Actueel

Overzicht: Pedagogisch tact en de scholen in het land

Ook in deze jaargang (2016-2017) zullen docenten van NIVOZ door het hele land actief zijn om leraren en schoolleiders te begeleiden in het traject pedagogische tact en leiderschap. Vanaf 2008 gebeurt dit…

Lees meer

Ook in deze jaargang (2016-2017) zullen docenten van NIVOZ door het hele land actief zijn om leraren en schoolleiders te begeleiden in het traject pedagogische tact en leiderschap. Vanaf 2008 gebeurt dit al, zowel in open trajecten (individuele deelname) als binnen scholen, dan wel onder de verantwoordelijkheid van overkoepelende stichtingen en schoolbesturen.

In de loop der jaren hebben meer dan 3000 onderwijskrachten hun persoonlijke ontwikkeling langs de NIVOZ-trajecten opgepakt, deze groep is zodoende vertrouwd geraakt met het begrip en de praktijk van tactvol handelen. Het betreft onderwijs over de volle breedte, dat wil zeggen: primair onderwijs (PO), voortgzet onderwijs (VO), praktijkonderwijs en beroepsonderwijs (mbo en hbo).

In onderstaand overzicht bieden we een overzicht van alle plekken en scholen waar NIVOZ-docenten actief zijn, of zijn geweest. We hebben de scholen (PO, VO, HBO, MBO, Universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

Rood = VO
Groen = PO
Geel = HBO
Blauw = MBO
Grijs = Overig

Lees minder
Met Edith Hooge heeft NIVOZ haar voorzitter gevonden voor de toekomst

Prof. dr. Edith Hooge is met ingang van 15 juli 2016 voorzitter geworden van het bestuur van NIVOZ. Het is een van de belangrijke wijzigingen die het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en…

Lees meer

Prof. dr. Edith Hooge is met ingang van 15 juli 2016 voorzitter geworden van het bestuur van NIVOZ. Het is een van de belangrijke wijzigingen die het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken heeft doorgevoerd met het oog op de toekomst en de rol die het wil blijven vervullen als pedagogisch instituut. Stichting NIVOZ is een onafhankelijke, groeiende organisatie die leraren, docenten, schoolleiders, ouders en andere betrokkenen  sterkt in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

edith WYwYjMtNDc2YS05YWEwLTQyNjA5Y2JmN2ZmNg (1)Edith Hooge (1967) is vice-decaan en hoogleraar bij TIAS School for Business and Society en bekleedt de leerstoel ‘Boards and Governance in Education’. Zij studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1998 aan dezelfde universiteit. Met Edith Hooge heeft NIVOZ een autonoom denker, met een pedagogisch hart, in haar midden. Ze biedt niet alleen een inspirerende kijk op bestuurlijke ontwikkeling, maar ook op leiderschap en verantwoordelijkheden in de gemeenschap die het onderwijs te allen tijde is.

Eerder dit jaar maakte NIVOZ de leerstoel ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ op de Universiteit van Humanistiek mogelijk, waarop hoogleraar Gert Biesta plaats heeft genomen. Een eerdere verandering was de benoeming van Gabrielle Taus tot nieuwe directeur, naast oprichter en emeritus-hoogleraar Luc Stevens. Naast Edith Hooge bestaat het NIVOZ-bestuur thans uit Janneke Stam, Ton Duif en Jozef Kok. NIVOZ heeft een twintigtal werknemers. Daarnaast zijn er tientallen mensen direct betrokken en honderden indirect verbonden aan een groot aantal activiteiten die sinds 2004 worden ontplooid. Publicaties worden inmiddels door duizenden dagelijks gevolgd.

NIVOZ hanteert als uitgangspunt dat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan. De ontwikkelingen die zich in de wereld voordoen, de grote onzekerheid die mensen ervaren, versterken de vraag hoe wij onze jonge mensen toerusten om met deze onzekerheden om te gaan. Onderwijs levert hieraan een essentiële bijdrage. Het is zijn maatschappelijke taak.

