Actueel

Freek de Jonge verzorgt vijfde ‘NIVOZ-lezing’ op 8 december

Op onze uitnodiging verzorgt cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge op dinsdagavond 8 december de vijfde ‘NIVOZ-lezing’ in Driebergen. Het is een avond voor genodigden en dus volgeboekt. De ‘NIVOZ-lezing’ vormt inmiddels…

Lees meer

Op onze uitnodiging verzorgt cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge op dinsdagavond 8 december de vijfde ‘NIVOZ-lezing’ in Driebergen. Het is een avond voor genodigden en dus volgeboekt.

De ‘NIVOZ-lezing’ vormt inmiddels een traditie, waarbij oorspronkelijke, maatschappelijk betrokken en gezaghebbende denkers het Nederlands onderwijs in een toekomstperspectief plaatsen. In eerdere edities stelden econoom Herman Wijffels (2006), University college-rector Hans Adriaansens (2008), Akzo-Nobel-topman Tex Gunning (2011) en generaal Mart de Kruif (2012) dwingende vragen aan ons als verantwoordelijken in het onderwijs en droegen zij verstrekkende ideeën en oplossingen aan.

Freek de Jonge behoeft amper introductie. Al sinds zijn begintijd – vanaf 1968 o.a. met Neerlands Hoop in Bange Dagen – is hij zo ongeveer de definitie van een fris-fundamentele en betrokken denker. In de tv-reeks Zomergasten (2014) hield hij een betoog over de waarde van (zelf)vertrouwen, discipline en concentratie dat in zijn ogen de kern van het onderwijs raakt.

Over zijn NIVOZ-lezing met de titel ‘Aandacht: adem voor de geest’ zegt hij:

“Eigenlijk is mijn hele bestaan gebaseerd op bluf. Ik heb een veel te grote mond voor wat ik weet. In de vijfde klas van de lagere school ging het mis. De onderwijzer wist me zo diep te kwetsen dat ik me verzet heb tegen de manier waarop de school mij wijzer wilde maken. Mijn geluk is dat ik vanaf mijn vijfde met regelmaat de grote Bijbelverhalen te horen kreeg. De regelmaat en de herhaling hebben mij inzicht gegeven in het belang van de vorm en de inhoud van het verhaal. Het onderwijs legt zich steeds meer toe op kinderen voorbereiden op een carrière dan op het leven. Ik wil het hebben over een onderwijs dat zich richt op moraal, creativiteit en betrokkenheid.”

Onconventionele perspectieven op onderwijs – uitgesproken door mensen die hun sporen hebben verdiend in hun eigen werkveld – kunnen van grote waarde  zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, en voor het onderwijs in het bijzonder.

Eerdere lezingen zorgden voor beroering en impact, op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld. Zo is de tekst van Tex Gunning – uitgesproken op 13 oktober 2011 – duizenden keren gedownload en is aan zijn betoog in veel onderwijscontexten gerefereerd. Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘.

U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

Hier vindt u de teksten in downloadversie:

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge (8 december a.s.)

 

Lees minder
Leergang Pedagogisch Leiderschap gecertificeerd voor herregistratie schoolleiders PO

Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit het NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat…

Lees meer
Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit het NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ af te ronden.

Het NIVOZ werkt nog aan de certificering voor schoolleiders VO.

SRPO_vignet_kleur_herregistratieLet op: de datum van afronding van de leergang moet in dat geval wel liggen na de registratiedatum van een schoolleider, omdat het bij herregistratie gaat om de ontwikkeling vanaf het moment van registratie. In de bijlage flyer registreren / herregistreren is de informatie voor schoolleiders toegevoegd over registreren en herregistreren.

Er is altijd de mogelijkheid om een incompany-traject Pedagogisch Leiderschap via NIVOZ aan te vragen. Neem daarover contact op met Simone Mark (s.mark@nivoz.nl). Daarnaast start er in het voorjaar – februari 2016 – weer een open traject in Driebergen, waar schoolleiders van verschillende organisaties aan deel kunnen nemen. Lees hier meer.

