.
19.45 uur: vragen en uitwisseling
20.00 terug naar huis

Het boek – De Verwondering- van Dick van Wateren ontvangt u na afloop van deze masterclass

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 10, 2300 AJ Leiden

Biografie
Dick van der Wateren geeft les op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Naast het onderwijs heeft hij een jarenlange ervaring als wetenschapper (geologisch onderzoek o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter.

Hij bracht vorig jaar het boek De Verwondering – leren creatief en kritisch te denken door vragen te stellen – uit. Daarin laat hij zien waar motivatie bij kinderen en pubers in zijn ogen begint. Naast auteur en VO-docent publiceert Dick regelmatig op zijn eigen website en op andere fora over onderwijs en opvoeding.Eerder schreef hij een blog over een jaar natuurkundeles aan een derde klas in Haarlem, zonder boeken, maar met de verwondering als uitgangspunt. Lees hier.

De film
Over de film Most Likely to Succeed uit 2015 is al veel geschreven, ook door leraar en Correspondent Johannes Visser. “Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.”

De Amerikaanse documentairemaker Greg Whiteley portretteert een school dat met haar concept High Tech High in de Verenigde Staten booming is. Er zijn geen vakken en toetsen meer zijn zoals wij die kennen; er wordt vakoverstijgend gewerkt en iedere periode wordt afgesloten met een tentoonstelling voor de ouders. Hight Tech High scholen heb je voor alle leeftijden, dus zowel elementary schools, als middle schools als high schools. En de leerresultaten zijn spectaculair. Het verschil met veel onderwijsvernieuwers is dat het docententeam van High Tech High hun aanpak  – project based learning – niet als heilige graal ziet. Docenten zeggen niet: ‘de wereld verandert en dit is dé oplossing,’ maar ‘de wereld verandert en wellicht zou deze vorm van onderwijs beter aan kunnen sluiten op de toekomst.’

Contact over inhoud Masterclass: Rikie van Blijswijk (NIVOZ) –> r.vanblijswijk@hetkind.org

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

 

 

Lees meer
Inaugurele rede Gert Biesta in Academiegebouw Utrecht

wo 11 apr 2018

Gert Biesta houdt zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor…

Lees meer

Gert Biesta houdt zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming.

Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ)  Nadere informatie volgt.

Contactpersoon Jetty van der Grift (info@nivoz.nl)
Locatie Aula, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Datum 11-4-2018
Openingstijden Aanvang 16.15 uur
Lees meer