NIVOZ richt zich op de mensen die het doen. Op leraren, schoolleiders, maar ook ouders die elke dag aan het werk zijn met hun pedagogische opdracht, om hen te sterken en bij te dragen aan hun emancipatie. Op onderwijzers en opvoeders die recht en gezag kunnen ontlenen aan bewuste, missie- en visie-gebonden keuzes, die tegelijk als oriëntatie dienen voor het pedagogisch handelen.  We ontplooien daartoe een groot aantal activiteiten, die we in drie pijlers hebben ondergebracht: het wetenschappelijk NIVOZ-forum, het platform hetkind.org en de Opleidingen (Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap).

Voor meer informatie:
NIVOZ, De Horst 1, 3971 KR Driebergen
Directie Gabrielle Taus/Luc Stevens: 0343-556750
Nummer Edith Hooge: 013-4668676

Edith Hooge heeft een groot aantal publicaties achter haar naam staan. In 2015 verzorgde zij een van de Onderwijsavonden van NIVOZ. Hier vindt u een samenvatting van deze lezing.
Ook schreef zij voor het NIVOZ-forum het artikel ‘Onderwijs als verbindingspunt van gemeenschapsvorming’. In 2014 schreef zij voor jaarlijkse ‘de dag van het onderwijsbestuur’ van het Ministerie van OCW het essay  ‘Hoge verwachtingen, vrije uitvoering, stevige sturing’. Over haar oratie uit 2013 schreef Hartger Wassink (NIVOZ-forum) een artikel voor MESO-magazine: ‘Pleidooi voor een andere autonomie’.

 

Lees minder
Reeks van drie masterclasses langs thema ‘Pedagogiek en opleiden’

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord? In een reeks van drie masterclasses (door Gert Biesta, Geert Kelchtermans…

Lees meer

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord? In een reeks van drie masterclasses (door Gert Biesta, Geert Kelchtermans en Luc Stevens) vraagt NIVOZ aandacht voor het thema ‘pedagogiek en opleiden’. Op 8 september, 30 september en 12 oktober zal een groep leraren-opleiders en lectoren zich—op uitnodiging—rond dit thema verzamelen.

Leraren opleiden is werken aan ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. Leraren zijn met hoofd, hart en handen bij hun werk betrokken. Dat werk is dus gebonden aan een mens- en wereldbeeld, en dus aan (waardengebonden) overtuigingen. Hier nemen zij de belangrijke beslissingen en wordt de kleur van het werk aan ontleent. Daarom dient een opleiding als eerste haar mens- en wereldbeeld te verantwoorden en wordt de missie en visies geformuleerd. Hier wordt verwoord welke leraar zij wil vormen en wat daarin pedagogische verantwoordelijkheid betekent.

Welke ruimte krijgen pedagogische vragen in de opleidingen van leraren, hoe krijgen ze deze ruimte en hoe worden de vragen verwoord?

Want de vragen blijven, dus ook de pedagogiek die zich tot de realiteit van die vragen verhoudt en die aan realiteit woorden geeft. In welke taal of talen spreekt die pedagogiek eventueel? Wat is haar grammatica en wat is haar vocabulaire?

Hoe slagen studenten er in om al vroeg hun schoolwereld als een pedagogische werkelijkheid te ervaren en te verwoorden en hun relatie met hun leerlingen van daaruit inhoud en vorm te geven?

8 september
Gert Biesta (o.a. NIVOZ-leerstoel Pedagogosche dimensies aan de Universiteit voor Humanistiek) zal de pedagogiek als betrokken handelingswetenschap in opleidingsperspectief uitwerken (grammatica en vocabulaire).

30 september
Geert Kelchtermans (o.a. Katholieke Universiteit Leuven) zal zich concentreren op de leraar als zijn eigen instrument, zijn kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid.