Lees minder
Extra onderwijsavond Vincent Bijlo op 20 januari

Schrijver en cabaretiér Vincent Bijlo zal een tweede Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, nu duidelijk is geworden dat op donderdag 21 januari theater Maitland op landgoed De Horst tot de nok toe gevuld…

Lees meer

Schrijver en cabaretiér Vincent Bijlo zal een tweede Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, nu duidelijk is geworden dat op donderdag 21 januari theater Maitland op landgoed De Horst tot de nok toe gevuld zal zijn. Een dag eerder – op woensdagavond 20 januari – biedt Bijlo onderwijsmensen een nieuwe kans naar zijn exclusieve verhaal te komen kijken en luisteren. De titel van zijn voorstelling/lezing: ‘Een speciale blik op inclusief onderwijs.’ De kaartverkoop is nu begonnen, klik hier.

BijloVincent Bijlo – inmiddels 51 jaar –  genoot lang geleden onderwijs aan het Koninklijk instituut tot Onderwijs van Blinden. Hij studeerde vervolgens Nederlands, brak zijn studie in 1988 af, en werd cabaretiér. Zijn theaterprogramma’s hebben hem de naam bezorgd een van de meest talentvolle hedendaagse cabaretiers te zijn. In het boek Pedagogisch Contact van Simone Mark schreef Bijlo een inleiding. Daarin toont hij zijn betrokkenheid en fascinatie voor onderwijs en opvoeding en de relaties die eraan ten grondslag liggen. Net als Peter Heerschop – een jaar eerder in Driebergen – verzorgt hij vanwege de grote belangstelling nu een dubbele voorstelling.

Theater Maitland biedt plaats aan 270 mensen. Klik hier om een of meer kaarten te bestellen. Wilt u meer dan acht kaarten – bijvoorbeeld voor een heel schoolteam – dan is er korting mogelijk. Neemt u dan contact op met Jetty van der Grift, via info@nivoz.nl

(Bijlo, uit het boek Pedagogisch Contact)

Het zou gewoon moeten zijn. Zo gewoon als een toegeworpen blik, een met woorden gegeven compliment, maar dat is het niet. Aanraken zou deel moeten uitmaken van het dagelijks contact. Dat doet het minder dan ooit, de wereld staat vol met onzichtbare, doorzichtige muren. Ik probeer ze altijd te slechten, zonder overigens handtastelijk te zijn.De goede, oprechte aanraking is niet beladen, de goede aanraking verbindt. De goede aanraking maakt dat wij geen eilanden zijn in de zee van ruimte. Zo’n zee was mijn kleuterklas.

Ik was 5, we mochten ‘weekendvertellen’. Ik had al, zonder dat iemand dat gehoord had, tegen juffrouw Inge gezegd dat ik iets heel bijzonders had meegemaakt, opa was dood. Ze vond dat ik dat de hele klas moest vertellen, ik had toegestemd, maar nu, nu juf iedereen stil had gekregen en ik naast haar tafel stond die bijna net zo hoog was als ik zelf, nu durfde ik niets te zeggen. Ze kwam naast me staan, ik voelde haar been tegen mijn schouder. Ze legde haar hand op mijn wang en roffelde heel zachtjes met haar vingers. ‘Toe maar,’ zei ze. Ik begon met vaste stem te vertellen. Het roffeltje van haar vingers had mijn angst volledig weggenomen.

Laatst dacht ik weer aan die hand, ik stond in de coulissen vlak voor de première van mijn nieuwe voorstelling. Aanraken geeft vertrouwen. Een duwtje, een kneepje in een arm, een handdruk. Het zegt soms meer dan honderden woorden. Dat zou ons moeten aanspreken. Het is een zeer efficiënte vorm van informatie overbrengen. Eén keer iemand die vervelend is geweldloos stevig beetpakken. Dat zegt meer dan een op hoge toon geschreeuwde uitbrander.

Aanraken geboden, zou ik zeggen, daar wordt iedereen gelukkiger van. Het maakt dat iedereen veel bewuster in de klas aanwezig is. Aanraken aardt. Te pas, dat wel, altijd te pas en vanzelfsprekend. Het hoeft niet, het mag. Aanraken is natuurlijk, net zo natuurlijk als kijken en luisteren.

De hele serie en kaarten

Op weg naar goed onderwijs? De zes onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Lees meer, ook over de hele serie, achter deze link. Wie tenminste vijf Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 10 register-uren in het lerarenregister.

Resterende data en sprekers

Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Titel: Leren van docenten: het serieus nemen van onzekerheid.
Hoogleraar aan de Radboud Docenten Academie

Woensdag 13 april: Ido Weijers
Titel: Over veelplegers, over stoppen of volharden en de rol van onderwijs’
Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming.

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Titel: Wie denk jij wel dat je bent?! Over het gezag van leraren.
Docenten en onderzoekers bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam

Lees minder
Deelnemen aan open traject Pedagogische tact en leiderschap?

Recent is voor een nieuwe groep individuele leraren/schoolleiders het open traject Pedagogische tact en leiderschap gestart in Driebergen. De animo was groot. Vandaar dat we direct ook een nieuw traject aankondigen dat…

Lees meer

Recent is voor een nieuwe groep individuele leraren/schoolleiders het open traject Pedagogische tact en leiderschap gestart in Driebergen. De animo was groot. Vandaar dat we direct ook een nieuw traject aankondigen dat in het voorjaar zal plaatsvinden en andermaal vijf bijeenkomsten beslaat op de eigen NIVOZ-locatie. We starten op donderdag 11 februari 2016. Een vlotte aanmelding is aan te raden, omdat opnieuw het aantal beschikbare plaatsen beperkt is.

De vijf bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen. Op 11 februari, 3 maart, 14 april, 2 juni en 7 juli 2016. Suzanne Niemeijer en Merlijn Wentzel begeleiden de vijf bijeenkomsten als docenten.

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1000,00 per persoon. Deelname aan het traject Pedagogisch Leiderschap kost € 3500,00 per persoon.

Pedagogisch tact
‘Pedagogische tact’ manifesteert zich bij een leraar die op het goede moment het juiste doet, óók in de ogen van de leerlingen. Óók in de ogen van de leerling, betekent dat leraar en leerling full partner zijn. Uiteraard heeft een leraar een andere verantwoordelijkheid, maar het succes maken ze samen. De leraar kan niet de kinderen veranderen. Maar wel kan hij anders naar kinderen kijken, waardoor de kinderen anders gaan reageren.

Pedagogisch Leiderschap
Een Pedagogisch Leider heeft vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn leerlingen en leraren. Hij is daarvoor beschikbaar en neemt volledige verantwoordelijkheid, waarbij niet het systeem maar de mensen het uitgangspunt zijn. Een Pedagogisch Leider is het morele kompas van zijn schoolgemeenschap en leeft zijn waarden en visie. Het is de bedoeling dat we je met de leergang Pedagogische Leiderschap (PL) meer te weten laten komen over hoe je verbondenheid kunt creëren, zodat niemand wordt buitengesloten.Download

Voor meer informatie over het traject Pedagogische tact en/of leiderschap op uw eigen locatie en als incompany, kunt u contact zoeken met Simone Mark, s.mark@nivoz.nl of 06-51039984

Lees minder
Gert Biesta bijzonder hoogleraar NIVOZ-leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door het NIVOZ, het…

Lees meer

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken.

Biesta: “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn. Daarom is een pedagogische oriëntatie in het onderwijs onontbeerlijk.”

Prof.dr. Gert BiestaBiesta (1957, Rotterdam) is onderwijspedagoog en hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Ook is hij sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Hij is internationaal erkend specialist op het gebied van pedagogiek. Zijn laatste boek The Beautiful Risk of Education verscheen eerder dit jaar in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Phronese.

De officiële benaming van de nieuwe leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is voluit: Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming.