12 oktober
Luc Stevens (o.a. NIVOZ en Open Universiteit) zal ‘de ware aard’ van opleiden in beeld brengen aan de hand van ervaring en onderzoek in het kader van de trajecten pedagogische tact en pedagogisch leiderschap, zoals deze door het NIVOZ worden aangeboden.

Deze masterclasses worden vormgegeven vanuit krachtige praktijkverhalen. Deelnemers bereiden zich voor door onder meer een eigen (kort) verhaal op te schrijven en te delen.

Voor deze serie masterclasses is geen open inschrijving mogelijk. Mogelijke deelnemers worden door ons op uitnodiging benaderd. Tegen de achtergrond van dit initiatief is er een werkgroep gestart Pedagogiek en Opleiden. Publicaties vanuit die werkgroep vindt u na de zomervakantie.

Lees minder
Nieuw: Verdiepingstraject PT/PL, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap

Er is door NIVOZ een nieuw traject ontwikkeld, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap. Wellicht is er ook bij jou vraag naar verdieping of continuïteit, bij jezelf of binnen het team…

Lees meer

Er is door NIVOZ een nieuw traject ontwikkeld, een vervolg op Pedagogische tact of leiderschap. Wellicht is er ook bij jou vraag naar verdieping of continuïteit, bij jezelf of binnen het team waarmee je een eerder traject hebt gevolgd.

Verdieping

Het Verdiepingstraject PT/PL – zoals we dat noemen – draait om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om in onderwijspraktijk ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar óók vanuit het bredere perspectief van de school waarvan je deel uitmaakt, van de samenleving en de wereld.

Vanaf 4 oktober start er een open, individueel traject in Driebergen van zes (maandelijkse) bijeenkomsten. Lees meer over het traject op deze pagina.  Voor alle vragen over het verdiepingstraject PT/PL  kunt u contact zoeken met Suzanne Niemeijer, s.niemeijer@nivoz.nl of 06-24570832.

Tact

Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om als individueel docent mee te doen aan een open traject Pedagogische tact. Misschien dat u collega’s of vrienden wilt vertellen wat het u heeft gebracht. We starten op 29 september, ook in Driebergen.

Tot slot maken we via deze mail ook van de gelegenheid gebruik om op de nieuwe serie Onderwijsavonden te wijzen die al op 7 september – kort na de zomervakantie – start. Net als de voorgaande jaren wordt er in Driebergen zeven keer een lezing verzorgd waarmee we het gesprek over goed onderwijs voeden, vanuit waarden en vertrekpunten die ook in onze trajecten naar voren komen. Een bezoek aan een of meer avonden is een prima manier om als leraar/schoolleider zelf eigenaar te blijven, en met een team docenten continuïteit te bieden aan ontwikkeling. Zie voor programma, data en prijzen ook deze link. Er is groepskorting mogelijk.

Hartelijke groet,
Namens alle tact- en leiderschapsdocenten.

Lees minder
Extra Onderwijsavond met Harry Kunneman in nieuwe serie in Driebergen. Bestel uw kaarten!

Harry Kunneman is als achtste spreker toegevoegd aan de reeks Onderwijsavonden in Driebergen. Passe-partoutkaarthouders krijgen daarmee een extra avond in het (komende) schooljaar 2016-2017 erbij. Theater Maitland op landgoed De Horst is…

Lees meer

Harry Kunneman is als achtste spreker toegevoegd aan de reeks Onderwijsavonden in Driebergen. Passe-partoutkaarthouders krijgen daarmee een extra avond in het (komende) schooljaar 2016-2017 erbij. Theater Maitland op landgoed De Horst is niet zelden met 300 onderwijsbetrokkenen uitverkocht. Om teleurstelling te voorkomen raden we u aan de kaarten tevoren te bestellen.

harryDe reeks lezingen in Driebergen heeft de voorbije jaren een flinke reputatie opgebouwd. Een avond in Maitland is een ideale gelegenheid geworden om zelf, met collega’s of met uw schoolteam structureel het goede gesprek over onderwijs voort te zetten. Al op woensdag 7 september – dus kort na de zomervakantie – trappen we met een nieuwe serie af. Dan zal Gert Biesta – die per 1 april de leerstoel Pedagogische dimensies bij de UvH bekleedt – het podium betreden.