Biesta legt uit: “Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs sterk op kennis en vaardigheden, en worden vooral cognitieve prestaties gewaardeerd. Er is behoefte aan een bredere kijk op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie altijd zijn ingebed in de vorming van de persoon gericht op een volwassen in de wereld willen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de grenzen die de ecologische problematiek aan leven en samenleven stelt. De pedagogiek kan een belangrijke steun bieden bij het denken en doen in de onderwijspraktijk.

Met de leerstoel wil Biesta in samenwerking met NIVOZ en Universiteit voor Humanistiek verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Dr. Luc Stevens, emeritus hoogleraar en algemeen directeur en oprichter van het NIVOZ: “In onderwijs- en opleidingspraktijk moet weer over opvoeding gesproken worden en over pedagogiek als systematische reflectie op opvoedend handelen. Daarmee definiëren we de pedagogiek als een betrokken handelingswetenschap. Met de komst van Biesta kan ook de band met (internationale) pedagogische tradities worden hersteld.”

Prof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, is blij met de komst van Biesta: “Het onderwijs en onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek is sterk gericht op normatieve vragen, ook op het gebied van educatie. Het gaat bij educatie met name om hoe onderwijs en opvoeding een bijdrage kunnen leveren aan de autonomieontwikkeling van mensen en aan het bevorderen van een humane, rechtvaardige en democratische samenleving. Gert Biesta heeft laten zien dat hij nationaal en internationaal en in academische en in meer praktijknabije omgevingen in staat is om nieuwe perspectieven te laten zien op educatie waarbij traditionele tegenstellingen worden overstegen. We denken bijvoorbeeld aan het verbinden van persoonsvorming en maatschappelijke vorming en aan het vervangen van “ontplooiing” door het begrip subjectivering.”

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit humanistische inspiratie kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

NIVOZ

Het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk. Het behartigt in het bijzonder de pedagogisch paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. (www.nivoz.nl)

Informatie

Meer informatie bij Nickel van der Vorm, e-mail n.vandervorm@nivoz.nl

Recente boeken van Gert Biesta

Interview met auteur Biesta en vertaler Kneyber van Het prachtige risico:

Andere artikelen
Lees minder
Het curriculum en de geëngageerde leerling

Een studieochtend op 28 mei 2015 – 09.30-13.00 uur, incl. lunch Wat willen we dat leerlingen leren? En waartoe? Als we daar wat langer over nadenken, wordt duidelijk dat de gangbare indeling…

Lees meer
Een studieochtend op 28 mei 2015 – 09.30-13.00 uur, incl. lunch

Wat willen we dat leerlingen leren? En waartoe? Als we daar wat langer over nadenken, wordt duidelijk dat de gangbare indeling in schoolvakken niet langer voldoet. Veel scholen zijn er dan ook al lang mee bezig met vernieuwing van het curriculum. Recent is de discussie in een stroomversnelling gekomen door de discussie #Onderwijs2032.

Wat nog lijkt te ontbreken, is een fundamentele nieuwe visie op het curriculum. Een visie die gebaseerd is op ons idee van de goede samenleving, en de rol van onderwijs daarbij. En die aansluit bij de aangeboren nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang van leerlingen.

Hoe kunnen we leerlingen in hun leerproces weer engageren met zichzelf en de wereld? Wat moet een school daarvoor aanbieden? Welke vormen kunnen we daarvoor kiezen? En wat vraagt dat van de leraar? NIVOZ organiseert een studieochtend om deze grote vragen met elkaar te bespreken, en te verbinden met de context van de eigen school. Dick van der Wateren en Gert Biesta zullen beiden een korte inleiding houden. In het tweede gedeelte gaan deelnemers concreet aan de slag met hun eigen onderwijs. De ochtend is bedoeld voor actieve leraren in po en vo, voor lerarenopleiders, leidinggevenden en beleidsmakers in het onderwijs. Van de deelnemers wordt een voorbereiding gevraagd. Reserveer de ochtend, die zal plaatsvinden in Driebergen, vast in uw agenda. Kosten voor de ochtend bedragen circa 75 euro, inclusief lunch.