Kunneman staat op zijn beurt aan het einde van de serie geprogrammeerd, op 7 juni 2017. Hij is hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder theorie en praktijk van normatieve professionalisering. Zijn werk wordt alom gerespecteerd.

In de voorbije vijf schooljaren heeft het NIVOZ een flink aantal sprekers van naam en faam ontvangen. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding, vanuit pedagogische oriëntaties. In de komende serie duiken er – naast vertrouwde gezichten als Biesta, Kunneman (7 juni 2017) en Geert Kelchtermans (29 september 2016), die eerder in Maitland spraken – verrassende gezichten op. Sihame El Kaouakibi is bijvoorbeeld een Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Haar naam en faam bouwde ze op als oprichter en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack. Eind december 2013 verscheen haar boek Believe: Waarom iedereen zegt maar Nivoz-_DSC7552-FINALniemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn. El Kaouakibi – die op woensdag 9 november in Maitland zal zijn – studeerde na de lerarenopleiding  af als onderwijskundige aan de Vrije Universiteit Brussel.

In december sluiten we dit kalenderjaar 2016 af met een speciale Onderwijsavond, verzorgd door tact-docenten, schoolleiders die met good practices uit het onderwijsveld en aansluitend een gesprek en vragen om de ware aard van leren, opleiden, onderzoek op tafel te krijgen. Sietske Waslander, Christa Anbeek en Jessica Mesman staan vervolgens als spreker na de jaarwisseling geboekt.

We denken dat er andermaal voldoende stof is om uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s, en van de school) van nieuwe input te voorzien.


Kaarten en passe-partout

U kunt nu al kaarten bestellen, los of als passe-partout. Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De acht avonden vinden opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en ook de entreeprijs is 32,50 euro. Een passe-partoutkaart kost 195 euro.  Wie een passe-partoutkaart aanschaft en tenminste vijf Onderwijsavonden aanwezig is, krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 september: Gert Biesta
Hoogleraar NIVOZ-leerstoel Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit van Humanistiek.

Donderdag 29 september: Geert Kelchtermans
Hoogleraar Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven.

sihameWoensdag 9 november: Sihame El Kaouakibi
Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Oprichter en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack.

Woensdag 7 december:  Thema-avond: Waarom kan het wel? Voorbeelden uit de praktijk.

Donderdag 19 januari: Jessica Mesman
Associate Dean of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Science and Technology Studies aan de Universiteit van Maastricht.

Woensdag 10 mei: Arnold Jonk
Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal – Onderwijsinspectie.

Woensdag 19 april: Christa Anbeek
Hoogleraar Remonstrants Seminarium Amsterdam, en universitair hoofddocent Existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden aan Universiteit voor Humanistiek.

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Lees minder
Lezing Freek de Jonge, ook deels op video: ‘Ik = de ander = ik’

Geert Bors klom daags na de NIVOZ-lezing van Freek de Jonge – op 8 december jl – in de pen om een eerste indruk te geven. ‘Aandacht: adem voor de geest’, onder…

Lees meer

Geert Bors klom daags na de NIVOZ-lezing van Freek de Jonge – op 8 december jl – in de pen om een eerste indruk te geven. ‘Aandacht: adem voor de geest’, onder die titel leverde de cabaretier en tijdsredenaar zijn bijdrage aan het onderwijsveld en deelde hij zijn gedachten – vaak in verhalen en gedichten gestoken – over de betekenis die ‘onderwijs’ in de ontwikkeling van mensen en ‘zingeving’ zou kunnen hebben.

image1 Freek de Jonge was de vijfde spreker die op uitnodiging van het NIVOZ zijn bijdrage leverde. De NIVOZ-lezing werd eerder verzorgd door Herman Wijffels (2006), Hans Adriaansen (2008), Tex Gunning (2011) en Mart de Kruif (2012) gingen hem voor.

Achter deze link vindt u het artikel van Geert.

Inmiddels zijn er ook vier videofragmenten vrijgegeven van deze NIVOZ-lezing, van elk 6-8 minuten. Freek de Jonge bouwde zijn lezing op langs drie begrippen: vertrouwen, discipline en concentratie, die hij op zichzelf staand, maar vooral samen van grote betekenis acht bij mens-wording, ontwikkeling en opvoeding.

Klik hier

Heeft u zelf een reflectie op de NIVOZ-lezing, mail dan naar de redactie van hetkind: redactie@hetkind.org

 

 

Lees minder
Magazine #3 , als dank voor collega’s of ter inspiratie voor nieuw jaar

Via het onderwijsplatform HETKIND tracht NIVOZ het gesprek op gang te houden over (pedagogisch) goed onderwijs. Online verschijnen er dagelijks verhalen en artikelen, ter inspiratie, legitimatie en verbinding. En twee keer per…

Lees meer

Via het onderwijsplatform HETKIND tracht NIVOZ het gesprek op gang te houden over (pedagogisch) goed onderwijs. Online verschijnen er dagelijks verhalen en artikelen, ter inspiratie, legitimatie en verbinding. En twee keer per jaar is er een fraai magazine dat wordt uitgegeven.

cover kind magazine nr 3 v16Op 7 december a.s. rolt er weer een nieuw magazine van de drukpers. De derde uitgave draagt het thema ‘VERTROUWEN, in onderwijs en opvoeding’. Cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge opent deze gloednieuwe editie. U kunt het blad al bestellen – per 5 exemplaren (of een veelvoud ervan) – zodat het in elk geval ruim vóór de kerst op uw deurmat valt. Of op uw school geleverd wordt, als dank naar uw collega’s voor het afgelopen kalenderjaar, of ter inspiratie voor het nieuwe jaar.

Het themanummer ‘Vertrouwen’ verschijnt in een oplage van 4000 stuks als derde in de reeks, na Passend Onderwijs– Niemand buitengesloten (najaar 2014) en Ik wens je de wereld – mens, maatschappij en onderwijs (voorjaar 2015). Beide themanummers vonden gretig aftrek bij scholen, schoolleiders, leraren, ouders en andere onderwijsbetrokkenen.

Over het thema vertrouwen zegt Freek de Jonge onder andere:

‘Vertrouwen is een zelf-herstellend vermogen. Maar om tot herstel, tot helen, in staat te zijn, moet je reservoir aan vertrouwen behoorlijk groot zijn. Als je de ervaring van een vluchteling in Nederland hebt en er komt een horde mensen op je tijdelijke opvang afstormen, dan is het moeilijker om je weerbaarheid en je vertrouwen aan te spreken.’

‘Vertrouwen heeft een brede basis nodig, waaraan je moet je werken, altijd. Wil je de waarde ervan overbrengen als leraar, dan zul je het zelf in de praktijk moeten brengen. Dan zul je jezelf moeten kennen. Je zult een eerlijk zelfvertrouwen moeten uitstralen en vertrouwen moeten geven. En het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden binnen de leerstof en wat er op school gebeurt, om het belang van vertrouwen telkens weer te benadrukken en te herhalen.’

De verhalen in dit derde magazine (64 pagina’s en rijk geïllustreerd) laten zien dat ‘vertrouwen hebben en geven’ voorwaardelijk is voor ontwikkeling, maar nooit eenvoudig. Het is iets van jou in relatie tot een ander, een samenleving. Dat vergt soms stevige inspanning, tegen vooringenomenheden in. Redacteuren van hetkind trokken het land in om praktijkvoorbeelden op te tekenen. Daarnaast biedt ook dit magazine onderbouwing via wetenschappelijke achtergrondverhalen. Voor wie het platform nog niet kent, is dit een mooie kennismaking. En een aanzet om eigen verhalen te schrijven, te delen en andere onderwijsbetrokkenen te ontmoeten.