Datum: Donderdag 28 mei 2015
Tijd: 09:00 (inloop) start 9:30 – 13:00 (lunch na afloop)
Kosten: €75,- (incl. lunch)
Informatie: info@nivoz.nl
Aantal plekken beschikbaar: minimaal 30 en maximaal 50
Inschrijven: via ons ticketsysteem zie hierboven

 

Lees minder
Mindfulness en onderwijs: Luc Stevens over de harde noot die gekraakt moet worden (video)

Hoogleraar psychiatrie Anne Speckens gaf op woensdag 11 maart 2015 een lezing in Driebergen, in de reeks inspirerende Onderwijsavonden van het NIVOZ/hetkind. Ze sprak over de rol die mindfulness kan spelen in…

Lees meer
Hoogleraar psychiatrie Anne Speckens gaf op woensdag 11 maart 2015 een lezing in Driebergen, in de reeks inspirerende Onderwijsavonden van het NIVOZ/hetkind. Ze sprak over de rol die mindfulness kan spelen in het onderwijs. Speckens liet ruim 250 mensen in theater Maitland mindfulness ervaren in een korte meditatie-oefening. Daarnaast vertelde ze over het onderzoek en belichtte ze de effecten van Mindfulness-oefeningen op onze gedachten, op het lichaam en op emoties.

Luc Stevens – vanuit het NIVOZ gastheer op deze avond – deelde zijn inzichten na afloop. Dit is een registratie van 12 minuten van zijn betekenisvolle nawoord.

Een samenvatting van de avond is op korte termijn ook online te vinden op hetkind.org

Mindfulness en onderwijs: Luc Stevens over de harde noot die gekraakt moet worden from HETKIND.ORG on Vimeo.

 

Volgende avonden in Driebergen

Donderdag 21 mei: Jo Hermanns
Woensdag 17 juni: Henk Oosterling
Donderdag 10 september: Mark Mieras
Woensdag 7 oktober: Edith Hooge

2016
Donderdag 21 januari: Vincent Bijlo
Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Woensdag 13 april: Ido Weijers
Woensdag 15 juni 2016: Joop Berding en Wouter Pols

Tickets

Entree bedraagt 30 euro per avond (en passe-partouts voor de avonden na de zomer) via  deze link & deze link

 

Lees minder
A call for pedagogy: de Santander Declaration

Via de Alliance of Childhood kwam Nickel van der Vorm – directeur van het NIVOZ – in contact met de zogeheten Santander Declaration. Een declaratie die ontstaan is uit de zorg die…

Lees meer

Via de Alliance of Childhood kwam Nickel van der Vorm – directeur van het NIVOZ – in contact met de zogeheten Santander Declaration. Een declaratie die ontstaan is uit de zorg die voortkomt uit de steeds groter wordende druk die uitgaat van standaard testen: CITO op Nederlands niveau, PISA op internationaal niveau. Hij doet een oproep, gebaseerd op verbinding en (eigen) verantwoordelijkheid, gericht op de ontwikkeling van kinderen en het bieden van kansen.  ‘Dit werk is namelijk niet alleen relevant in de Nederlandse context, maar ook daarbuiten. Goed onderwijs vindt zijn legitimering ook buiten je eigen grenzen.’ 

chameleon_logoVolgens mij is goed onderwijs van alle tijden!  We zijn met alle schoolvernieuwings initiatieven niet bezig om goed onderwijs te ontdekken. Net zo min als technologie en sociale media de sleutel zijn tot goed onderwijs. Op ‘de slechtste school van Nederland’ kan je voorbeelden vinden van goed onderwijs. In oorlogssituaties en derde wereld landen kan je voorbeelden vinden van goed onderwijs. Gewoon, als een conciërge of een moeder of een leraar op zinvolle manier een leerling verder helpt, kun je al spreken over een voorbeeld van goed onderwijs.

Gedurende tien jaar dat ik werk voor NIVOZ heb ik mensen gevraagd om in gedachten terug te gaan naar hun favoriete leraar. Vrijwel iedereen kan dat gemakkelijk. En meestal met plezier. Ik heb gevraagd naar de karaktereigenschappen van deze favoriete leraren. Inmiddels hoef ik niet meer naar de opkomende antwoorden te luisteren om ze op te kunnen schrijven.