Bestelinformatie

  • U kunt nu bestellen! Bestellingen worden op 8 december 2015 verwerkt. Dat betekent dat u de exemplaren daags erna in huis kunt hebben.
  • Het magazine is in veelvoud (per 5 of 10 exemplaren) te bestellen. Voor vijf nummers betaalt u 9 euro, voor tien nummers 15 euro, exclusief verzendkosten). Een veelvoud – voor uw school of organisatie – is ook mogelijk.
  • Voor grote aantallen kunt u ook terecht bij NIVOZ, initiatiefnemer van hetkind.org , via info@nivoz.nl
  • Een gratis exemplaar is er voor alle bezoekers van de Onderwijsavonden in Driebergen, te beginnen op 20 januari 2016 bij Vincent Bijlo (zie www.hetkind.org) bij trajecten en lezingen van het NIVOZ.

Een aantal reacties op voorgaande nummers:

Gert Biesta:
Nummer 2 van Magazine @hetkind in de bus: ‘Ik wens je de wereld’. Mooie inhoud en fantastische fotografie!

Het Educatie Bureau:
@hetkind Wat een fijn tijdschrift! Geniet er al een paar dagen van.

Claire Boonstra:
Kreeg een werkelijk prachtig magazine thuisgestuurd van @hetkind. Geweldige artikelen, enorme aanrader. Lezen!

Suzan Baldinger:
@hetkind. Gefeliciteerd! Prachtig magazine over ‘t mooiste vak dat er is!

Arjan Moree:
Magazine @hetkind verder verspreid: topcollega, iemand die ik minder ken en eentje voor de perskamer. Levert hopelijk gesprek op!

De Bonckert:
Onze leraren ontvangen deze week allemaal het magazine van @hetkind. Een aanmoediging om de goede dingen te doen.

Hanna Drenth:
@hetkind Prachtig interview ‘Hier kan ik het verschil maken’. Onderwijs (en veel meer dan dat) op Rotterdam Zuid.

Beate Letschert:
Es ist das Beste, was ich bisher zum Thema ‘Erziehungund Unterricht’ in einer Zeitschrift gelesen habe.

PLATFORM HETKIND

Het platform hetkind biedt inspiratie, legitimatie en verbinding op weg naar een goede onderwijs- en opvoedpraktijk. Inmiddels heeft hetkind online meer dan 25.000 volgers, van wie een behoorlijk aantal ook zelf artikelen en columns schrijven en delen via hetkind.org en elkaar onder meer treft op Onderwijsavonden in Driebergen en/of op conferenties , symposia door heel Nederland.

 

Lees minder
Freek de Jonge verzorgt vijfde ‘NIVOZ-lezing’ op 8 december

Op onze uitnodiging verzorgt cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge op dinsdagavond 8 december de vijfde ‘NIVOZ-lezing’ in Driebergen. Het is een avond voor genodigden en dus volgeboekt. De ‘NIVOZ-lezing’ vormt inmiddels…

Lees meer

Op onze uitnodiging verzorgt cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge op dinsdagavond 8 december de vijfde ‘NIVOZ-lezing’ in Driebergen. Het is een avond voor genodigden en dus volgeboekt.

De ‘NIVOZ-lezing’ vormt inmiddels een traditie, waarbij oorspronkelijke, maatschappelijk betrokken en gezaghebbende denkers het Nederlands onderwijs in een toekomstperspectief plaatsen. In eerdere edities stelden econoom Herman Wijffels (2006), University college-rector Hans Adriaansens (2008), Akzo-Nobel-topman Tex Gunning (2011) en generaal Mart de Kruif (2012) dwingende vragen aan ons als verantwoordelijken in het onderwijs en droegen zij verstrekkende ideeën en oplossingen aan.

Freek de Jonge behoeft amper introductie. Al sinds zijn begintijd – vanaf 1968 o.a. met Neerlands Hoop in Bange Dagen – is hij zo ongeveer de definitie van een fris-fundamentele en betrokken denker. In de tv-reeks Zomergasten (2014) hield hij een betoog over de waarde van (zelf)vertrouwen, discipline en concentratie dat in zijn ogen de kern van het onderwijs raakt.

Over zijn NIVOZ-lezing met de titel ‘Aandacht: adem voor de geest’ zegt hij:

“Eigenlijk is mijn hele bestaan gebaseerd op bluf. Ik heb een veel te grote mond voor wat ik weet. In de vijfde klas van de lagere school ging het mis. De onderwijzer wist me zo diep te kwetsen dat ik me verzet heb tegen de manier waarop de school mij wijzer wilde maken. Mijn geluk is dat ik vanaf mijn vijfde met regelmaat de grote Bijbelverhalen te horen kreeg. De regelmaat en de herhaling hebben mij inzicht gegeven in het belang van de vorm en de inhoud van het verhaal. Het onderwijs legt zich steeds meer toe op kinderen voorbereiden op een carrière dan op het leven. Ik wil het hebben over een onderwijs dat zich richt op moraal, creativiteit en betrokkenheid.”

Onconventionele perspectieven op onderwijs – uitgesproken door mensen die hun sporen hebben verdiend in hun eigen werkveld – kunnen van grote waarde  zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, en voor het onderwijs in het bijzonder.

Eerdere lezingen zorgden voor beroering en impact, op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld. Zo is de tekst van Tex Gunning – uitgesproken op 13 oktober 2011 – duizenden keren gedownload en is aan zijn betoog in veel onderwijscontexten gerefereerd. Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘.

U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

Hier vindt u de teksten in downloadversie:

2006: Herman Wijffels
2008: Hans Adriaansens
2011: Tex Gunning
2012: Mart de Kruif
2015: Freek de Jonge (8 december a.s.)

 

Lees minder
Leergang Pedagogisch Leiderschap gecertificeerd voor herregistratie schoolleiders PO

Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit het NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat…

Lees meer
Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit het NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ af te ronden.

Het NIVOZ werkt nog aan de certificering voor schoolleiders VO.

SRPO_vignet_kleur_herregistratieLet op: de datum van afronding van de leergang moet in dat geval wel liggen na de registratiedatum van een schoolleider, omdat het bij herregistratie gaat om de ontwikkeling vanaf het moment van registratie. In de bijlage flyer registreren / herregistreren is de informatie voor schoolleiders toegevoegd over registreren en herregistreren.

Er is altijd de mogelijkheid om een incompany-traject Pedagogisch Leiderschap via NIVOZ aan te vragen. Neem daarover contact op met Simone Mark (s.mark@nivoz.nl). Daarnaast start er in het voorjaar – februari 2016 – weer een open traject in Driebergen, waar schoolleiders van verschillende organisaties aan deel kunnen nemen. Lees hier meer.

Lees minder
Extra onderwijsavond Vincent Bijlo op 20 januari

Schrijver en cabaretiér Vincent Bijlo zal een tweede Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, nu duidelijk is geworden dat op donderdag 21 januari theater Maitland op landgoed De Horst tot de nok toe gevuld…

Lees meer

Schrijver en cabaretiér Vincent Bijlo zal een tweede Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, nu duidelijk is geworden dat op donderdag 21 januari theater Maitland op landgoed De Horst tot de nok toe gevuld zal zijn. Een dag eerder – op woensdagavond 20 januari – biedt Bijlo onderwijsmensen een nieuwe kans naar zijn exclusieve verhaal te komen kijken en luisteren. De titel van zijn voorstelling/lezing: ‘Een speciale blik op inclusief onderwijs.’ De kaartverkoop is nu begonnen, klik hier.