Altijd zijn het woorden als vertrouwen, passie, aandacht, uitdaging, humor… Woorden die meer zeggen over de kwaliteiten dan de competenties van deze leraren. Woorden die een idee geven over de kwaliteit van de interactie tussen deze leraren en hun leerlingen. En natuurlijk, bijna altijd is er ook iemand die de grote vakkennis van de favoriete leraar noemt. Dat wordt dan bijna altijd op zo’n manier gezegd dat dit vrijwel gelijk staat aan het woord passie; dat je de bioloog voor je ziet in plaats van de leraar biologie, de historicus in plaats van de leraar geschiedenis . . .
Het interessante van mijn allesbehalve wetenschappelijke onderzoek is dat het niet uitmaakt aan wie je de vraag stelt, of waar. Ik heb de vraag gesteld aan scholieren, jong volwassenen, leraren en schooldirecteuren, ondernemers, mensen uit het bedrijfsleven en gepensioneerden. Ik heb het gevraagd aan mensen in Nederland, aan Belgen, Engelsen, Amerikanen, Japanners en Spanjaarden. En altijd komen dezelfde woorden op!

Zo ben ik ervan overtuigd geraakt dat interactie tussen leraar en leerling, tussen opvoeder en kind, van het allergrootste belang is. De relatie. De pedagogische dimensie. Er is een dringende behoefte in onze westerse onderwijssystemen aan een pedagogiek. Aan een pedagogiek die de relatie voorop stelt. Die niet uit is op selectie op grond van standaarden, maar op het scheppen van kansen voor iedere leerling.

De verregaande standaardisatie en behoefte aan het bereiken van voorspelbare doelen heeft geleid tot de uitval van grote groepen leerlingen, tot een hoge mate van onderpresteren en lijkt te zijn gebaseerd op de aanname dat menselijke ontwikkeling lineair en voorspelbaar verloopt. Iedereen weet dat het omgekeerde het geval is . . .

Standaardisering heeft er toe geleid dat de autonomie, en dus verantwoordelijkheid, van scholen en individuele leraren sterk is afgenomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat er een grote behoefte is bij leraren om weer meer zeggenschap en autonomie te verkrijgen. De economisering van het onderwijs hebben effectiviteit en efficiëntie tot kwaliteitskenmerken gemaakt, steeds afgezet tegen normaalverdelingen en (internationale) vergelijkingen en daarbij zijn de leerling zelf en de leraar – de mens – buiten beeld geraakt. Met een duidelijk mensbeeld, een visie op menselijke ontwikkeling en wat dat vraagt van het (pedagogisch) leraar en schoolleiderschap, werkt het NIVOZ (en alle betrokkenen op dit platform HETKIND) aan de verbetering van ons onderwijs. Technologie kan daar een ondersteunende rol in hebben.

Dit werk – ons onderwijswerk – is niet alleen relevant in de Nederlandse context, maar ook daarbuiten. Het tegenovergestelde geldt ook: wij vinden onze legitimering niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarom zijn we al enkele jaren bezig om een internationaal netwerk te ontwikkelen. Een belangrijke factor daarin is onze deelname aan de Alliance for Childhood (www.allianceforchildhood.eu). Dit Europese netwerk geeft ons toegang tot andere praktijkvoorbeelden en bronnen van kennis. Bovendien relativeert het onze lokale context als we spreken over de essentie van goed onderwijs.
Via de Alliance zijn we ook in contact gekomen met de zogeheten Santander Declaration. Deze declaratie is ontstaan uit de zorg die voortkomt uit de steeds groter wordende druk die uitgaat van standaard testen: CITO op Nederlands niveau, PISA op internationaal niveau. De Santander declaratie is een prachtige oproep, gebaseerd op verbinding en (eigen) verantwoordelijkheid gericht op de ontwikkeling van kinderen en het bieden van kansen.