BijloVincent Bijlo – inmiddels 51 jaar –  genoot lang geleden onderwijs aan het Koninklijk instituut tot Onderwijs van Blinden. Hij studeerde vervolgens Nederlands, brak zijn studie in 1988 af, en werd cabaretiér. Zijn theaterprogramma’s hebben hem de naam bezorgd een van de meest talentvolle hedendaagse cabaretiers te zijn. In het boek Pedagogisch Contact van Simone Mark schreef Bijlo een inleiding. Daarin toont hij zijn betrokkenheid en fascinatie voor onderwijs en opvoeding en de relaties die eraan ten grondslag liggen. Net als Peter Heerschop – een jaar eerder in Driebergen – verzorgt hij vanwege de grote belangstelling nu een dubbele voorstelling.

Theater Maitland biedt plaats aan 270 mensen. Klik hier om een of meer kaarten te bestellen. Wilt u meer dan acht kaarten – bijvoorbeeld voor een heel schoolteam – dan is er korting mogelijk. Neemt u dan contact op met Jetty van der Grift, via info@nivoz.nl

(Bijlo, uit het boek Pedagogisch Contact)

Het zou gewoon moeten zijn. Zo gewoon als een toegeworpen blik, een met woorden gegeven compliment, maar dat is het niet. Aanraken zou deel moeten uitmaken van het dagelijks contact. Dat doet het minder dan ooit, de wereld staat vol met onzichtbare, doorzichtige muren. Ik probeer ze altijd te slechten, zonder overigens handtastelijk te zijn.De goede, oprechte aanraking is niet beladen, de goede aanraking verbindt. De goede aanraking maakt dat wij geen eilanden zijn in de zee van ruimte. Zo’n zee was mijn kleuterklas.

Ik was 5, we mochten ‘weekendvertellen’. Ik had al, zonder dat iemand dat gehoord had, tegen juffrouw Inge gezegd dat ik iets heel bijzonders had meegemaakt, opa was dood. Ze vond dat ik dat de hele klas moest vertellen, ik had toegestemd, maar nu, nu juf iedereen stil had gekregen en ik naast haar tafel stond die bijna net zo hoog was als ik zelf, nu durfde ik niets te zeggen. Ze kwam naast me staan, ik voelde haar been tegen mijn schouder. Ze legde haar hand op mijn wang en roffelde heel zachtjes met haar vingers. ‘Toe maar,’ zei ze. Ik begon met vaste stem te vertellen. Het roffeltje van haar vingers had mijn angst volledig weggenomen.

Laatst dacht ik weer aan die hand, ik stond in de coulissen vlak voor de première van mijn nieuwe voorstelling. Aanraken geeft vertrouwen. Een duwtje, een kneepje in een arm, een handdruk. Het zegt soms meer dan honderden woorden. Dat zou ons moeten aanspreken. Het is een zeer efficiënte vorm van informatie overbrengen. Eén keer iemand die vervelend is geweldloos stevig beetpakken. Dat zegt meer dan een op hoge toon geschreeuwde uitbrander.

Aanraken geboden, zou ik zeggen, daar wordt iedereen gelukkiger van. Het maakt dat iedereen veel bewuster in de klas aanwezig is. Aanraken aardt. Te pas, dat wel, altijd te pas en vanzelfsprekend. Het hoeft niet, het mag. Aanraken is natuurlijk, net zo natuurlijk als kijken en luisteren.

De hele serie en kaarten

Op weg naar goed onderwijs? De zes onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Lees meer, ook over de hele serie, achter deze link. Wie tenminste vijf Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 10 register-uren in het lerarenregister.

Resterende data en sprekers

Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Titel: Leren van docenten: het serieus nemen van onzekerheid.
Hoogleraar aan de Radboud Docenten Academie

Woensdag 13 april: Ido Weijers
Titel: Over veelplegers, over stoppen of volharden en de rol van onderwijs’
Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming.

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Titel: Wie denk jij wel dat je bent?! Over het gezag van leraren.
Docenten en onderzoekers bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam

Lees minder