Graag nodig ik een ieder uit de overwegingen van de Santander Declaration en de declaratie zelf hieronder te lezen en de petitie via deze  link mede te ondertekenen

The Programme for International Student Assessment (PISA, OECD) has become a global ‘benchmark of standards’ in education.It has been instrumental in the development of an assessment system of fundamental cognitive and reflexive processes to enable young people to face the global economic challenges of our time. However, the narrow focus on cognitive processes, assessment and ranking, and the consequent pressure on countries to improve their ranking and move up the league tables, is driving educational authorities and schools to invest more on what is measured by PISA, rather than an education which balances cognitive with social, emotional, and cultural education.

A group of educationalists and researchers from Denmark, Italy, Malta, Mexico, New Zealand, Spain, Switzerland and the United Kingdom, are expressing their concern about the PISA phenomenon by drawing up a declaration on children’s growth and wellbeing. The declaration, originally drafted in Santander, Spain, is thus known as the Santander Declaration. It seeks to broaden the educational agenda being promoted by PISA, by underlining the need to address the physical, cognitive, social, emotional, spiritual and artistic development of the learner. It argues for a humanistic, inclusive, culturally responsive, democratic, equitable, and holistic education across the world, and underlines the need for school communities to have a meaningful say in shaping and adapting the curriculum according to their culture and needs.

Santander Declaration 2014

We believe that every child and young person has the right to a balanced, meaningful, holistic, creative and arts-rich education. In order to advance the above, we commit ourselves to promote the following:
1. That schools and early years settings provide a learning environment where academic, social and emotional education competences are in creative balance;
2. That schools and early years settings operate as learning and caring communities in which all students, teachers and parents have the opportunity to experience sustainability and wellbeing;
3. That educational and learning contexts consciously seek to strengthen students’ connectedness with themselves, others and the environment;
4. That social and emotional education be embedded in all initial teacher education and that practicing teachers and educators can access on-going professional education and support to continuously develop their relational and emotional competences;
5. That schools and early years settings have the autonomy and agency to determine their educational and social agenda according to their own respective cultures and contexts.
——

We are organising this petition which will be sent to UNICEF and other similar organisations.

Davide Antognazza (University of Applied Science and Arts of Southern Switzerland),
Neil Boland (Auckland University of Technology, New Zealand),
Valeria Cavioni (University of Pavia, Italy),
Carmel Cefai (University of Malta, Malta),
Christopher Clouder (Alliance for Childhood),
Belinda Heys (Future Calling Ltd, UK),
Claudia Madrazo (Transformation, Arte y Educacion TAE Foundation, Mexico),
Claes Solborgh (UCC, Copenhagen, Denmark).

Lees minder
Data en sprekers van nieuwe reeks onderwijsavonden, voor schooljaar 2015-2016

Het NIVOZ kondigt data en nieuwe  sprekers aan voor wéér zes onderwijsavonden in Driebergen. Handig voor als u als bestuurder, schoolleider of leraar (dan wel als ouder) de schoolagenda en activiteiten voor volgend…

Lees meer
Het NIVOZ kondigt data en nieuwe  sprekers aan voor wéér zes onderwijsavonden in Driebergen. Handig voor als u als bestuurder, schoolleider of leraar (dan wel als ouder) de schoolagenda en activiteiten voor volgend schooljaar (2015-2016) aan het invullen bent. Met onder meer cabaretier, schrijver/columnist Vincent Bijlo, wetenschapsjournalist Mark Mieras en hoogleraren als Edith Hooge en Paulien Meijer is er weer een divers en interessante invulling gevonden aan sprekers en thema’s. Theater Maitland op landgoed De Horst is opnieuw de sfeervolle plek waar we u mogen ontvangen.

BijloU kunt nu al kaarten bestellen, dan wel in passe-partoutvorm. Gelet op de animo die almaar toeneemt, geen slecht idee om teleurstelling te voorkomen. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Passe-partout en lerarenregister
De houders van een passepartoutkaart (6 x toegang onderwijsavonden) ontvangen een digitale entreekaart die per avond moet worden afgestempeld/afgetekend. Aan het eind van het seizoen (laatste onderwijsavond) wordt de strippenkaart ingeruild voor een deelnamebewijs met een stempel van registerleraar (10 register-uren). Voor het verkrijgen van een deelnamebewijs is deelname aan vijf avonden per seizoen verplicht.

registermcogax71EADe avonden vinden opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en ook de entreeprijs is opnieuw 30 euro. Een passe-partoutkaart kost 155 euro. Achter deze link kunt u al uw kaarten bestellen. Wilt u met een schoollteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift en is er korting mogelijk. Haar emailadres is info@nivoz.nl

Overzicht data en sprekers in schooljaar 2015-2016

Donderdag 10 september: Mark Mieras
Wetenschapsjournalist en auteur, in het bijzonder op het gebied van hersenonderzoek.

Woensdag 7 oktober: Edith Hooge
Hoogleraar ‘Boards and governance in education’. Goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht en maatschappelijk ondernemerschap zijn centrale thema’s in haar onderzoek en publicaties.

Donderdag 21 januari: Vincent Bijlo
Cabaretier, schrijver en columnist, die vanaf zijn geboorte blind is

Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Hoogleraar en directeur aan de Radboud Docenten Academie

Woensdag 13 april: Ido Weijers
Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming.

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Opleidingsmanager, hogeschooldocent en onderzoeker bij de Masteropleiding Pedagogiek/Urban Education van de Hogeschool Rotterdam

LET OP:

Voor informatie over de nog resterende twee onderwijsavonden in het lopende schooljaar  (op 21 mei Jo Hermanns) en op 17 juni Henk Oosterling) verwijzen we u naar de betreffende link achter hun naam.

Masterclasses en thema-avonden

Het NIVOZ is naast deze serie Onderwijsavonden van zins ook volgend schooljaar masterclasses en thema-avonden te organiseren rondom actuele onderwerpen. Houd onze agenda in de gaten voor data en sprekers.

Lees minder
Deelnemen Pedagogische tact en leiderschap in Driebergen? Nu inschrijven, in maart van start!

In het voorjaar zal er een nieuw open traject Pedagogische tact en pedagogisch leiderschap starten in Driebergen, bedoeld voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie van het NIVOZ. Het nieuwe…

Lees meer

In het voorjaar zal er een nieuw open traject Pedagogische tact en pedagogisch leiderschap starten in Driebergen, bedoeld voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie van het NIVOZ. Het nieuwe traject start op vrijdag 6 maart 2015. U kunt zich nu aanmelden. Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving.

De vijf bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen. Op 6 maart, 3 april, 15 mei, 12 juni en 10 juli 2015. Ellen Emonds begeleidt de vijf bijeenkomsten als docente, met Roland Schut naast zich.

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1000,00 per persoon. Deelname aan het traject Pedagogisch Leiderschap kost € 3500,00 per persoon.

Pedagogisch tact
‘Pedagogische tact’ manifesteert zich bij een leraar die op het goede moment het juiste doet, óók in de ogen van de leerlingen. Óók in de ogen van de leerling, betekent dat leraar en leerling full partner zijn. Uiteraard heeft een leraar een andere verantwoordelijkheid, maar het succes maken ze samen. De leraar kan niet de kinderen veranderen. Maar wel kan hij anders naar kinderen kijken, waardoor de kinderen anders gaan reageren.

Pedagogisch Leiderschap
Een Pedagogisch Leider heeft vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn leerlingen en leraren. Hij is daarvoor beschikbaar en neemt volledige verantwoordelijkheid, waarbij niet het systeem maar de mensen het uitgangspunt zijn. Een Pedagogisch Leider is het morele kompas van zijn schoolgemeenschap en leeft zijn waarden en visie. Het is de bedoeling dat we je met de leergang Pedagogische Leiderschap (PL) meer te weten laten komen over hoe je verbondenheid kunt creëren, zodat niemand wordt buitengesloten.

Voor meer informatie over het traject, kunt u contact zoeken met Simone Mark, s.mark@nivoz.nl of 0651039984

Download

Lees minder